PDA

View Full Version : [Box 10] Ư kiến, góp ư,...funnyseason
16-08-2009, 12:16 AM
Thread này dành cho các bạn cùng góp ư về những ǵ được, chưa được, hay những mong muốn của các bạn cho box 10.
Mời mọi người cùng đóng góp ư kiến để box 10 ngày càng phát triển!

lazygirl
16-08-2009, 11:39 PM
Đề nghị :
-Tuyển thêm MOD , tăng cường quảng bá box 10

-Nhiều bài tập hơn nữa , đặc biệt là bài tập nâng cao v́ lớp 10 có thi HSG cấp tỉnh và Olympic.

-Chú trọng SGK nhiều hơn nữa.C̣n nếu không th́ gỡ bỏ mấy cái mục Units trong SGK đi nếu thật sự ko cần thiết.Sẽ rất vướng bận và khó chịu khi tổng thể 16 Units đều bị loăng và NO POSTS.

-Nhiều tṛ chơi bằng Tiếng Anh hơn nữa

-Bài Tập và Key nên post định ḱ (Trong ṿng một tuần chẳng hạn )

-Mục Speaking ( trên Skype , Paltalk or recording ) và Listening đc tổ chức hàng tuần/tháng để mọi người hưởng ứng tham gia

-Mục Giới thiệu làm quen + Kinh nghiệm của các anh chị lớp trên về box 10 và trong thi HSG nên đc khuếch trương .

-Bài tập nên chia ra làm 2 loại : BT thường và BT nâng cao ( nơi để post các đề HSG từ nhiều tỉnh )

-Mục Thắc mắc dành cho mem hỏi lẫn nhau, hoặc hỏi MOD ( ai biết th́ trả lời ) về những kiến thức trong SGK hoặc ngoài SGK, v..v....

-Mục Toán-Lư-Hóa-Văn để tham khảo với nhau những khuất mắc !

-Trại SPAM ko nên SPAM quá nhiều

.....

Sẽ ư kiến thêm ! Sr v́ bản thân khó chịu

luong thao nguyen
11-03-2011, 10:42 AM
tôi muốn học tiếng anh mong cac ban hướng dẫn thêm

rooney1995
11-03-2011, 06:28 PM
Đề nghị :
-Tuyển thêm MOD , tăng cường quảng bá box 10

-Nhiều bài tập hơn nữa , đặc biệt là bài tập nâng cao v́ lớp 10 có thi HSG cấp tỉnh và Olympic.

-Chú trọng SGK nhiều hơn nữa.C̣n nếu không th́ gỡ bỏ mấy cái mục Units trong SGK đi nếu thật sự ko cần thiết.Sẽ rất vướng bận và khó chịu khi tổng thể 16 Units đều bị loăng và NO POSTS.

-Nhiều tṛ chơi bằng Tiếng Anh hơn nữa

-Bài Tập và Key nên post định ḱ (Trong ṿng một tuần chẳng hạn )

-Mục Speaking ( trên Skype , Paltalk or recording ) và Listening đc tổ chức hàng tuần/tháng để mọi người hưởng ứng tham gia

-Mục Giới thiệu làm quen + Kinh nghiệm của các anh chị lớp trên về box 10 và trong thi HSG nên đc khuếch trương .

-Bài tập nên chia ra làm 2 loại : BT thường và BT nâng cao ( nơi để post các đề HSG từ nhiều tỉnh )

-Mục Thắc mắc dành cho mem hỏi lẫn nhau, hoặc hỏi MOD ( ai biết th́ trả lời ) về những kiến thức trong SGK hoặc ngoài SGK, v..v....

-Mục Toán-Lư-Hóa-Văn để tham khảo với nhau những khuất mắc !

-Trại SPAM ko nên SPAM quá nhiều

.....

Sẽ ư kiến thêm ! Sr v́ bản thân khó chịu:thumbs-up-nomi::thumbs-up-nomi:
Em đồng ư với ư kiến này ! Nên có thêm những tṛ chơi , cuộc thi vui bằng tiếng Anh để các mem cùng tham gia !:thumbs-up-nomi::thumbs-up-nomi:

pepy_badgirl
18-08-2011, 12:04 PM
-Sao Mod chưa lập pic cho năm 2011-2012 vậy???? Ngóng lắm rùi...