PDA

View Full Version : Học hỏi Tiếng Anhgiang1990
15-08-2009, 04:15 PM
Xin cho tất cả mọi người, Mnh tn L Giang hm nay l ngy đầu tin mnh biết đến diễn đn Tiếng Anh, rất vui được lm quen với mọi người v mnh cũng hy vọng được mọi người gip đỡ, trnh độ tiến anh của mnh cn km lắm, by giờ hy vọng tham gia diễn đn được học hỏi ở mọi người.

kuachihuahua
15-08-2009, 04:25 PM
Cho e xjn lm wen đầu tjn :byebye:
Anh hay chj l con traj hay con gi ạ? W ở đu ạ? :21_002: Hnh như e hơi t m :21_002:

giang1990
15-08-2009, 04:30 PM
mnh c một bi tập về Passive voice

1. They haven't sent us the book they published last year.
2. No one has made any comments on the event
mnh lm như sau khng biết c đng khộng
1. We haven't been sent the book they published by them last year.
2. Any Comments has not been made on the Event.

kuachihuahua
15-08-2009, 05:03 PM
mnh c một bi tập về Passive voice

1. They haven't sent us the book they published last year.
2. No one has made any comments on the event
mnh lm như sau khng biết c đng khộng
1. We haven't been sent the book they published by them last year.
2. Any Comments has not been made on the Event.
E nghj la
1) We haven't been received the book they published last year
2) No comments on the event has been made (ko bjk đng hay saj nữa :13_002:)