PDA

View Full Version : Mệnh đề tính ng- Help!nitwh
15-08-2009, 12:44 AM
Ḿnh có thể giao tiếp và làm việc được bằng tiếng Anh. Nhưng xuất phát là dân khối A, ḿnh tự thấy ngữ pháp của ḿnh không được hệ thống và chắc chắn. Bằng chứng là vừa rồi đi học, có phần ngữ pháp nói về "Present participial phrase and past participial phrase", ḿnh không thực sự hiểu và chưa biết cách dùng. Ḿnh hay bị nhầm lẫn với dạng viết gọn của Relative Clause v́ đều dùng Ving và Ved. Ngày xưa đi học, cô giáo bảo Past participial là phân từ hai P2, thế là cứ máy móc vác vào dùng trong câu bị động và mấy câu hoàn thành, chẳng hiểu bản chất nó là cái gi?:wacko: Hiểu là cụm tính từ đúng không? Phần này liên quan đến Non-finite clause và finit clause như thế nào?

VD: + Graduating from university of Hanoi, she became a professor
+ About twice a month, enough evidence having been accumulated, the police would feel obliged to stage a raid ( câu này giống dạng Ving Clause khi một hành động xảy ra trước một hành động khác, dùng having done đúng không?)


Có bạn nào giảng giải giúp ḿnh về bản chất của phần này được không ( chả là vừa rồi đúng buổi học phần này th́ ḿnh không đi học được, tiếc quá) ?
Các bạn giúp ḿnh với! Thank nh́u nha! :51_002:

Mr ZigZag
15-08-2009, 11:40 PM
http://mongryl.com/grammarshed/participial.phrases.html
Bạn vào đấy, xem bài đó sẽ hiểu kỹ hơn về vấn đề này

nitwh
18-08-2009, 02:14 PM
Cảm ơn Mr Ziczac, nhưng ḿnh vẫn cảm thấy vẫn chưa sử dụng được cấu trúc này v́ vẫn c̣n thắc mắc. Nếu coi Participial Phrase có chức năng như một tính từ th́ sao nó lại đứng đầu câu thế này:
"Her eyes glistening with tears, she stood up and asked the council: 'what I am to do ' "
Phần gạch chân đó có phải là mệnh đề tính ngữ? Cấu trúc ngữ pháp của nó là ǵ vậy? Ḿnh thấy nó có chủ ngữ là her eyes,glistening with tears là tính từ, vậy cụm này không đầy đủ đúng không? Cấu trúc này gọi là ǵ vậy?:wallbash:
Mong các bạn tiếp tục giúp đỡ! :30_002: