PDA

View Full Version : Tổng hợp đề thi IELTSquangvu_198x
01-08-2009, 06:16 PM
Reddevil89: Đây là topic tổng hợp đề thi của các ḱ thi IELTS, mọi người khi có đề thi mới xin hăy post vào đây, đừng mở topic mới gây loăng forum
ThanksTask 2 là: hiện nay nh́u người có xu hướng đưa con vào học ở các trường nội trú(boarding schools) và cho con đi du hoc. Nêu lí do? Quan điểm của bạn về điều này la tốt hay không?
Mấy bạn cho ư kiến thử xem và sườn bài nên tổ chức như thế nao?

xitrum_love_xitrum
05-09-2009, 06:23 PM
Hôm nay ḿnh vừa thi IE, chưa thi Speaking. Theo ḿnh thấy đề thi không qúa khó. Lis nghe rơ ràng, làm tốt Cam là ok, Rea th́ chỉ có passage 3 là khó, Wri task 1 là graph, Wri task 2 về giáo dục, đại loại là thảo luận xem những ngựi trẻ tuổi nên học đại học hay học nghề.
Hic, nhưng ḿnh mắc phải 1 lỗi vô cùng sơ đẳng đó là y,n,ng ḿnh nhầm thành t,f,ng cả. Vậy là ḿnh mất toi 5 câu đó rùi, về chán ghê.

Vinhlocex
07-09-2009, 08:59 AM
Cho ḿnh hỏi ngoài lề tí. Thi tại BC nghe bằng loa ngoài có ổn không ban. ḿnh định thi IDP v́ được nghe tai nghe. Nhưng lại đắt hơn 20USD và điều kiện xa nhà nên đang suy nghĩ BC

Speaking bạn nói chậm hay nhanh

sweet_chilly
07-09-2009, 02:23 PM
Cho ḿnh hỏi ngoài lề tí. Thi tại BC nghe bằng loa ngoài có ổn không ban. ḿnh định thi IDP v́ được nghe tai nghe. Nhưng lại đắt hơn 20USD và điều kiện xa nhà nên đang suy nghĩ BC

Speaking bạn nói chậm hay nhanh

Ḿnh cũng vừa thi hôm 5/9 ne, nghe bằng headphone lun mà bạn, dịch vụ thi o BC ḿnh thấy tốt hơn ở IDP

cunst
26-09-2009, 09:11 PM
Ở BC bây giờ cho nghe headphone hả bạn? thế th́ tốt quá

yenvnn
20-10-2009, 04:56 PM
Đề thi Ielts ngày 10-10-2009

Listening
Multiple choice, positions in a map

Reading
Matching headings and locating information
Passage 1: The factors that cause tourism to thrive and the difficulties associated with it when reporting the actual impact of tourism on the local economy.
Passage 2: The use of certain plants in water treatment.
Passage 3: The possibility that global warming will reactivate ancient viruses or bacteria trapped between ice layers.
Writing
Task 1
Write a report about education in Australia between 1997 and 2005.
Students per lecturer between 1997 and 2005
Years 1997 1999 2001 2003 2005
Students 15.4 16.6 17.4 18.4 19.6
Students in lecture-based subjects in 2002
Subject Mathematics Physics Chemistry
Students 15.4 16.6 17.4
Students in practice-based subjects in 2002
Subject History Art Geography
Students 13.2 12.3 12.5
Task 2
Industrial activities and the increasing number of consumer goods have resulted in various negative effects on the natural environment. Why is it the case? What can be done to solve the problem?
Speaking
Interview 1
Part 1: Are you a student or working? Why did you choose the subject?
Part 2: The best place in Vietnam you will recommend for foreigners
Part 3: Impacts of travel (TV la cai j TV hay travel) on education
Interview 2
- What your name?
- What shall I call you?
- Do you work or do you study?
- What do you like about your job?
Now I’d like to ask you some questions relating to swimming.
- Is swimming popular in your country?
- Do you swim?
- How did you learn to swim?
- What are the benefits of swimming?
- What is the role of physical education at school?
- Do you think children should be taught swimming at school?
Now I’d like to ask you some question relating to the Internet.
- Do you use the Internet?
- What do you use it for?
- Do you play computer games?
- Do you think the Internet makes people lazy?
Cue card
Talk about someone who is very intelligent, you should say:
- Who is he / she?
- When did you see him / her?
- Why do you think he / she is intelligent?
A follow up question: are intelligent people happier than others?
Discussion
I’ve asked you a question relating to intelligence, now I’d like to ask you some questions about artificial intelligence.
- Compare artificial intelligence and human intelligent.
- In the future, will computers be more intelligent than humans?
Interview 3 (phan nay cua bon Malai)
- What is your full name?
- How shall I call you?
- Do you like drawing? Why?
- Are you going to recommend your children to learn to draw in the future?
- Do you like arts? Why?
- What type of drawings would people tend to choose to decorate their homes?
- Can you drive?
- Do you think our children should be taught driving in the future?
Cue card
Talk about the leisure activity that you would like to do in the future. You should include:
- Where you would do it,
- Whom you would do it with,
- Why you like this leisure activity.
Discussion
- Do you think children nowadays have enough time for their leisure activities?
- What would they do for leisure activities if they had enough time for themselves?
- Do you think leisure activities are good for people nowadays?
Another part 2, 3 questions: special gift, famous speeches, dangerous sports (e.g. bungee jumping, surfing), ways to reduce traffic congestion.

linh_tt
21-10-2009, 03:19 PM
Đề thi Ielts ngày 10-10-2009

Listening
Multiple choice, positions in a map

Reading
Matching headings and locating information
Passage 1: The factors that cause tourism to thrive and the difficulties associated with it when reporting the actual impact of tourism on the local economy.
Passage 2: The use of certain plants in water treatment.
Passage 3: The possibility that global warming will reactivate ancient viruses or bacteria trapped between ice layers.
Writing
Task 1
Write a report about education in Australia between 1997 and 2005.
Students per lecturer between 1997 and 2005
Years 1997 1999 2001 2003 2005
Students 15.4 16.6 17.4 18.4 19.6
Students in lecture-based subjects in 2002
Subject Mathematics Physics Chemistry
Students 15.4 16.6 17.4
Students in practice-based subjects in 2002
Subject History Art Geography
Students 13.2 12.3 12.5
Task 2
Industrial activities and the increasing number of consumer goods have resulted in various negative effects on the natural environment. Why is it the case? What can be done to solve the problem?
Speaking
Interview 1
Part 1: Are you a student or working? Why did you choose the subject?
Part 2: The best place in Vietnam you will recommend for foreigners
Part 3: Impacts of travel (TV la cai j TV hay travel) on education
Interview 2
- What your name?
- What shall I call you?
- Do you work or do you study?
- What do you like about your job?
Now I’d like to ask you some questions relating to swimming.
- Is swimming popular in your country?
- Do you swim?
- How did you learn to swim?
- What are the benefits of swimming?
- What is the role of physical education at school?
- Do you think children should be taught swimming at school?
Now I’d like to ask you some question relating to the Internet.
- Do you use the Internet?
- What do you use it for?
- Do you play computer games?
- Do you think the Internet makes people lazy?
Cue card
Talk about someone who is very intelligent, you should say:
- Who is he / she?
- When did you see him / her?
- Why do you think he / she is intelligent?
A follow up question: are intelligent people happier than others?
Discussion
I’ve asked you a question relating to intelligence, now I’d like to ask you some questions about artificial intelligence.
- Compare artificial intelligence and human intelligent.
- In the future, will computers be more intelligent than humans?
Interview 3 (phan nay cua bon Malai)
- What is your full name?
- How shall I call you?
- Do you like drawing? Why?
- Are you going to recommend your children to learn to draw in the future?
- Do you like arts? Why?
- What type of drawings would people tend to choose to decorate their homes?
- Can you drive?
- Do you think our children should be taught driving in the future?
Cue card
Talk about the leisure activity that you would like to do in the future. You should include:
- Where you would do it,
- Whom you would do it with,
- Why you like this leisure activity.
Discussion
- Do you think children nowadays have enough time for their leisure activities?
- What would they do for leisure activities if they had enough time for themselves?
- Do you think leisure activities are good for people nowadays?
Another part 2, 3 questions: special gift, famous speeches, dangerous sports (e.g. bungee jumping, surfing), ways to reduce traffic congestion.

Hjx nh́n cái task 2 chả có idea nào để viết cả :|. lần trc vào pḥg thi chả nhớ tàsk của ḿnh làm là j, mà cắm đầu viết rốt cuộc chỉ đc có 6.0 phần writing. Bác nào hướg dẫn em cách plan phần writing ko? Thank you so much.

vudinhtrong
24-10-2009, 01:08 AM
many thanks

insa
24-10-2009, 06:45 PM
Ḿnh post nguyên vẹn bài thi như sau;

Writing Task 1 (a report)

Write a report about education in Australia between 1997 and 2005.
http://www.ielts-blog.com/reports/ielts-academic-writing-task-1-students-tables-report.gif (http://www.ielts-blog.com/reports/ielts-academic-writing-task-1-students-tables-report.gif)
Writing Task 2 (an essay)
Industrial activities and the increasing number of consumer goods have resulted in pollution to the natural environment. Why is that so? What can be done to solve the problem?

Speaking test
Interview
- What your name?
- What shall I call you?
- Do you work or do you study?
- What do you like about your job?
Now I’d like to ask you some questions relating to swimming.
- Is swimming popular in your country?
- Do you swim?
- How did you learn to swim?
- What are the benefits of swimming?
- What is the role of physical education at school?
- Do you think children should be taught swimming at school?
Now I’d like to ask you some question relating to the Internet.
- Do you use the Internet?
- What do you use it for?
- Do you play computer games?
- Do you think the Internet makes people lazy?
Cue card
Talk about someone who is very intelligent, you should say:
- Who is he / she?
- When did you see him / her?
- Why do you think he / she is intelligent?
A follow up question: are intelligent people happier than others?
Discussion
I’ve asked you a question relating to intelligence, now I’d like to ask you some questions about artificial intelligence.
- Compare artificial intelligence and human intelligent.
- In the future, will computers be more intelligent than humans?

yenvnn
06-12-2009, 07:52 PM
Đề thi IELTS ngày 05/12/2009 tại IDP (Hà Nội)
More Real IELTS Test:
http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts/ (http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts/)

Listening:
Section 1: A telephone conversation teacher – a pupil’s father about changing time of a class
Section 2: A tourist attraction
Section 3: A comparision between 2 books for lectures.
Section 4: Announcement about upcoming conference at university
Reading:
Passage 1: An invention of time keeper for marine navtigation
Types of questions:
Answer questions
Find paragraph containing information
Passage 2: Employing star talents outside company
Types of questions:
Yes, No, Not Given
Gap Filling
Find paragraph containing information
Passage 3: Creativity analysis
Types of questions
Yes, No, Not given
Gap filling
Match people- their statements
Writing :

Task 1:
Writing a report about a line graph showing percentage of different age gróup going to the cinema 1990-2001
Task 2:
People nowadays throw away things when they are broken rather than repair or recycle them as they did in the past.
Causes and effects?
Speaking:
Part 1:
Do you work or are you a student?
What subjects are you studying?
Why did you choose to study those subjects?
Do many people in Vietnam choose to study this subject? (Why?)
Part 2: Cue card
A Course You Would Like to Take
Describe a course you would like to take (in the future), if you have time.
You should say:
what kind of course it would be?
where you would do this course ?
what you would learn in this course?
how easy or difficult you think it would be?
and explain how you would benefit from taking this course?
or
and explain why you would like to take this course?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Follow-up questions:

Do you think you really will do this course?
Are there many schools in Vietnam that have that course?
Part 3
What are the most popular majors that people study today (at university or other tertiary educational institutes) in Vietnam? (Why?)
What is the most popular major that people study today (at university or other tertiary educational institutes) in Vietnam? (Why?)
Have these always been the favourite choice of students in Vietnam?
More Real IELTS Test:
http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts/ (http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts/)

thuylinh2i07
06-12-2009, 09:47 PM
thanks so much

Ju Ju
08-12-2009, 12:43 AM
đề này giống hệt BC 5-12

tommy4493
10-12-2009, 11:04 PM
Th́ là một mà :(

yenftu40
15-12-2009, 11:12 AM
Đề thi IELTS ngày 12/12/2009 tại BC (Hà Nội)
More Real IELTS Test:
http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts/ (http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts/)
I. Listening:
Section 1: Barbeque => Table filling (like section 3)
Section 2: Buds => Form filling
Section 3: Tourists in Britain => multiple choice
Section 4: Gap filling => children de a child psychology

II. Reading:
- True/false/NG Section 1: Discovery ocean
- Matching Section 2:
- Summarize Section 3: Electric telegraph
- Answer questions

III. Writing:
Task 1: + Table: Number of tourists coming to 5 different areas in the world, in 1900,1995,2000,2005.
Task 2: + Argument: Workers are now working at home by for the workers, not the employers
To what extent do you agree or disagree?

IV. Speaking:
Part 1:
Where do you come from?
Where do you live at the moment?
Why did you choose to live here?
How long have you been living here?
Do you plan to live here for a long time?
Where is your hometown?
Is that a big city or a small town (or, a village in the countryside)?
Do you prefer to live in a big city or in the countryside?
Part 2:
Cue card
Describe a success you would like to achieve (in the near future).
You should say:
what it is
how difficult you think it will be
what you should do to prepare forthis
and explain why you want to succeed in doing this
or
and explain how you think you will feel after you reach this goal.
Follow-up questions:

Do you know anyone who has achieved that success?
Part 3:

In Vietnamese society, how is success defined or measured?
What are the good and bad results of this type of thinking?
Are there different types of "success"?
What goals do most people in Vietnam have in life?
How can people reach these goals?
Is there a lot of competition with others trying to achieve the same goals?
Who would be most happy if you became successful?
What kinds of people are most likely to become successful?

yenftu40
28-12-2009, 09:56 AM
Đề thi IELTS ngày 19/12/2009 tại IDP (Hà Nội)
More Real IELTS Test:
http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts/article?mid=740&prev=599&next=554

I. Reading:
Passage 1:
+ Yes/ No/ Not given
+ Multiple choices
Passage 2: research about happiness
+ Sentence Completion
+ Containing paragraph
Passage 3: finding intelligent form in universe
+ Yes/ No/ Not given
II. Listening:
+ Section 1: note form
+ Section 2: a map
+ Section 3: 2 students / an exam
Assess themselves
+ Section 4: about making a map of
A nation park in Brazil
III. Writing:
+ Task 1: bar chart
Survey of 2 schools about favourite subjects
( 60 students by numbers)
6 subjects
+ Task 2:
Crime is a problem and there is nothing which can prevent it.
To what extent do you agree or disagree?


More Real IELTS Test:
http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts/ (http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts/)

tommy4493
01-01-2010, 12:13 PM
Thanks bạn nhé

yenftu40
21-01-2010, 10:56 AM
Đề thi IELTS ngày 09/01 tại IDP (Hà Nội)

More IELTS test
http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts/I> Listening:

Section1: A trip to Europe
Fill in the form

Section2: A green energy center
Locate a position in a map of + Fill in blank


Section 3: Learning course
Fill in blank +choose appropriate letter for each sentence

Section4: Ancient pictures in Australia
Choose appropriate letter for each sentence + fill in blank about


II> Reading:

Passage 1: About geothermal energy
Yes/no/ Not Given
Multiple choices
Fill in blank


Passage 2: A bird in England:
Choose thesis question
Multiple choices


Passage 3: Why people take risk:
Choose appropriate letter for each sentence + multiple choice


III> Writing:


Task1: 2 pie chart show the reasons why people choose to leave and stay in the UK

Task2: Some people believe that charity organizations should give aid to people who in greatest need, wherever they are but some people say that charity organizations should only provide help to people in their own country.


Discuss two opinions and give your own opinion about this problem

IV> Speaking:
Part 1
Where do you live at the moment?
Why do you live there?
How long have you been living there?
Do you plan to live there for a long time?
Do you like it?
Do you like the city where you are living now? (Why/ Why not)
Part 2
A Book You Enjoyed Reading
Describe a book that you enjoyed reading.
You should say:
What the book was
What was in this book
Why you read it
And explain what effect the book had on you.
Part 3
Reading in Vietnam


How often do you read?
Do you have many books at home?
Do Vietnamese people do enough reading?
Do Vietnamese people like to read?
What kind of people like reading and what kind of people don't like reading very much?
Why do you think some people do not read much? Do people with different reading levels all buy the same kinds of reading materials?
What do Vietnamese people like to read?More IELTS test
http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts/

yenftu40
27-01-2010, 05:54 PM
Update đề thi IELTS ngày 23/01/2010 tại BC (Hà Nội)


More Real IELTS test


http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts/article?mid=699&prev=812&next=706
I> Listening :
Section 1: A survey at the airport
Multiple choice
Section 2: A conversation between two students about three study modules
Fill in the form
Section 3: A car exhibition
Fill in the blank
Section 4: Bicycle
Fill in the table

II> Reading :
Passage 1: Global warming
Classification
True/ False/ Not Given
Summary
Passage 2: Habitat destruction
True/ False/ Not Given
Multiple choice
Passage 3: Brain development
True/ False/ Not Given
Short answer questions

III> Writing :
Task 1 : 2 maps: describle the changes of a town between now and the future.
Task 2 : The gap between the rich and the poor becomes wider. While the rich is richer, the poor is poorer.
What problems does it cause?
What measures can be taken to address the problem?

IV> Speaking :
Part 1:
· What do you do in your free time?
· Do you often do things with others in a group?
· Do you prefer to do things in a family group or a group of friends?
· What leisure activities do you and your family like doing together?
· What do you do with your friends in your leisure time?
Part 2 :
Journey with Your Friends
Describe a trip you would like to go on with a friend.
You should say:
who you would like to travel with
where you would like to go
how you would like to go there
and explain why you would like to make this trip.
or
and explain why you would choose to travel with this person.

Fllow-up questions:
· Do you like traveling?
· Do you often go on a trip?
Part 3 :
Travelling
· Do Vietnamese people like to travel?
· What benefits do people of different ages get from travelling?
· How has travelling changed, compared to several decades ago?
· Where do Vietnamese people like to go when they go on a holiday trip? (Why?)
· Do people in Vietnam ever go on trips that are a bit dangerous (adventurous)?
· What do you think are the disadvantages of not traveling?

More Real IELTS test


http://vn.myblog.yahoo.com/academyielts/article?mid=699&prev=812&next=706

ielts165
29-01-2010, 06:10 PM
Well, đề thi lần này khó hơn hôm 09/01 thì phải, nếu mình thi chậm một tí chắc sẽ không được 7.5 he he... ;)

annikudo
05-02-2010, 11:26 PM
ḿnh thi vào hôm 23 này. Chậc hôm nay đi nhận kết quả thấy chậc

Van_An_AoF
04-05-2010, 07:30 PM
Đề nè đc đánh giá là dễ or khó hả chị?

tommy4493
04-05-2010, 09:31 PM
ḿnh thi hôm đấy thấy reading khó c̣n writing vừa sức

Van_An_AoF
04-05-2010, 11:03 PM
C̣n Listening th́ sao bạn? Ḿnh quan tâm đến cái đó.

tommy4493
05-05-2010, 10:10 PM
Listening ḿnh thấy cũng b́nh thường thôi , cứ luyện bộ cam là ổn

Van_An_AoF
05-05-2010, 11:04 PM
Ḿnh làm Cam 7 trung b́nh đc 29 câu, vậy có ổn không bạn?
I see Cam 7 seems to be easier than the real one.
(1 số câu không gơ đc nên iết = Eng ;) )

ptnh
05-05-2010, 11:29 PM
oi ban( anh or chi) tommy oi, da co ket qua chua the ah? kết quả thi thế nào ah?

tommy4493
06-05-2010, 08:49 AM
Dang cho ket qua , 29 cau la on roi . Di thi tru dan di la vua ( viet bang mobile nen ko go dau duoc )

Van_An_AoF
06-05-2010, 07:51 PM
25/4 th́ phải tầm 8/5 là có kết quả. Thế có khi mai là biết rồi c̣n ǵ.

tommy4493
09-05-2010, 08:22 AM
Dung roi , minh duoc 6.0 overall . :) gia ma duoc 6.5

yenhavbf
26-05-2010, 05:04 PM
Mọi người ơi, sao bảo là ko thi process nữa cơ mà, thế này th́ chết v́ ḿnh ko học process mấy. Ngoài ra, nếu đề vừa thi gần đây th́ tiếp theo ḿnh ôn nên loại những câu hỏi đấy ra khỏi đầu nhây?