PDA

View Full Version : hoàn thành câu dựa vào từ gợi ư.hocsong
01-08-2009, 06:06 PM
Tớ pải làm 1 số bài tiếng anh nhưng chỉ làm được vài câu ko biết đúng or sại Giúp tớ check và làm nốt pần con lại được ko? thanks.
1.Bach mai hospital/famous/ good/attitudes/doctors/services.
-Bach mai hospital is famous for its good attitudes and doctor's services.
2.Relatives/only/allow/tovisit/patient/weekday afternoon.
Relatives are allowed to visit patients on weekday afternoon.
3.There/be/an increase/number/infecttion/disease/recent year.
There has been an increase number of infection disease recent year.
4.when/this patient/from/discharge/hospital/condition/good.
5.She/consider/well-known doctor/treatment.
She is considered as a wel-known doctor of treatment.

breakdawn
06-08-2009, 10:16 AM
1.Bach mai hospital/famous/ good/attitudes/doctors/services.
-Bach mai hospital is famous for its good service and doctors' attitudes - có nghĩa là sự phục vụ của bệnh viện và thái độ của bác sĩ
2.Relatives/only/allow/tovisit/patient/weekday afternoon.
Relatives are only allowed to visit patients on weekday afternoon- hehe bạn thiếu đấy
3.There/be/an increase/number/infecttion/disease/recent year.
There has been an increase number of infection disease in recent year.
4.when/this patient/from/discharge/hospital/condition/good.
when this patient's condition was good, he was discharge from hospital.

hocsong
07-08-2009, 09:34 AM
ḿnh tưởng là với dạng bài dùng từ gợi ư th́ thường không được thay đổi vị rí các từ?

wellfrog
07-08-2009, 02:22 PM
Tớ pải làm 1 số bài tiếng anh nhưng chỉ làm được vài câu ko biết đúng or sại Giúp tớ check và làm nốt pần con lại được ko? thanks.
1.Bach mai hospital/famous/ good/attitudes/doctors/services.
-Bach mai hospital is famous for its good attitudes and doctor's doctors' services. danh từ số nhiều sở hửu không thêm s nữa
2.Relatives/only/allow/tovisit/patient/weekday afternoon.
Relatives are only allowed to visit patients on weekday afternoon.
3.There/be/an increase/number/infecttion/disease/recent year.
There has been an increase in number of infection disease in recent years.
4.when/this patient/from/discharge/hospital/condition/good.
when this patient was discharged from the hospital, his condition was good
cụm thành ngữ cần nhớ
to be discharged from the hospital = xuất viện
5.She/consider/well-known doctor/treatment.
She is considered as a well-known doctor of treatment.
:byebye::byebye::byebye:

hbae787
07-08-2009, 08:22 PM
5.She/consider/well-known doctor/treatment.
She is considering a well-known doctor for her treatment.

cong hieu
05-11-2010, 08:46 PM
My mother/go/the market/morning

cong hieu
05-11-2010, 08:49 PM
xin giup em nhung cau nay.
Our guests/have/good time/the/party/last ninght.
That novel/so interesting/I/not stop/read

matnacuoi_93
05-11-2010, 08:57 PM
theo to thi la:
Our guests had a good time in the party last night.
That novel is so interesting that I don't stop reading.

wellfrog
05-11-2010, 09:54 PM
xin Giup Em Nhung Cau Nay.

That Novel Was So Interesting That I Could Not Stop Reading It
:d:d:d:d.............

LHX
06-11-2010, 12:24 PM
theo to thi la:
Our guests had a good time in the party last night.
That novel is so interesting that I don't stop reading.
Correction
Our guests had a good time at the party last night.
The second sentence was already corrected by the previous poster.

LHX
06-11-2010, 12:31 PM
3.There/be/an increase/number/infecttion/disease/recent year.

There has been an increase in number of infection disease in recent years.

Correction
There has been an increase in the number of infectious diseases in recent years.

dinhdien
10-11-2011, 10:13 PM
các bác ợi có ai có nhiều nhiều bài tập hoàn thành câu khọng post cho em ới.em chẩn bị thi rùi