PDA

View Full Version : bài tập cho unit1khanhlinh97
27-07-2009, 06:05 PM
Điền vào chỗ trống những từ thích hợp:47_002::47_002::59::59:

i often go to school.......bus
their grandparents live.......34Hang Dao street
bod and i come......the same town but my accent is different.......his
at present John is staying.......his brother's family.......the city center,very far.......his parents
thanh is a newcomer.......class 7d.She sits......... .........my cousin:20_003::20_003::20_003:

khanhlinh97
29-07-2009, 04:00 PM
sao hổng có bạn nào làm vậy????????????

Đoàn Duy Khải
26-08-2009, 10:57 AM
Điền vào chỗ trống những từ thích hợp:47_002::47_002::59::59:

i often go to school..by.....bus
their grandparents live....at...34Hang Dao street
bod and i come..on....the same town but my accent is different...with....his
at present John is staying...with....his brother's family...to....the city center,very far.......his parents
thanh is a newcomer.......class 7d.She sits......... .........my cousin:20_003::20_003::20_003:
sao kó quá ḿnh làm ko được

diem hang
05-09-2009, 11:27 PM
Điền Vào Chỗ Trống Những Từ Thích Hợp:47_002::47_002::59::59:

I Often Go To School...by....bus
Their Grandparents Live...at....34hang Dao Street
Bod And I Come...in...the Same Town But My Accent Is Different..from.....his
At Present John Is Staying...with....his Brother's Family...on....the City Center,very Far....from...his Parents
Thanh Is A Newcomer....in...class 7d.she Sits...next...... ....to.....my Cousin:20_003::20_003::20_003:
:41_002::41_002::41_002:

nữ hoàng cờ bạc
07-09-2009, 05:08 PM
khi làm bài đầu tiên bạn cân phải dịch bài
sau đó nhận biết cấu trúc của câu như vậy làm bài sẽ dễ dàng hơn
ḿnh dich nè
toi thường xuyên đi học ....... xe buưt

ông bà của họ sống ....... 34Hang Đạo

bod và tôi đi ...... cùng một thị xă nhưng giọng của tôi là khác nhau của ḿnh .......

John hiện nay là ở ....... gia đ́nh anh trai của ....... trung tâm thành phố, rất xa ....... cha mẹ

thanh là một người mới ....... 7d.She lớp ngồi ......... ......... anh em họ của tôinhư vậy dễ làm hơn rồi chứ?

thuhuong174
07-09-2009, 09:59 PM
Điền vào chỗ trống những từ thích hợp:47_002::47_002::59::59:

i often go to school...by....bus
their grandparents live...at....34Hang Dao street
bod and i come...from...the same town but my accent is different....from...his
at present John is staying...with....his brother's family...at....the city center,very far....from...his parents
thanh is a newcomer...in....class 7d.She sits...next...... ....to.....my cousin:20_003::20_003::20_003:
Bài này khá cơ bản, có ǵ là khó đâu:56:
Khanhlinh97 ơi chữa bài đi chứ:smilie_bounce:

quyenttk0110
07-12-2009, 01:37 PM
i often go to school...by....bus
their grandparents live...at....34Hang Dao street
bod and i come...from...the same town but my accent is different....from...his
at present John is staying...with....his brother's family...at....the city center,very far....from...his parents
thanh is a newcomer...in....class 7d.She sits...next..........to.....my cousin:smilie_bounce:
Bạn này làm chuẩn ko cần chỉnh :51_002:

ly2804
12-06-2010, 11:38 AM
Bạn này làm chuẩn ko cần chỉnh :51_002:, như thế này dễ hơn nhưng mà đây là BT cơ bản của lớp 7 , nó rất dễ , ai đồng ư nào :78::78::78::78::78:

ly2804
12-06-2010, 11:39 AM
i often go to school...by....bus
their grandparents live...at....34Hang Dao street
bod and i come...from...the same town but my accent is different....from...his
at present John is staying...with....his brother's family...at....the city center,very far....from...his parents
thanh is a newcomer...in....class 7d.She sits...next..........to.....my cousin:smilie_bounce: