PDA

View Full Version : boring và bored; interesting và ỉnterestedlathuylinh
01-12-2006, 04:23 PM
có ai chỉ cho ḿnh cách dùng của boring va bored; interesting và interested không?:confused:
Cám ơn sự giúp đỡ của mọi người nh́u nh́u!:D

Arsenal_1886
01-12-2006, 10:26 PM
oh đúng thứ ḿnh đang thắc mắc
Ai có thể giúp chăng?

LinhGIang
01-12-2006, 10:59 PM
có ai chỉ cho ḿnh cách dùng của boring va bored; interesting và interested không?:confused:
Cám ơn sự giúp đỡ của mọi người nh́u nh́u!:D
đơn giản thôi mà bạn
Thông thường những danh từ nào mà có hai tính từ đuôi "ed" và "ing " th́ thường ;
-Đuôi "ed" chỉ thể inactive ,tức bị động ( thường dùng cho người )
- Đuôi "ing" chỉ thể chủ động ( thường dùng cho vật )
=> bored và boring giống nahu về nghĩa ,nhưng bored dùng cho người ,boring dùng cho vật
tương tự interested dùng cho người ,interesting dùng cho vật

Alo_Picasso
02-12-2006, 10:05 AM
đơn giản thôi mà bạn
Thông thường những danh từ nào mà có hai tính từ đuôi "ed" và "ing " th́ thường ;
-Đuôi "ed" chỉ thể inactive ,tức bị động ( thường dùng cho người )
- Đuôi "ing" chỉ thể chủ động ( thường dùng cho vật )
=> bored và boring giống nahu về nghĩa ,nhưng bored dùng cho người ,boring dùng cho vật
tương tự interested dùng cho người ,interesting dùng cho vật

Cho ḿnh bổ sung chút nhá ! Trước kia th́ ḿnh cũng nghĩ như LInhGiang thôi nhưng mà như thế chưa thực sự rơ ràng cho lắm. Theo ḿnh , nói chính xác hơn có nghĩa là:
Boring( Interesting ) sử dụng khi mà sự vật(con người đang được nói đến) có bản chất như vậy.Tự sự vật sự việc đang được nói đến boring và interesting( tương tự với các Tính từ đuôi-ing khác)
Bored( interested- hoặc các tính từ đuôi- ed) sử dụng khi mà sự vật hoặc người được nhắc đến gây ra cho ai đó( tân ngữ trong câu) cảm giác Nhàm chán hoặc thú vi.
Ex:
He is a boring person . He makes me fell bored ( i felt bored when i talked to him)
Không phải lúc nào cho người cũng là --ed và cho vật cũng là--- ing

ruby90
20-05-2009, 09:32 AM
Đúng đấy.
Hồi học cấp 3 ḿnh cũng nghĩ như Linhgiang, nhưng lên đại học mới biết là không chỉ có thế.
Ḿnh chỉ muốn bổ sung thêm ư kiến của Alo_picasso là theo ḿnh biết th́ adj +ing có thể dùng cho cả người và vật c̣n adj+ed th́ chỉ dùng cho người thôi. Đây là 1 cách để lựa chọ đáp án trong trường hợp S là vật

Ho Thi Xuan
18-09-2017, 11:22 AM
Cho ḿnh bổ sung chút nhá ! Trước kia th́ ḿnh cũng nghĩ như LInhGiang thôi nhưng mà như thế chưa thực sự rơ ràng cho lắm. Theo ḿnh , nói chính xác hơn có nghĩa là:
Boring( Interesting ) sử dụng khi mà sự vật(con người đang được nói đến) có bản chất như vậy.Tự sự vật sự việc đang được nói đến boring và interesting( tương tự với các Tính từ đuôi-ing khác)
Bored( interested- hoặc các tính từ đuôi- ed) sử dụng khi mà sự vật hoặc người được nhắc đến gây ra cho ai đó( tân ngữ trong câu) cảm giác Nhàm chán hoặc thú vi.
Ex:
He is a boring person . He makes me fell bored ( i felt bored when i talked to him)
Không phải lúc nào cho người cũng là --ed và cho vật cũng là--- ing
đúng rồi, ḿnh thích câu "Không phải lúc nào cho người cũng là --ed và cho vật cũng là--- ing"