PDA

View Full Version : cái này có nghĩa là ǵnữ hoàng cờ bạc
20-05-2009, 03:50 PM
verification e-mail has been sent. Please check your e-mail in order to use your account

nữ hoàng cờ bạc
20-05-2009, 04:10 PM
dịch hộ đi mà

wellfrog
20-05-2009, 05:03 PM
verification e-mail has been sent. Please check your e-mail in order to use your account
Là trang web mà bạn vừa vào đăng kư thành viên vừa gởi cho bạn 1 cái mail và yêu cầu bạn vô mail của bạn để kích hoạt tài khoản th́ mới trở thnàh thành viên chính thức của họ

nữ hoàng cờ bạc
24-05-2009, 08:07 AM
biladen
cái này có nghĩa ǵ ?

wellfrog
24-05-2009, 11:09 PM
biladen
cái này có nghĩa ǵ ?
Hay là tên của trùm khủng bố Binlađen? :byebye:

nữ hoàng cờ bạc
25-05-2009, 09:00 AM
Union emonition
c̣n cái này

nữ hoàng cờ bạc
25-05-2009, 09:01 AM
Hay là tên của trùm khủng bố Binlađen? :byebye:
trời:27_003:

wellfrog
25-05-2009, 09:07 AM
Union emonition
c̣n cái này
Toàn từ sai chính tả không hà , em trích ở đâu thế ? mà nên trích cả đoạn chứ hỏi từ không nên tách rời ngữ cảnh

nữ hoàng cờ bạc
25-05-2009, 12:05 PM
Toàn từ sai chính tả không hà , em trích ở đâu thế ? mà nên trích cả đoạn chứ hỏi từ không nên tách rời ngữ cảnh
bạn em gửi chỉ cho có vậy nên em chỉ biết có vậy