PDA

View Full Version : cụm từ này nghĩa là ǵ vậy!!!thao_boy
15-05-2009, 05:39 PM
có bạn nào biết nghĩa của mấy cụm từ này không chỉ ḿnh với : out of order, out of line, make a note of, make notes. Cho ḿnh ví dụ lun nha, cảm ơn nh́u lém!

whitezenhell
15-05-2009, 08:43 PM
out of order --->sai ( không đúng ) thủ tục: Ex: This form is out of order :))
Out of line---> ra khoi hang( vạch, đương..etc or sai hàng( tùy theo ngữ cảnh thôi v́ căn cứ theo từ line nghĩa ǵ )
make a note of[/COLOR] >>ghi nhớ điều ǵ đó một cách cần thân Ex:::Please make a note of my help :D
make notes--->:: ghi chep :EX:: I am trying to make notes for yọu