PDA

View Full Version : Tổng hợp : cách phát âm- s, -es , -ed ( cả trong Plural và V )thảođan
08-05-2009, 11:41 AM
Lư do ḿnh muốn tổng hợp cách phát âm các đuôi này(s, es, ed) là bởi khi thành lập dạng số nhiều của danh từ, hay khi chia động từ (ở th́ hiện tại đơn và quá khứ đơn ) c̣n hay lẫn lộn cách phát âm . Ḿnh đă rút ra 1 số cách dễ để nhớ , bạn nào c̣n chưa rơ phần này th́ đọc tham khảo nhá:( đề thi ĐH có vài câu loại này đúng ko ):sweet_kiss:
I. Với những động từ chia ở th́ hiện tại đơn( thêm-s ,-es ) và dạng số nhiều
- Phần lớn động từ khi chia ở th́ này th́ ta thêm-s ( với ngôi thứ 3 số ít )
ví dụ : find---> finds ; look----> looks
- Những động từ kết thúc bằng- ss,-s,-ch,-sh,- x,-z ,- o th́ khi chia ta thêm -es( ngôi thứ 3 số ít )
Ví dụ : watch---> watches
brush -----> brushes
fix-------> fixes
miss-------> misses
====> Cách phát âm đuôi- s ,-es của những động từ đă chia( vd như trên ) và những từ ở dạng số nhiều
- Nếu từ kết thúc bằng- s, -ss,- ch,- sh,- x,-z( hoặc-ze),- o,- ge,- ce ( sẵn sàng chung shức xin z-ô góp cơm ) th́ ta phát âm là /iz/( i dờ ).
vd: changes/ iz/ ; practices/ iz/ ( cách viết khác là : practise - phát âm tương tự ) ; buzzes/iz/ , recognizes /iz/
- Nếu từ kết thúc bằng-p,-k,- t,- f th́ phát âm là /s/( xờ)
cooks /s/ ; stops / s/
Lưu ư : ' laugh ' phiên âm là : [la: f ] nên khi chia : laughs đọc là /s/ ( từ đặc biệt cần nhớ)
- Những từ c̣n lại phát âm là /z/ ( dờ )
plays /z/
stands /z/....vv
II. Cách phát âm đuôi -ed ( động từ chia thời quá khứ đơn , có qui tắc ).
- Đọc là /t/( tờ ) nếu động từ kết thúc bằng : - ch,-p,- f,-s,-k,- th,-sh ( chính phủ phát sách không thèm se( share = chia sẻ )
vd : watched /t/
cooked/ t/ ......vvv
- Đọc là /id/ ( i đờ- đọc nhanh thành 'ít' hoặc' ịt' ) nếu động từ kết thúc là- t ,-d
wanted /id/
decided /id/
- Những từ c̣n lại đọc là/d/ ( đờ )
played /d/....

Xong, chúc mọi người học tốt....:14_002:

tieumay
09-06-2009, 10:53 PM
hello thao đan
rất cảmơn bài viết có ích của bạn
ḿnh cũng có mấy câu dễ nhớ nè
Nếu động từ kết thúc bằng-p,-k,- t,- f th́ phát âm là /s/( xờ)
cooks /s/ ; stops / s/
-t,-k,-p,- f(tôi không phải phù thuỷ hay Phan thị khánh phương....)
-k,- th,-p,- f,- ch,-s,-sh ( kon thỏ phập phồng sợ chó sói)

thảođan
10-06-2009, 09:52 AM
-k,- th,-p,- f,- ch,-s,-sh ( kon thỏ phập phồng sợ chó sói)
:beauty:Câu này hay nè !!:43_002:

phuthuynhodethuong93
11-04-2010, 02:00 PM
thanks pan nhiều nha nhờ có pan mà mjnh hoàn thành tốt bài kiểm tra 15 phút của ḿnh hjhj...........

rap
23-06-2010, 05:50 PM
thank! xin thêm: Khi Thi Fải Pḥng
Chính Phủ Fát Không Sổ SHách Xem Chơi
hoặc: Chính Phủ Fóng Khoáng Sợ X́ SH́ Căng đan

m00n_luv_cass
23-06-2010, 07:33 PM
2 cả nkà !!!!!!!!!!!! myk xjn gop" y" nka:
vs ket thuk lak p,k,t,f phat" âm lak /s/ thy kả nkà k0" thể nk0*" mâU~ câU PHA" KA^y FJA" TRU0C"

tuoihongthongay0188
26-12-2010, 06:50 PM
hay quá ,cám ơn bạn nha ;)

danghainamn
10-05-2011, 10:28 AM
ok, thank for share

kietbull
16-05-2011, 11:24 PM
Good point!

kietbull
16-05-2011, 11:48 PM
Ḿnh nghĩ cái phát âm /t/ bạn chủ thớt ghi thiếu cái tận cùng là: gh. Ex: laughed.

Gr94
08-06-2011, 08:54 AM
Haizzz!!! mọi người. Theo tớ ở cái phần phát âm là 's' tận cùng là: k, f, p,t( Cây FPT) Đại học FPT.

Pororo [>_<]
03-09-2011, 07:52 AM
Thank b nhiều, nhưng ḿnh nghĩ nên viết như này th́ đúng hơn:
- "Nếu từ kết thúc bằng âm - s, -ss,- ch,- sh,- x,-z( hoặc-ze),- o,- ge,- ce th́ ta phát âm là /iz/( i dờ )".
- Nếu từ kết thúc bằng âm -p,-k,- t,- f th́ phát âm là /s/...
Từ laugh tận cùng bằng âm /f/ --> là ví dụ đấy.

thảođan
11-05-2012, 08:45 AM
Ḿnh nghĩ cái phát âm /t/ bạn chủ thớt ghi thiếu cái tận cùng là: gh. Ex: laughed.
laughed phiên âm ra là /la:f/ - nó thuộc đuôi f :)

thảođan
11-05-2012, 08:53 AM
nó chỉ tương đối thôi bạn, nếu sửa là âm tiết th́ mấy chữ khác cũng k phải kư hiệu là ch,sh,s ...mà phải theo đúng phiên âm của nó.

huonggvdh
16-07-2012, 02:01 PM
co mot bai tap ngu am the nay: Tim tu co cach phat am phan duco gach chan khac voi cac tu con lai:
A. stays

huonggvdh
16-07-2012, 02:03 PM
Dap an cho cau nay la C. Ai giai thich gium vi sao voi? Toi thay ca 4 truong hop duoi -s deu duoc doc la /z/ ma???
A. stays
B. plays
C. says
D. pays

nhhegemonic
29-09-2012, 02:14 PM
Dap an cho cau nay la C. Ai giai thich gium vi sao voi? Toi thay ca 4 truong hop duoi -s deu duoc doc la /z/ ma???
A. stays
B. plays
C. says
D. pays
chắc tại câu này người ta gạch chân nhầm. A,B,D âm ay được phát âm là /ei/, trong khi đó, ở C nó được phát âm là /e/.
hoặc cũng có thể ngụ ư của người ra đề là thế này: khi thêm S vào cuối th́ cả 3 trường hợp A,B,D không làm thay đổi cách phát âm của ay của từ gốc, c̣n ở C, khi thêm S th́ /ei/ --> /e/.

huuphuc292
20-06-2013, 08:32 PM
Lư do ḿnh muốn tổng hợp cách phát âm các đuôi này(s, es, ed) là bởi khi thành lập dạng số nhiều của danh từ, hay khi chia động từ (ở th́ hiện tại đơn và quá khứ đơn ) c̣n hay lẫn lộn cách phát âm . Ḿnh đă rút ra 1 số cách dễ để nhớ , bạn nào c̣n chưa rơ phần này th́ đọc tham khảo nhá:( đề thi ĐH có vài câu loại này đúng ko ):sweet_kiss:
I. Với những động từ chia ở th́ hiện tại đơn( thêm-s ,-es ) và dạng số nhiều
- Phần lớn động từ khi chia ở th́ này th́ ta thêm-s ( với ngôi thứ 3 số ít )
ví dụ : find---> finds ; look----> looks
- Những động từ kết thúc bằng- ss,-s,-ch,-sh,- x,-z ,- o th́ khi chia ta thêm -es( ngôi thứ 3 số ít )
Ví dụ : watch---> watches
brush -----> brushes
fix-------> fixes
miss-------> misses
====> Cách phát âm đuôi- s ,-es của những động từ đă chia( vd như trên ) và những từ ở dạng số nhiều
- Nếu từ kết thúc bằng- s, -ss,- ch,- sh,- x,-z( hoặc-ze),- o,- ge,- ce ( sẵn sàng chung shức xin z-ô góp cơm ) th́ ta phát âm là /iz/( i dờ ).
vd: changes/ iz/ ; practices/ iz/ ( cách viết khác là : practise - phát âm tương tự ) ; buzzes/iz/ , recognizes /iz/
- Nếu từ kết thúc bằng-p,-k,- t,- f th́ phát âm là /s/( xờ)
cooks /s/ ; stops / s/
Lưu ư : ' laugh ' phiên âm là : [la: f ] nên khi chia : laughs đọc là /s/ ( từ đặc biệt cần nhớ)
- Những từ c̣n lại phát âm là /z/ ( dờ )
plays /z/
stands /z/....vv
II. Cách phát âm đuôi -ed ( động từ chia thời quá khứ đơn , có qui tắc ).
- Đọc là /t/( tờ ) nếu động từ kết thúc bằng : - ch,-p,- f,-s,-k,- th,-sh ( chính phủ phát sách không thèm se( share = chia sẻ )
vd : watched /t/
cooked/ t/ ......vvv
- Đọc là /id/ ( i đờ- đọc nhanh thành 'ít' hoặc' ịt' ) nếu động từ kết thúc là- t ,-d
wanted /id/
decided /id/
- Những từ c̣n lại đọc là/d/ ( đờ )
played /d/....

Xong, chúc mọi người học tốt....:14_002:CHỗ Sản Xuất SH (xe máy) Zê!!(iZ)
của
Thời Phong Kiến Fương Tây (s)
gộp lại khi thêm ed phát âm(t)