PDA

View Full Version : Nơi giải đáp thắc mắc cho topic 12lucky_star_1213
29-04-2009, 04:59 PM
Đây là nơi mà các bạn sẽ đưa ra những thắc mắc của ḿnh về bài sửa tại đây (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=23534) của ḿnh

F_B_I
05-05-2009, 03:25 PM
Nguyên văn bởi F_B_I http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=258341#post258341)
I like rain!The rain is so cool and beautiful.
However,I have my own ways to feel the rain and but not all types of rain I both like.I hate drizzle because it is not worth wearing raincoat but it can make me a bit wet without raincoat-if I don't wear a raincoat.To me,rain must be heavy.I like summer downpour best!The summer downpour brings me the feeling of freedom-and-easy;especially when I stay at home in a rainy day.I like making cake with my relatives,slumberring or lying on the bench,watching TV and having popcorn in that day.Even that learning in a rainy day is also happier than normal-usual.I can do almost things better in a rainy day.However,if it juggles too long,I don't like.Generally,I like rain best but not at all,sometimes I like sun,cloud or and snow....Life is like the weather!It always changes so that I want to feel all kinds of weather !!!!!!!:51_002:
Bài nhiều chỗ tớ không biết diễn đạt thế nào,các bạn sửa giúp tớ nhé!

Tớ muốn hỏi là sao chỗ but không được dùng and?Ở đầu câu tớ đă viết là "however" để chỉ cả 2 việc mà.Ư của tớ là :"tuy nhiên,tôi có cách cảm nhận mưa riêng của ḿnh và không phải loại mưa nào tôi cũng thích".
"However,I have my own ways to feel the rain and not all types of rain I both like"
À!Nếu bỏ từ both đi th́ có thể thay bằng từ ǵ không?
- Sao không được dùng without raincoat trong câu:
"It can make me a bit wet without raincoat "
- Nếu tớ muốn nói :" Thậm chí" th́ dùng even that có được không.Tớ này tớ cũng không rơ lắm nhưng cứ viết vào.
- Cuối cùng chỗ trong câu :Sometimes,i like sun,cloud or snow.Tớ nghĩ dùng or vẫn được chứ.Tớ muốn nói là khi th́ thích nắng,khi th́ thích mây,khi th́ thích tuyết chứ không thích chúng cùng 1 lúc.
:32_002:Cảm ơn các bạn nhiều nhiều !!!!!!

..::Scorpior::..
05-05-2009, 05:01 PM
Tớ muốn hỏi là sao chỗ but không được dùng and?Ở đầu câu tớ đă viết là "however" để chỉ cả 2 việc mà.Ư của tớ là :"tuy nhiên,tôi có cách cảm nhận mưa riêng của ḿnh và không phải loại mưa nào tôi cũng thích".
"However,I have my own ways to feel the rain and not all types of rain I both like"
À!Nếu bỏ từ both đi th́ có thể thay bằng từ ǵ không?
- Sao không được dùng without raincoat trong câu:
"It can make me a bit wet without raincoat "
- Nếu tớ muốn nói :" Thậm chí" th́ dùng even that có được không.Tớ này tớ cũng không rơ lắm nhưng cứ viết vào.
- Cuối cùng chỗ trong câu :Sometimes,i like sun,cloud or snow.Tớ nghĩ dùng or vẫn được chứ.Tớ muốn nói là khi th́ thích nắng,khi th́ thích mây,khi th́ thích tuyết chứ không thích chúng cùng 1 lúc.
:32_002:Cảm ơn các bạn nhiều nhiều !!!!!!

Tớ muốn hỏi là sao chỗ but không được dùng and?
Ở trước cậu có dùng however---> nghĩ của vế trước và sau trái ngược nhau ; and lại dùng để liên kết 2 câu cũng nghĩa/ cùng dạng từ---> loại :D


"However,I have my own ways to feel the rain and not all types of rain I both like"
À!Nếu bỏ từ both đi th́ có thể thay bằng từ ǵ không?
Cậu thay = all of them sau like cũng đc


- Sao không được dùng without raincoat trong câu:
"It can make me a bit wet without raincoat "
Thế cậu đặt câu hỏi nhé : ai là chủ ngữ cho cái tính ngữ without raincoat ? Trong câu rơ ràng me là tân ngữ rùi , It mới là chủ ngữ chính. Mà thời tiết sao mang áo mưa đc :48_002:


- Nếu tớ muốn nói :" Thậm chí" th́ dùng even that có được không.Tớ này tớ cũng không rơ lắm nhưng cứ viết vào.
Trước giờ chỉ thấy Even if và even though thôi. Mà trong các cái câu thậm chí hay đại loại thế th́ vẫn thấy dùng even if :48_002: - chỗ này hỉu ư cậu nhưng ko thấy even that hồi nào tới h :D


- Cuối cùng chỗ trong câu :Sometimes,i like sun,cloud or snow.Tớ nghĩ dùng or vẫn được chứ.Tớ muốn nói là khi th́ thích nắng,khi th́ thích mây,khi th́ thích tuyết chứ không thích chúng cùng 1 lúc.
Dùng and th́ sẽ liên kết tốt hơn , ư là cậu thích snow. Or là dùng để đưa ra 2 TH/ gthiết/ kluận.......

janevu
06-05-2009, 08:47 AM
weather Will be Changes My Feeling. I Don’t Know What Kind Of The Weather I Like Best Because Each Season Has It Own Enjoyable traits.
in Spring, The Flower Open blooms, The Bird sings, The Weather Is Cool, I Feeling Happy.in Summer, It Is Very Hot And Muggy, I easy easily Get Angry, I Like Go To The Beach Swimming And Flying A Kite.in Autumn, The Leaves Change Their Colour And Fall Down in on/onto The Ground, The Weather Is Warm, I Like climbing Up To The Top Of The Mountain and Enjoy a the View.in Winter, I am Afraid Of The Frozen To The Morrow Of Winter, But I Like The Feeling When I Cuddle Up Under A Blanket And Talk with to My Husband. It Is A Wonderful Feeling.
I Live at-in? The South Of Viet Nam, There Are Two seasons : Rainy And Sunny at Here So The Feelings of about Spring, Summer, Autumn, Winter for of Me are Just be A imaginary. However I Like Rainy And Sunny Too, But I like/prefer Rainy more Than/to Sunny. My Childhood Connect With A Succession Of Days Running under/in The Rain And Paddling In Shallow Water to Catch Fish. When I Learnt at High School, The Rainy Season Came, My Cuffs Of Ao Dai Often Stuck Full Mud, I Have To Tuck Up Them To My Knee And Use A Rubber Band Fix Them. At That Time, Look Me Very Funny. ^^
When I Became Adult Although sometimes rainsy Make Me Dissatisfied, Because When It Was raining The Road Flooded, I Were Late For Work But I liked listening To The rains' Voice. This Voice Made Me Remember My Childhood Memories.
The Life Has Many Colour, The Weather Is One Of this these Colour. Although it's Rainy Or Sunny, Each Season Has It Own Special things. They Give Me Different feelings, different activities And different memorie

cho ḿnh hỏi tí :
1. trong câu :"The Flower Open blooms, The Bird sings," tại sao phải thêm S sao động từ vậy, ḿnh nghỉ khi dùng The có nghĩa là số nhiều th́ ko cần thêm S
2. "I Like climbing Up To The Top Of The Mountain and Enjoy a the View" và "I Were Late For Work But I liked listening To The rains' Voice" tại sao phải thêm ing sao like thế, có phải các động từ sau like là phải thêm ing sao?
3."Winter for of Me are Just be A imaginary." imaginary ḿnh tra từ điển là tính từ mà, làm sao thêm a phí trước để biến thành 1 danh từ đươc. Bài của ḿnh dùnng "imagine" bây giờ ḿnh mới phát hiện đó là động từ và ḿnh nghĩ chổ này phải dùng danh tự

..::Scorpior::..
06-05-2009, 12:06 PM
weather Will be Changes My Feeling. I Don’t Know What Kind Of The Weather I Like Best Because Each Season Has It Own Enjoyable traits.
in Spring, The Flower Open blooms, The Bird sings, The Weather Is Cool, I Feeling Happy.in Summer, It Is Very Hot And Muggy, I easy easily Get Angry, I Like Go To The Beach Swimming And Flying A Kite.in Autumn, The Leaves Change Their Colour And Fall Down in on/onto The Ground, The Weather Is Warm, I Like climbing Up To The Top Of The Mountain and Enjoy a the View.in Winter, I am Afraid Of The Frozen To The Morrow Of Winter, But I Like The Feeling When I Cuddle Up Under A Blanket And Talk with to My Husband. It Is A Wonderful Feeling.
I Live at-in? The South Of Viet Nam, There Are Two seasons : Rainy And Sunny at Here So The Feelings of about Spring, Summer, Autumn, Winter for of Me are Just be A imaginary. However I Like Rainy And Sunny Too, But I like/prefer Rainy more Than/to Sunny. My Childhood Connect With A Succession Of Days Running under/in The Rain And Paddling In Shallow Water to Catch Fish. When I Learnt at High School, The Rainy Season Came, My Cuffs Of Ao Dai Often Stuck Full Mud, I Have To Tuck Up Them To My Knee And Use A Rubber Band Fix Them. At That Time, Look Me Very Funny. ^^
When I Became Adult Although sometimes rainsy Make Me Dissatisfied, Because When It Was raining The Road Flooded, I Were Late For Work But I liked listening To The rains' Voice. This Voice Made Me Remember My Childhood Memories.
The Life Has Many Colour, The Weather Is One Of this these Colour. Although it's Rainy Or Sunny, Each Season Has It Own Special things. They Give Me Different feelings, different activities And different memorie

cho ḿnh hỏi tí :
1. trong câu :"The Flower Open blooms, The Bird sings," tại sao phải thêm S sao động từ vậy, ḿnh nghỉ khi dùng The có nghĩa là số nhiều th́ ko cần thêm S
2. "I Like climbing Up To The Top Of The Mountain and Enjoy a the View" và "I Were Late For Work But I liked listening To The rains' Voice" tại sao phải thêm ing sao like thế, có phải các động từ sau like là phải thêm ing sao?
3."Winter for of Me are Just be A imaginary." imaginary ḿnh tra từ điển là tính từ mà, làm sao thêm a phí trước để biến thành 1 danh từ đươc. Bài của ḿnh dùnng "imagine" bây giờ ḿnh mới phát hiện đó là động từ và ḿnh nghĩ chổ này phải dùng danh tự


1. trong câu :"The Flower Open blooms, The Bird sings," tại sao phải thêm S sao động từ vậy, ḿnh nghỉ khi dùng The có nghĩa là số nhiều th́ ko cần thêm S
Nếu cậu thêm s sau flower và bird - v́ cái này là đếm được, th́ bloom và sing để b́nh thường.

I Like climbing Up To The Top Of The Mountain and Enjoy a the View" và "I Were Late For Work But I liked listening To The rains' Voice" tại sao phải thêm ing sao like thế, có phải các động từ sau like là phải thêm ing sao?
Sau like có 2 dạng động từ - ko tính noun- là V-ing và to+ V , cả 2 đều chỉ sở thích cả....

3."Winter for of Me are Just be A imaginary." imaginary ḿnh tra từ điển là tính từ mà, làm sao thêm a phí trước để biến thành 1 danh từ đươc. Bài của ḿnh dùnng "imagine" bây giờ ḿnh mới phát hiện đó là động từ và ḿnh nghĩ chổ này phải dùng danh tự
Híc.... Sao lại ghi imagination thành nary nhỉ.. =.= sr cậu nhé......

wellfrog
06-05-2009, 12:58 PM
The bird có 2 nghĩa :
- Nếu mang nghĩa chung chung : "loài chim" th́ dùng số nhiều
Ví dụ:
The bird are not so intelligent as the monkey ( loài ) chim th́ không thông minh bằng (loài) khỉ.
- Nếu mang nghĩa 1 con chim cụ thể nào đó. th́ dùng số ít
Ví dụ:
The bird looks nice : con chim trông xinh nhỉ
Ở trong bài bạn tả cảnh th́ không thể dùng nghĩa chung chung được

peden
06-05-2009, 08:43 PM
The bird có 2 nghĩa :
- Nếu mang nghĩa chung chung : "loài chim" th́ dùng số nhiều
Ví dụ:
The bird are not so intelligent as the monkey ( loài ) chim th́ không thông minh bằng (loài) khỉ.


bird là danh từ đếm được : a creature with feathers and wings, usually able to fly

khi nói chung chung là loài chim th́ phải ko có the và bird thêm s chứ nhỉ ...
cũng giống như "Sugar is sweet" hay "Oranges are green until they ripen" vậy mà...:59:

Peculiar
06-05-2009, 10:19 PM
The bird có 2 nghĩa :
- Nếu mang nghĩa chung chung : "loài chim" th́ dùng số nhiều
Ví dụ:
The bird are not so intelligent as the monkey ( loài ) chim th́ không thông minh bằng (loài) khỉ.
- Nếu mang nghĩa 1 con chim cụ thể nào đó. th́ dùng số ít
Ví dụ:
The bird looks nice : con chim trông xinh nhỉ
Ở trong bài bạn tả cảnh th́ không thể dùng nghĩa chung chung được

Peculiar nghĩ khác chút. Người ta chỉ dùng danh từ số ít với động từ số nhiều khi danh từ chỉ một tập thể nào đó (chẳng hạn, Manchester United were able to stroll to the final round after an exciting match --> Manchester United chỉ tập thể các cầu thủ và ban huấn luyện).
C̣n trong ví dụ "chim không thông minh bằng khỉ" th́ chim là 1 loài (a species), nhằm phân biệt với loài khỉ, loài chó, loài mèo, chứ không phải một tập hợp nhiều con chim (để chỉ tập hợp nhiều con chim người ta dùng đàn chim, bầy chim (flock of bird) chứ không dùng loài chim). Cho nên peculiar sẽ vẫn xài là "the bird is not so intelligent as the monkey" hoặc "birds are not so intelligent as monkeys".

wellfrog
06-05-2009, 10:44 PM
Peculiar nghĩ khác chút. Người ta chỉ dùng danh từ số ít với động từ số nhiều khi danh từ chỉ một tập thể nào đó (chẳng hạn, Manchester United were able to stroll to the final round after an exciting match --> Manchester United chỉ tập thể các cầu thủ và ban huấn luyện).
C̣n trong ví dụ "chim không thông minh bằng khỉ" th́ chim là 1 loài (a species), nhằm phân biệt với loài khỉ, loài chó, loài mèo, chứ không phải một tập hợp nhiều con chim (để chỉ tập hợp nhiều con chim người ta dùng đàn chim, bầy chim (flock of bird) chứ không dùng loài chim). Cho nên peculiar sẽ vẫn xài là "the bird is not so intelligent as the monkey" hoặc "birds are not so intelligent as monkeys".
ừ quên , nhầm :beated:

wellfrog
06-05-2009, 10:48 PM
bird là danh từ đếm được : a creature with feathers and wings, usually able to fly

khi nói chung chung là loài chim th́ phải ko có the và bird thêm s chứ nhỉ ...
cũng giống như "Sugar is sweet" hay "Oranges are green until they ripen" vậy mà...:59:
Chỉ giống loài nếu có the th́ không thêm s , c̣n không the mới thêm s em à

iamkingvn
08-05-2009, 10:35 AM
---------------
Cậu chỉ thiếu ư này nè : Đề là bạn thích mùa nào ? Nhưng cả bài cậu chỉ viết về đặc điểm của mùa hè mà không nói là cậu thích mùa hè---> lạc đề không :56:
Thanks v́ bạn đă giúp đỡ. Ḿnh đọc cái đề nghĩ là nói về dạng thời tiết nào bạn thích chứ không để ư là topic hỏi về các mùa. Nên có chút nhầm lẫn

Theo ḿnh biết th́ discussing mới có about mà?

..::Scorpior::..
08-05-2009, 11:39 AM
Thanks v́ bạn đă giúp đỡ. Ḿnh đọc cái đề nghĩ là nói về dạng thời tiết nào bạn thích chứ không để ư là topic hỏi về các mùa. Nên có chút nhầm lẫn

Theo ḿnh biết th́ discussing mới có about mà?
Discussing là dạng V-ing của discuss mà ta , noun của discuss là discussion cơ :43_002:

turtlegold
14-05-2009, 12:47 PM
Thanks v́ bạn đă giúp đỡ. Ḿnh đọc cái đề nghĩ là nói về dạng thời tiết nào bạn thích chứ không để ư là topic hỏi về các mùa. Nên có chút nhầm lẫn

Theo ḿnh biết th́ discussing mới có about mà?

Tại theo cách dịch của ng` VN ḿnh th́ cứ tưởng dịch thảo luận về..., discuss = thảo luận thêm chữ về vô nữa là about. Nhưng mà ko fải vậy đâu bạn, discuss ko đc có about theo sau, talk about th́ có nhưng discuss about th́ ko có, talk about = discuss oi` :D.

emratngoan
15-05-2009, 10:58 AM
bạn nào xem giúp bài viết của ḿnh với nhé !

iamkingvn
15-05-2009, 09:49 PM
Tại theo cách dịch của ng` VN ḿnh th́ cứ tưởng dịch thảo luận về..., discuss = thảo luận thêm chữ về vô nữa là about. Nhưng mà ko fải vậy đâu bạn, discuss ko đc có about theo sau, talk about th́ có nhưng discuss about th́ ko có, talk about = discuss oi` :D.
Ḿnh search longman th́ thấy có discussion about. Bạn giải thích thềm về cái này được không? thanks

Peculiar
16-05-2009, 09:51 AM
Ḿnh search longman th́ thấy có discussion about. Bạn giải thích thềm về cái này được không? thanks
Discussion (danh từ) th́ có thể đi kèm với on/about (thảo luận về một vấn đề ǵ đó), nhưng "discuss" (động từ) th́ không đi kèm với "about".
Cũng như debate. Debate khi là động từ th́ thường không có "about" (chỉ là debate something), nhưng khi là danh từ th́ lại là "debate on something".
Hơi bị rắc rối, nhưng xài nhiều sẽ quen thôi bạn. :D

emratngoan
19-05-2009, 10:34 AM
Cảm ơn bạn turtlegold đă sửa bài giúp ḿnh , nhưng ḿnh c̣n 1 số thắc mắc mong bạn giải đáp giúp:
1> the springs' time ‘s => ư ḿnh là the spring time : ngày xuân
2> the spring is filled in the air =>mùa xuân th́ đang phủ đầy, tràn ngập trong không khí
3> .....which brings is brought to every family : ḿnh nghĩ mùa xuân mang đến cảm giác ấm cúng cho mỗi gia đ́nh th́ phải là chủ động chứ sao lại bị động
Mong bạn turtlegold sớm giải đáp cho ḿnh nhé, thanks !!

turtlegold
19-05-2009, 06:59 PM
Cảm ơn bạn turtlegold đă sửa bài giúp ḿnh , nhưng ḿnh c̣n 1 số thắc mắc mong bạn giải đáp giúp:
1> the springs' time ‘s => ư ḿnh là the spring time : ngày xuân
2> the spring is filled in the air =>mùa xuân th́ đang phủ đầy, tràn ngập trong không khí
3> .....which brings is brought to every family : ḿnh nghĩ mùa xuân mang đến cảm giác ấm cúng cho mỗi gia đ́nh th́ phải là chủ động chứ sao lại bị động
Mong bạn turtlegold sớm giải đáp cho ḿnh nhé, thanks !!


1. spring là đă hiểu là "ngày xuân" oi` bạn, ko cần time đâu :D
2. ừa, câu đó bạn viết đúng oi` khỏi sửa
3. có lẽ là do ḿnh hiểu nhầm ư bạn nên sửa sai, sorry for the misunderstanding :D chả biết sửa lại sao nữa :D

wellfrog
19-05-2009, 09:47 PM
3> .....which brings is brought to every family : ḿnh nghĩ mùa xuân mang đến cảm giác ấm cúng cho mỗi gia đ́nh th́ phải là chủ động chứ sao lại bị động
Mong bạn turtlegold sớm giải đáp cho ḿnh nhé, thanks !!

the snug feeling which brings is brought to every family.
Bạn turtle sửa như thế là đúng rồi đó bạn . Which là thay thế cho the snug feeling . chủ từ là cảm giác ấm cúng động từ là "mang đến " . sao tự nó mang được , nên phải dùng bị động "được mang đến .

atasa_bingo
21-06-2009, 01:57 PM
Atasa mới được S sửa bài , có vài chỗ cần giảng giải cho cái đầu ngu sáng ra:69:
Trích:
Nguyên văn bởi atasa_bingo http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=270430#post270430)
"The Weather here is different from the one in Climate

Ưm , cái này ko hiểu nghĩa câu lắm , có phải là : Thời tiết khác với khí hậu ; hem? Tại lúc đầu dự tính viết thế , rồi câu sau mới giải thích là tại nó thay đổi ngày qua ngày
Trích:
Nguyên văn bởi atasa_bingo http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=270430#post270430)
. It even becomes-became my hobby .


Sao lại phải dùng wá khứ ?
Trích:
Nguyên văn bởi atasa_bingo http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=270430#post270430)

It's the hot , sunny , dry weather which built is in the summer

Thế nếu AB muốn diễn đạt ư :Là cái thời tiết nóng nực , tràn đầy ánh nắng và khô khan tạo nên mùa hè ; th́ có thể diễn đạt ntn?
Trích:
Nguyên văn bởi atasa_bingo http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=270430#post270430)
. When the sky is cloudless and clear , the sun is the only god . It shines the light to everywhere .
I wish all of you could see with your own eyes the gorgerousness of on hundreds of people's faces on the beaches

2 chỗ chữ xanh là ḿnh sai chỗ nào thế?
Trích:
Nguyên văn bởi atasa_bingo http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=270430#post270430)
Yes , those are very very bad , but it they makes you love the good days - the tomrrow , with the bright future is coming --> with the more bright future coming "


Ngày tốt đẹp đó ḿnh chỉ ngày mai , mà có mấy ngày mai sao lại dùng số nhiều ?
Cám ơn Scor đă sửa bài^-^

..::Scorpior::..
21-06-2009, 03:40 PM
Atasa mới được S sửa bài , có vài chỗ cần giảng giải cho cái đầu ngu sáng ra:69:
Trích:
Nguyên văn bởi atasa_bingo [/URL] (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=270430#post270430)http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif (http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif)
"The Weather here is different from the one in Climate

Ưm , cái này ko hiểu nghĩa câu lắm , có phải là : Thời tiết khác với khí hậu ; hem? Tại lúc đầu dự tính viết thế , rồi câu sau mới giải thích là tại nó thay đổi ngày qua ngày
Trích:
Nguyên văn bởi atasa_bingo (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=270430#post270430)http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif (http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif)
. It even becomes-became my hobby .


Sao lại phải dùng wá khứ ?
Trích:
Nguyên văn bởi atasa_bingo (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=270430#post270430)http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif (http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif)

It's the hot , sunny , dry weather which built is in the summer

Thế nếu AB muốn diễn đạt ư :Là cái thời tiết nóng nực , tràn đầy ánh nắng và khô khan tạo nên mùa hè ; th́ có thể diễn đạt ntn?
Trích:
Nguyên văn bởi atasa_bingo (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=270430#post270430)http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif (http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif)
. When the sky is cloudless and clear , the sun is the only god . It shines the light to everywhere .
I wish all of you could see with your own eyes the gorgerousness of on hundreds of people's faces on the beaches

2 chỗ chữ xanh là ḿnh sai chỗ nào thế?
Trích:
Nguyên văn bởi atasa_bingo [URL="http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif"] (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=270430#post270430)http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif (http://www.tienganh.com.vn/images/buttons/viewpost.gif)
Yes , those are very very bad , but it they makes you love the good days - the tomrrow , with the bright future is coming --> with the more bright future coming "


Ngày tốt đẹp đó ḿnh chỉ ngày mai , mà có mấy ngày mai sao lại dùng số nhiều ?
Cám ơn Scor đă sửa bài^-^

"The Weather here is different from the one in Climate

Ưm , cái này ko hiểu nghĩa câu lắm , có phải là : Thời tiết khác với khí hậu ; hem? Tại lúc đầu dự tính viết thế , rồi câu sau mới giải thích là tại nó thay đổi ngày qua ngày
Chỗ này nếu để weather không th́ chẳng hiểu ǵ cả.... Tớ nghĩ là nói vùng của cậu--> thêm here. Ở sau thêm "the one in" để dễ hiểu luôn- chỗ này nghĩ là 1 vùng nào khác...(giờ mới nghĩ lại ^^), tí xem lại :33_002:


It even becomes-became my hobby .


Sao lại phải dùng wá khứ ?
Tớ nghĩ là nó xảy ra rùi mà..... Hay dùng hiện tại hthành cũng đc há :D

Thế nếu AB muốn diễn đạt ư :Là cái thời tiết nóng nực , tràn đầy ánh nắng và khô khan tạo nên mùa hè ; th́ có thể diễn đạt ntn?
ss trefoil giúp nhóc với ^^

Yes , those are very very bad , but it they makes you love the good days - the tomrrow , with the bright future is coming --> with the more bright future coming "


Ngày tốt đẹp đó ḿnh chỉ ngày mai , mà có mấy ngày mai sao lại dùng số nhiều ?
Lạ 2 chỗ : -câu trước dùng those, sau lại dùng it...
- but có đứng sau dấu phẩy không nhỉ?:still_dreaming:

. When the sky is cloudless and clear , the sun is the only god . It shines the light to everywhere .
I wish all of you could see with your own eyes the gorgerousness of on hundreds of people's faces on the beaches

2 chỗ chữ xanh là ḿnh sai chỗ nào thế?
Tớ nghĩ sai ở chỗ từ (đọc ko hiểu nghĩa ǵ @_@ - gorgerousness) c̣n god th́ tớ nghĩ nghĩa nó bị sao ấy @_@

atasa_bingo
23-06-2009, 09:38 PM
Chỗ này nếu để weather không th́ chẳng hiểu ǵ cả.... Tớ nghĩ là nói vùng của cậu--> thêm here. Ở sau thêm "the one in" để dễ hiểu luôn- chỗ này nghĩ là 1 vùng nào khác...(giờ mới nghĩ lại ^^), tí xem lại :33_002:

Oài , tí mừ lâu lắc:55_003: , ư tớ muốn ss nghĩa của hai từ đó đó Scor àh, ko hiểu ư nhau oỳ
Lạ 2 chỗ : -câu trước dùng those, sau lại dùng it...
óe , tớ sai , tớ sai :smack:Tớ nghĩ sai ở chỗ từ (đọc ko hiểu nghĩa ǵ @_@ - gorgerousness) c̣n god th́ tớ nghĩ nghĩa nó bị sao ấy @_@
lại sai nữa , sai chính tả , tại cái từ dài hoẵng : gorgeousness:72:
c̣n từ god , ư tớ là : mặt trời là vị chúa tể duy nhất trên bầu trời , nếu từ god hem được , gợi ư tớ từ khác đi

..::Scorpior::..
23-06-2009, 10:52 PM
Oài , tí mừ lâu lắc:55_003: , ư tớ muốn ss nghĩa của hai từ đó đó Scor àh, ko hiểu ư nhau oỳ
Chịu ấy.... Chẳng bik giải thích sao cho hợp ư nữa...... Help :55_003:

c̣n từ god , ư tớ là : mặt trời là vị chúa tể duy nhất trên bầu trời , nếu từ god hem được , gợi ư tớ từ khác đi
Dùng the only thing được không? :69:

atasa_bingo
24-06-2009, 09:12 AM
ờh há , nhưng mà hổng hoành tráng gj hết trọi^-^

lucky_star_1213
24-06-2009, 02:00 PM
the only king dc hok???????:D

atasa_bingo
24-06-2009, 08:08 PM
kó zậy chớ , có mỗi Star hiểu ab ko àh! :P. Nhưng sao star đứng ngoài cuộc thế , bik ǵ nữa góp ư cái coiiiiiiiiiiiii

codongnoi
03-07-2009, 08:07 PM
ḿnh có thể viết bài khác hoặc thêm vào bài cũ được không(v́ ḿnh viết roài nhưng ngắn ̣m)?! Ḿnh đang tính viết thêm v́ thấy topic hay ho chỉ tại....gợi ư ít quá!^:48_002:^

..::Scorpior::..
03-07-2009, 08:17 PM
ḿnh có thể viết bài khác hoặc thêm vào bài cũ được không(v́ ḿnh viết roài nhưng ngắn ̣m)?! Ḿnh đang tính viết thêm v́ thấy topic hay ho chỉ tại....gợi ư ít quá!^:48_002:^
1 người có thể viết nhiều bài với điều kiện là không lặp lại bài đă có. Nếu sửa rồi mà cậu thêm vào th́ có lẽ cần báo với Mod để sửa tiếp v́ sửa bài sẽ không báo có bài mới :surrender:

codongnoi
04-07-2009, 04:30 PM
cảm ơn nhe ḿnh sẽ viết lại dựa trên ư của bài cũ và phát triển thêm!