PDA

View Full Version : Có ai biết trang web diễn đàn tin học bằng tiếng anh ko?chimkhonglong
19-04-2009, 07:49 PM
Ḿnh cần t́m trang web diẽn đàn tin học giống như trang vn-zoom.com vậy đó nhưng trang web này của nước ngoài và sử dụng tiếng anh