PDA

View Full Version : My friend!nthung1
16-04-2009, 10:41 AM
Today I will tell you about my friends who learnt with me from primary school to the second school. We have been learning from primary school to university I think that we have many friends, but I think that with friends who were primary school friends, we usually forgot them and they forgot you too. But when you come your village you dont not sure to see them and they are too. Because We were too young at age of primary school, and so long time you dont meet them, they are too. With me, I only meet my primary school friends at Tet, because I only come my home on Tet and they are too, therefore we met each other. With my primary school friends, I can remember their name but when see them at my village I am not sure to recognize them, and I think they are too. At that time I think that we greet each other we are countryman. With the second school friends are closer than primary school friends who learnt with you from primary school but I think that we dont remember much about our these friends, I think that I can remember their face and their name of 5 friends in the second school friends, the reason I can remember their face and their name is when I learnt at the second school i came his house.
Then i will tell with you about one of 5 friends who i can remember about them.
He is Dung, he learnt with me from primary school to the second school, we meet him at a wedding and we recognize each other. After I ask he about his work, his own house. He married his lover, about me, I tell him I am looking lover, and he smiled

..::Scorpior::..
16-04-2009, 11:43 AM
Today I will tell you about my friends who has learnt with me from primary school to the secondary school. We have been learning from primary school to university so I think that we have many are best/ close friends, but I think that with friends who were our primary school friends, we usually forgot them and they forgot you us too. But when you come your village you dont not sure to see them and they are too. Because We were too young at age of primary school, and so long time you dont meet them, they are too. With me, I only meet my primary school friends at Tet, because I only come my home on Tet and they are too, therefore we met each other. With my primary school friends, I can remember their name but when see them at my village I am not sure to recognize them, and I think they are too. At that time I think that we greet each other we are countryman. With the second school friends are closer than primary school friends who learnt with you from primary school but I think that we dont remember much about our these friends, I think that I can remember their face and their name of 5 friends in the second school friends, the reason I can remember their face and their name is when I learnt at the second school i came his house.
Then i will tell with you about one of 5 friends who i can remember about them.
He is Dung, he learnt with me from primary school to the second school, we meet him at a wedding and we recognize each other. After I ask he about his work, his own house. He married his lover, about me, I tell him I am looking lover, and he smiled
Cậu xem lại bi của mnh thử..... Lạc đề từ đầu lun rồi....

Tina_Trang_Viet
16-04-2009, 12:28 PM
Today I will tell you about my friends who learnt with me from primary school to the secondary school.
We have been learning from primary school to university, so I think that we have many friends. But I think that with friends who were our primary school friends, we usually forgot them and they forgot you too.
I think that everybody has many friends through their school years.They often dont remember each other after a long time, especially from their primary school.

But when you come your villageback your hometown, you don't not sure to see them and they are too. Because We were too young at age of primary school, and so long time you dont meet them, they are too. ==>cu lủng củng v sử dụng "they are too" nhiều qu
With me, I only meet my primary school friends at Tet, because I only come my home on Tet and they are too. Therefore, we meet each other.
Maybe I and my primary school friends (or old friends) only meet each other on TET holiday because we often come back our hometown on these days.
With my primary school friends, I can remember their name but when I see them, at my village I am not sure to recognize them, and I think they are too. At that time I think thatperhaps we greet each other as we are countrymans.
With The secondary school friends are closer than primary school friends who learnt with you from primary school (ko hiểu của bạn ni g?) but I think that we don't remember much about our these friends. I think that I can remember their face and their name of 5 friends in the second school friends, the reason I can remember their face and their name is when I learnt at the second school I came his house.
Then I will tell with you about one of 5 friends who I can remember about them him.
He is Dung. He learnt with me from primary school to the secondary school. we I meetmet him at a wedding and we recognized each other. After I asked hehim about his work, his own house. He had got married with his lover. About me, I telltold him I amwas looking a lover, and he smiled
Bạn nthung1 ny, bạn c thể ni về đoạn văn của bạn l bạn muốn kể hay ni về chuyện g, về ai khng?(bằng tiếng Việt ấy)
V mnh đọc đoạn text của bạn th khng biết sửa sao hết.(v ko hiểu diễn đạt, hic):52_002:
===> Mnh sửa lại thm cho bạn rồi đấy(mu đỏ) ; Cn mu xanh l gợi của mnh

nthung1
16-04-2009, 12:56 PM
Bạn nthung1 ny, bạn c thể ni về đoạn văn của bạn l bạn muốn kể hay ni về chuyện g, về ai khng?(bằng tiếng Việt ấy)
V mnh đọc đoạn text của bạn th khng biết sửa sao hết.(v ko hiểu diễn đạt, hic):52_002:
thanks cc bạn, mnh đầu tin l định viết về ngưi bạn tốt nhất của mnh, nhưng sau đ lại quyết định đổi sang viết về mấy người bạn của mnh,
Mục tiu của bi viết mnh l để kiểm tra ngữ php l chủ yếu, v nếu mnh cứ đọc l thuyết th nhớ 1 lc lại qun, nn mnh viết ra để cc bạn kiểm tra về mặt ngữ php l chủ yếu

Tina_Trang_Viet
16-04-2009, 01:11 PM
thanks cc bạn, mnh đầu tin l định viết về ngưi bạn tốt nhất của mnh, nhưng sau đ lại quyết định đổi sang viết về mấy người bạn của mnh,
Mục tiu của bi viết mnh l để kiểm tra ngữ php l chủ yếu, v nếu mnh cứ đọc l thuyết th nhớ 1 lc lại qun, nn mnh viết ra để cc bạn kiểm tra về mặt ngữ php l chủ yếu
Nếu bạn đ ni "để kiểm tra ngữ php ", vậy mnh gp sơ về bi text nha:
- Chưa sử dụng được cch rt gọn cu
- Cch ngắt cu cũng chưa chuẩn.
- Nội dung th chưa được logic lắm
Bạn muốn check grammar th ch t cc cu phải logic với nhau để dễ sửa Tense (th) v dễ cho người sửa nữa:33_002:

Đ sửa hon chỉnh hơn bi của bạn. xem ở bi sửa của mnh nha

nthung1
16-04-2009, 04:15 PM
Đ sửa hon chỉnh hơn bi của bạn. xem ở bi sửa của mnh nha
thanks bạn nhiều lặm
Mnh rt kinh nghiệm để sửa lỗi v thiếu logic đ l mỗi ln muốn viết ci g, mnh viết bằng tiếng Việt ri sau đ mnh mới viết sang tiếng anh được khng bạn, rồi tự review.
thanks again

Tina_Trang_Viet
17-04-2009, 11:03 AM
thanks bạn nhiều lặm
Mnh rt kinh nghiệm để sửa lỗi v thiếu logic đ l mỗi ln muốn viết ci g, mnh viết bằng tiếng Việt ri sau đ mnh mới viết sang tiếng anh được khng bạn, rồi tự review.
thanks again
Theo mnh th bạn lm vậy l đng ri đ. Để viết tốt tiếng anh th mnh nn viết tiếng Việt trước, rồi sau đ mới chuyển sang tiếng Anh.
Ni vậy chứ mnh dốt mn viết lắm, hjc:55_003: