PDA

View Full Version : Nhờ chia sẽTu uyen
24-11-2006, 04:02 PM
M̀nh muốn nghe những bài đàm thoạitừ dễ đến khó, không biết phải làm sao tghực hiển cảm ơn bạn chỉ giúp

catbuitriam
25-11-2006, 02:44 AM
Đầu tiên bạn nghe VOA trước, khá dễ nghe, có thể vừa nghe vừa nhìn tapesript, sau đó phát triển dần.

Links down VOA : http://petrusky.net/dhvn/big/VOA2005.rar