PDA

View Full Version : The telephone call- Bài đọc với lượng từ vựng vừa phảihuyennguyen1507
04-04-2009, 08:39 PM
Bài này lượm lặt trong cuốn Basic Reading Power, thấy cũng hay về cả nội dung lẫn phục vụ học tập nên post lên đây, hy vọng mọi người cũng thích.


The Telephone call

Camille was three years old. She lived in a small town in France. Her father worked far away in the city. Her mother worked in the house. One Saturday, Camille's mother fell down on the floor. Her eyes were closed. She did not move. Camille's father was home. He called the doctor on the telephone. The doctor came to help Camille's mother. In a few days, she was well.

Then one day she fell down again. This time, Camille's father was not home. There was only Camille. She looked at her mother on the floor, and she was afraid. She started to cry. Then she remembered the telephone. She went to the telephone. She did the same thing her father did. She pushed some numbers on the telephone. A man answered her call. He was Claude Armand, an engineer. His office was in the city. He did not know Camille. At first, he did not understand her.

Camille said, "Mommy, Mommy!"
"Where is your mother?" asked Claude Armand.
"She's lying down," said Camille. "She can't get up." Camille started to cry.
Claude Armand wanted to help Camille. "Where do you live?" he asked.
"Near my grandma," she answered. She didn't know her street or her town. She was only three!
Then Claude Armand said to her, "Don't put down the telephone. Talk to me some more. Tell me about your daddy. Where is he?"
He asked her lots of questions. At the same time, a friend in his office called the telephone company. She told the telephone company about Camille's mother. She said they needed Camille's address. The telephone company told the police. The police told the government in Paris. Then the government said okay to the
police. The police said okay to the telephone company. And the telephone company told them Camille's address. All this time, Camille talked with Claude Armand. She told him about her house and her family. She told him about her grandparents, her friends, and her little cat. They talked for 45 minutes!
Then the police were at Camille's house with a doctor. They called to her and rang the doorbell. Camille said good-bye to Claude Armand and went to open the door. Now she was not alone anymore. Now her mother was okay.

huyennguyen1507
04-04-2009, 08:41 PM
Thêm 1 bài nữa!

Read a Book or go to Jail!
Stan Rosen lived in New Bedford, Massachusetts. He stole cars and bicycles from people. One day, the police saw him and sent him to jail. The next year, Stan was out of jail. He told some people his name was Jim Rosen. He got money from them for a business. Then he ran away with the money. The police got him again and sent him to jail. The year after that, Stan was home again. One night, he stole some money from a store, and again, the police got him. But this time, they sent him to Judge Kane. Judge Kane asked Stan, "Do you want to go to jail again? Or do you want to read books?" Stan did not understand. "This time," said the iudge, "yorJ can decide. You can read books with ProfessorW axler at the New Bedford high school. Or you can go to jail."

Stan was 27 years old. He did not have a high school degree. He did not often read books, and he did not like reading! But he did not want to go to jail again. So he decided to read books in Professor Waxler's class. "You must go to every class," said Judge Kane. "And you must read all the books." One evening, Stan went to the first class.T here were ten men in the class, and all of the men were sent by Judge Kane. In the first class, they read a short story. ProfessorW axler asked," What did you think about it?" The men said nothing. They did not know how to talk about stories. Stan wanted to answer the question, but he was afraid to talk. He did not want the other men to hear him. "Did you like the story?" Professor Waxler asked him. "Nor" said Stan. "Why not?" asked Professor Waxler.
"Because the end was happy, but life is not happy," said Stan. "That's not true," said another man. "Life is happy for some people." Then other men started talking about the story and about life. They talked for two hours. Professor Waxler told them to read a book for the next class. It was a book about a young man with many problems. Again, Professor Waxler asked," What did you think?"
This time the men were not afraid to answer. They had lots of ideas about the book, and they talked a lot about their lives. For '12 weeks,S tan read books and talked about them. Then he had to decide again: go to class or go to jail. He decided to go to class again. After that, Stan took evening classesa t the high school. He went to work in the daytime. The next year, he started evening classes at the university. Now Stan is a good student-and a good man. No more police or jail in Stan's life! Thanks toJudge Kane and Professor Waxler-and some books.

adclong
10-04-2009, 08:00 AM
them mot bai nua di

huyennguyen1507
11-04-2009, 08:33 AM
Thêm 1 bài nữa, khá funny!:57:

The Turtle and the Ducks

The turtle was not very happy. "Here I am on the ground," he said. "I cannot go fast. I always see the same things. I see only the ground and the grass. Poor, poor me."
Then the turtle looked up at the sky. "Look at those birds," he said. "They go many places. They see many things. I want to be a bird. I want to fly, too."
Two ducks stopped near the turtle.
"Oh, ducks," asked the turtle. "What can I do? I want to go to far places. I want to see the world."
"I think we can help you," said the ducks.
"Can you?" asked the turtle. "How?"
"You can fly with us to Africa or to America. You can see mountains, oceans, and cities-all the things you want to see."
"But how can I fly?" asked the turtle.
"With a stick," said the ducks. "We can hold the stick in our mouths. And you must hold on with your mouth."
And that's what they did. They went up in the air. They went many miles. The turtle saw many new things. He saw a city and lots of people.
Some people on the ground looked up. "A turtle in the air!" they said. "Run, run to the queen. There is a flying turtle. She must see it."
The queen came out to see the turtle. "Where is it?" she asked.
"Here! Can't you see me?" called the turtle. But when he opened his mouth, he fell to the ground. And there, in front of the queen and all the people, he died.

zava123
14-04-2009, 10:35 PM
cái này hay ah nha. rất thich hợp với người có vốn từ ko nhiều như mịnh cam ơn ban nha. ḿnh kém tiếng anh nên thấy mấy bài mà dể dể th́ hưng thú lám. chứ ngó vô sách viết 1 đống chữ mà chỉ biết vài chữ th́ nản mún khóc lụn:thumbs-up-nomi::14_002:

huyennguyen1507
15-04-2009, 12:27 PM
The Wolf and the Dog
A wolf is looking for food. He is very hungry. One evening, he sees some chickens in a yard. He wants to eat those chickens. But there is a dog in the yard, too. The dog is very big and strong. The wolf does not want to fight the dog, but he is very, very hungry. He waits near the yard.
The wolf sees a man come out of the house.The man gives some food to the dog. Then he goes back in the house.
"Good evening," the wolf calls to the dog.
"Good evening," answers the dog. He is eating his dinner.
The wolf says, "Do you get food every day?"
"Two times a day," answers the dog. "I get breakfast in the morning and dinner in the evening." He eats some more. Then he looks at the wolf. "Are you hungry? Come live here with me. This is a good life. I help the man a little. At night I sleep near the chickens. No animals can get them."
"The dog eats all his dinner and sits down.He say to the wolf, "You are always running and fighting. Your life is not easy. Come live here. Life is easy here."
The wolf sits down near the dog. He thinks, "Why not? I can eat every day here, and I can have a friend"
But then he looks at the dog.
"What is that under your ears?" he asks.
"What?" says the dog.
"Look at your neck! It is all red!" says the wolf.
"Oh, that is nothing," says the dog.
"Nothing!" says the wolf. "It is terrible!"
"No, no," says the dog. "It is the chain. In the day, the farmer puts a chain on my neck."
" A chain!" says the wolf. "So you can't run. you must stay there by the house all day!"
"Yes," answers the dog.
"Then no, thank you, my friend. I cannot stay here with you.
I do not want a chain on my neck. I am going back to my old life.
Good-bye!"
And the wolf runs away, still hungry.

huyphuc_nhp
01-05-2009, 10:22 PM
ḿnh mới tham gia diễn đàn, huyennguyen1507 có mấy bài đọc phù hợp với tŕnh độ gà như minh.ủa, mà sao k thấy bạn post thêm bài nữa ză.

huyennguyen1507
02-05-2009, 06:14 PM
V́ file PDF dung lượng khá nặng nên ḿnh phải convert sang file word, tuy nhiên đôi chỗ sẽ bị lỗi. Nếu ai quen t́m kiếm trên mạng th́ có thể sẽ t́m thấy file PDF. Nếu t́m kiếm th́ bạn vào trang http://www.bookilook.com sẽ search nhanh hơn.

C̣n dưới đây là link mediafire của bản word:
http://www.mediafire.com/file/ducwfjjmyjy/Basic reading power.rar

Link mediafire cua ban PDF:
http://www.mediafire.com/download.php?jm4ynkdtmmu
Hy vọng các bạn sẽ thấy hứng thú với quyển sách này!

cunbongeadar
18-06-2009, 04:16 PM
thêm vài bài nữa đi bạn