PDA

View Full Version : Please,help me!pm_minh
23-03-2009, 09:18 AM
Could you show me some hard exercise about Modal Axiliary. I really need them but I don't knơ where to find.Please help me!!!!!!!!!!!!:doubt:

tocroi
23-03-2009, 10:16 AM
Vào đây t́m nhé bạn,đây là trang web khoa ḿnh,có rất nhiều mục bài tâp.Ab5n có thể t́m tấhy nh́u project của sinh viên chứa rất nh́u bài tập bổ ích về chủ đề bạn tim.
http://khoaanh.hcmup.edu.vn/
(http://khoaanh.hcmup.edu.vn/user.php?stop=1)