PDA

View Full Version : Cụm từ no matter nghĩa l g???coder_gate
16-03-2009, 09:16 PM
Cho mnh hỏi cu

No matter how happens, try to keep calm sai ở đu vậy ???

v no matter nghĩa l g,cch sử dụng n ???

hippoha
17-03-2009, 10:40 PM
Cụm từ No matter c nghĩa l cho d, d
No matter+ who/ what/ when/ where/ why/ how (adj.adv) +S +V
Mệnh đề bắt đầu = no matter thườngđươch đặt trước mệnh đề chnh
No matter who you are, I still love you

hbae787
17-03-2009, 10:53 PM
Cho mnh hỏi cu
sai ở đu vậy ???

v no matter nghĩa l g,cch sử dụng n ???
No matter how happens, try to keep calm : Cu ny sai ở chữ How. Trong ngữ cảnh ny phải l What, v How khng thể lm subject cho verb. Nếu muốn dng How th phải đổi lại, th dụ như:
No matter how it happens, try to keep calm.

"No matter" nghĩa l "d cho ... thế no".
- No matter what happens, try to keep calm: D cho chuyện g xảy ra, bạn hy bnh tĩnh.
- No matter what I told him, he still wouldn't listen: D ti c ni g hắn cũng khng nghe.
- No matter how pleasant it seems outside, don't forget to bring a jacket. It can get cold very quick: D bn ngoi thời tiết c dễ chịu thế no, đừng qun mang theo o khoc. Trời trở lạnh nhanh lắm.

dragontooth
19-04-2009, 06:36 PM
no matter l khng quan trọng

maple leaf
29-04-2009, 12:49 PM
I will always love you, no matter what.

Vietrantour Hanoi
29-04-2009, 05:57 PM
Theo minh biet no co nghia la: Cho du the nao di nua....

voankhang
15-05-2009, 03:04 PM
chắc cũng giống như dont matter(akon) h
:10_002:

hanh a9
08-06-2009, 08:16 PM
Cho mnh hỏi cu
sai ở đu vậy ???

v no matter nghĩa l g,cch sử dụng n ???
No matter+ who/what/which/where/when/how+ Subject + verb in present: d c.....đi chăng nưa...th
EG: nomatter who telphones, say I'm out
no matter who= whoever
no matter what=whatever
Cc cu trc ny c thể đứng cuối cu m khng cần mệnh đề sau
EG: I will always love you, no matter what:17_002:

rainy89
22-06-2009, 06:49 PM
i'm clear!thanks for your enthusiasm.Ciao