PDA

View Full Version : Cch dng cu với Wishduongnt
18-11-2006, 05:29 PM
Em nhớ c lần lam bi kiểm tra Những cu Ao ước em cho răng n l cu ao ước ở thoi tương lai nhuwng đều bị gạch hết. C gio em cũng ni cu đ cũng l cu ao ước ở tương lai nhung mệnh đề chnh lại chia o cu Ao ước khng c thật ở hiện tạ. Em khng hiểu tại sao lại như vy. C phải v cu Ao ước ở tương lai rất bị hạn chế dng? thầy c v cc bạn ai biết giải thch cho em . Thanks U in advance.

Lugiavn
18-11-2006, 11:56 PM
ko hiểu rõ lắm, u nên post luôn câu đoá ra luôn, có phải u chia wish ở " Ao ước không có thật ở hiện tạ."

virgo_huyle
19-11-2006, 05:38 PM
bạn phải viết rõ câu đó ra thì mình mới giúp bạn được

TIG Messi
20-11-2006, 11:01 PM
I wish i loved her.
VD như thế, hihi, đấy là 1 câu dùng Wish đúng, theo mình là như thế

Alo_Picasso
26-11-2006, 09:13 PM
Ci đấy l ty theo bạn ước điều đ cho tương lai, cho hiện tại hay cho qu khứ:
Wish for past event : S(1) + wish S(2) had + P (II)
Wish for present event : S(1)+wish S(2)+ V-ed
Wish for future event : S(1) +wish S(2)+ would/could+ V
Lưu : S (1) v S(2) c thể giống nhau

angel_of_darkness1611
27-11-2006, 11:41 AM
hmm
em mới học lớp 7 nên cũng biết WÍsh rùi

angel_of_darkness1611
27-11-2006, 11:41 AM
nhưng còn report thì em chưa rõ cho lắm,ai giúp em với

angel_of_darkness1611
27-11-2006, 11:43 AM
report speech ấy ah

Alo_Picasso
28-11-2006, 06:58 PM
report speech ấy ah
Ci ny th hơi di 1 cht v trong 1 chốc lt cũng kh ni hết được
Tạm thời anh sẽ ghi 1 vi điều cơ bản thi nh!
Khi chuyển từ "Direct speech" sang " Reported speech" "
Nếu "direct speech" l 1 điều " always true " th em giữ nguyn cu ni khi chuyển sang " reported speech "
Nếu khng th em phải li 1 th( c nghĩa l trong " reported speech em phải lui lại 1 th so với trong " direct speech")
Quy tắc li th :
HTĐ---> QKĐ( He said : "I live in Hai duong"---> He said that he lived in Haiduong)
HTTD-->QKTD( He said : "i am living in Haiduong"--> He said he was living in Haiduong)
QKĐ , HTHT---> QKHT( He said : "I did all the homework yesterday"-> He said he had done all the homework the day before )
QKTD--> QKHTTD ( He said: "i was doing my homework at this time
yesterday"---> He said he had been doing his homework at that time the day before)
TLĐ---> TL trong qu khứ( He said : i will go to Paris tomorrow---> He said he would go to Paris the following day)

Tạm thời l như thế nhưng em phải lưu l khi chuyển từ " Direct speech" sang "Reported speech " phải đổi cả cc tiểu từ chẳng hạn " at this time-> at that time , tomorrow-> the following day , yesterday--> the day before...)
Hm sau anh sẽ ni thm 1 số điều nữa v cả 1 số động từ đặc biệt khi chuyển cu kiểu ny)
Chẳng hạn : He said :" Hello"
----> He greeted us
Kiểu như thế nhưng m bấy giờ muộn rồi để hm sau ni tiếp. C g em c thể trực tiếp hỏi ở đy! (Tạm thời anh sẽ nắm quyền gip đỡ mọi người trả lời một số thắc mắc m anh c thể gip)

tuan_umap
29-11-2006, 11:15 AM
mấy bạn vào lớp học ielts của thầy hải jim ấy, có một tài liệu về ngữ pháp cực kỳ rõ luôn

Arsenal_1886
01-12-2006, 08:57 AM
Dạng câu report speech này chỉ dùng với say(said) và tell(told) thôi hay còn có thể áp dụng với những từ khác như hear (heard).....

marshell
01-12-2006, 10:23 AM
Theo mnh nghĩ mấy kiến thức ny đều c thể thấy trong cuốn của R.Murphy.
Liệu c cch sử dụng nng cao no khng?

Chocolate
01-12-2006, 11:01 AM
Reported speech.
* When the main verb of the sentense is present, present perfect or future, there is no change of tensein the reported speech.
Ex: " I'm not going "
=> He says he isn't going.
=> He has said he isn't going.
=> He will say he isn't going.
* When the main verb of the sentence is in the past tense, the tense in the reported speech is changed.
Ex: " I am not going "
=> He said that he wasn't going.
" My name is Mary "
=> She said that her name was Marỵ
1. Reported statements ( Tường thuật cu tuyn bố )
Ex: " I will talk to Mr. John ! "
=> He said that he would talk to Mr.John.
" I haven't seen any body ! "
=> He said that he hasn't seen any body.
" I must go now "
=> She said that she had to go then.
2. Reported Wh- questions.
Ex: " What's the time ? "
=> She asked me what the time it was.
" How old are you ? "
=> He asked me how old I was.
3. Reported Yes/No questions : Use IF or WHETHER.
Ex: " Are you hungry ? "
=> He asked me if/whether I was hungry.
" Do you like fish ? "
=> He asked me if/whether I like fish.
4. Reported requests.
Ex: " Would you open the door, please ? "
=> He asked me to open the door.
" Could you lend me some money ? "
=> He asked me to lend him some money.
* NOTE :
Offer: " Would you like a cigarette? "
=> He asked me if I would like a cigarette.
Request: " Would you pass me a cigarette ? "
=> He asked me to pass him a cigarette.
5. Reported commands.
Ex: " Go traight ahead "
=> He told me to go straight ahead.
" Don't sit down ! "
=> She asked me not to sit down.
6. Reported advice.
Ex: " You should give up smoking "
=> The doctor advised him to give up smoking.
=> The doctor said that he should give up smoking.
Tense changes
1. Present simple => Past simple.
2. Present continuos => Past continuos.
3. Past continuos => Past perfect continuos.
4. Past simple => Past perfect.
5. Present perfect => Past perfect.
6. Will => woul/ Can => could/ Shall => Should/ Must => had to.
Time changes
* Tomorrow => The next day/ The following day.
* Yesterday => The day before.
* Here => There.
* Today => That day.
* Now => Then.

Arsenal_1886
01-12-2006, 10:44 PM
Em có 1 ý kiến nữa là giả sử em có câu : "Are you a student?"
Vậy chuyển sang câu report như thế nào ạ?
Có phải là "he asked me if i was a student"

Alo_Picasso
02-12-2006, 10:49 PM
To Chocolate : Thanks bạn nhiều nhưng mình nghĩ bài của bạn chưa đủ.Với lại bạn xem lại xem chỗ này có vấn đề gì không( trong bài của bạn đó ):
Ex: " I'm not going "
=> He says he isn't going.(1)
=> He has said he isn't going.(2)
=> He will say he isn't going.(3)
Câu chuyển 1 và 2 không nói làm gì nhưng mà câu(3) : Anh ấy sẽ nói anh ấy không đi( Thường thì người ta không dùng thế này--- bạn có chắc chắn là anh ấy sẽ nói thế không khi mà viêc đó chưa xảy ra--reported speech== câu tường thuật--- vậy thì chúng ta tường thuật cái gì khi mà nó chưa xảy ra. Thứ 2 là nếu ở câu 3 mà bạn có chắc chắn là anh ấy sẽ nói như thế đi chăng nữa thì cũng không dùng như thế mà chỉ dùng : He won't go hoặc He isn't going )

To Arsenal 1886 : Em có thể chuyển là : He asked me if i was a student
(OR) He asked me whether i was a student or not.

AES1906
03-12-2006, 05:44 PM
S+ wished+ to verb
Example:
I wished to study in England
___________________________
the_love_before_time_and_space

Alo_Picasso
03-12-2006, 11:44 PM
S+ wished+ to verb
Example:
I wished to study in England
___________________________
the_love_before_time_and_space
Trường hợp ny th wish = want rồi bạn !

hoangld
31-05-2010, 06:40 PM
nhưng cn report th em chưa r cho lắm,ai gip em với

h cố ln nh em:
trong cu reported speech th

now > than

today> that day

yesterday > the day before

tomorrow > the next day hoặc the following day

last(week-month-year) > the last(week-month-year)hoặc the prevesions(week-month-year)

next(week-month-year) > the next (week-month-year) hoặc the follwing (week-month-year)

ch ci ny em nhẹ
1. -động từ tường thuật ở hiện tại th động từ bn trong giữ nguyn:
>>>she says that she is tired

-động từ tường thuật ở qu khứ th động từ bn trong li th(HTĐ>QKĐ>QKHT)
>>>she said that she was tired


2. đối với cu hỏi
-cu c từ để hỏi th khi tưong thuật lại giữ nguyn từ để hỏi
>>>he asked me what the time was.
-cu trả lời yes-no th th khi tương thuật lại phải dng hoặc whether
>>>she asked me if I loved her :D đừng dịch nh!
3. đối với cu mệnh đề th khi tường thuật phải dng cấu trc của từ định từong thuật
cố ln ci ny đơn giản em hn!

pham thanh hieu
02-06-2010, 07:40 PM
Nhưng chỉ li một th trong cu "report speech" khi động từ giới thiệu ở qu khự
V dụ: "I never eat dog meat" he explained. th khi chuyển sang cu gin tiếp sẽ l : He explained that he never ate dog meat.
Nhưng nếu động từ giới thiệu ở th hiện tại th cu gin tiếp khng li th.
V dụ như cu sau: "I'm looking for a job" Mary says. Th khi chuyển san gin tiếp sẽ l: Mary says that she is looking for a job.