PDA

View Full Version : Ngữ pháppeden
06-03-2009, 06:16 PM
Ngữ pháp bài này cực đơn giản luôn :Modals in the passive voice

Nó cũng là một loại của passive voice mà ra thoy, ko có ǵ khó hơn hay phức tạp hơn cả

Công thức : S + modal (not) + be + PP

Các modal thường gặp như can, could, should, may, might, must, ought to...

Lưu ư khi chuyển câu từ chủ động sang bị động :

- Đối với modals th́ ta ko cần quan tâm đến th́ nữa, câu chủ động modal ǵ câu bị động modal đó
- Nếu chủ ngữ là Noone th́ câu bị động phải thêm not sau modal và bỏ noone
- Nếu các chủ từ ko rơ ràng th́ tốt nhất cứ bỏ hết
- Luôn luôn ghi nhớ, đă là câu bị động th́ phải có to be và pp
- Khi câu chủ động gồm hai mệnh đề th́ khi chuyển sang bị động nên chuyển cả hai
Vd : You must clean the door before you paint it
=> The door must be cleaned before it is painted
- Các thành phần bổ nghĩa khác đều phải được thể hiện đầy đủChúc các bạn học tốt !

PhanNhatMinhVN
06-03-2009, 06:37 PM
Anh pé đen cho em góp ư:
You must clean the door before you paint it
=> The door must be cleaned before it is painted
OR
=> The door must be cleaned before be painted

peden
06-03-2009, 09:23 PM
Anh pé đen cho em góp ư:
You must clean the door before you paint it
=> The door must be cleaned before it is painted
OR
=> The door must be cleaned before be painted

Góp ư tầm bậy quá đi mất...chị PD c̣n chấp nhận dc, sao lại anh PD thế kia :doubt:

The door must be cleaned before being painted.

PhanNhatMinhVN
07-03-2009, 05:46 AM
Nhầm chút sorry :)) Sau Giới từ là gerund mà ḿnh cứ quên hoài