PDA

View Full Version : Các pác ơi! Giúp em bài tập này với, gấp lắm ạh, mai em nộp bài oàichau_90
04-03-2009, 04:32 PM
Hoàn thành các câu dưới đây( sử dụng th́ thích hợp)
1/ The book/ I recently read/ Sadako and the thousand paper cranes/ based/ the life/ a real little girl/live/ Japan/from 1943 to 1955
2/ 6 August 1945/ atomic bomb/ explode/ Hiroshima/Japan
3/ one/ survivors/ two-year old girl/ Sadako Sasaki
4/10 years later/she/ fall ill/ leukemia
5/ as/ she/ become sicker/ remember/ old/ legend
6/ If/ a sick person fold/ 10 000 paper cranes/ God make/ well again
7/ She/ start/ fold/ but/ die/ when/ not finish/ work
8/ After that/ her classmates/ publish/ abook of letters/ Sadako/ write/tell/her wish/peace
9/ as/ story/ Sadako/ spread/ paper cranes/ become known/ symbol of peace
10/ The story/ speak/ young readers/ tragedy of Sadako’s death and make/ universal statement/ peace in the world.
help me!!!

peden
04-03-2009, 09:58 PM
Hoàn thành các câu dưới đây( sử dụng th́ thích hợp)
1/ The book/ I recently read/ Sadako and the thousand paper cranes/ based/ the life/ a real little girl/live/ Japan/from 1943 to 1955
2/ 6 August 1945/ atomic bomb/ explode/ Hiroshima/Japan
3/ one/ survivors/ two-year old girl/ Sadako Sasaki
4/10 years later/she/ fall ill/ leukemia
5/ as/ she/ become sicker/ remember/ old/ legend
6/ If/ a sick person fold/ 10 000 paper cranes/ God make/ well again
7/ She/ start/ fold/ but/ die/ when/ not finish/ work
8/ After that/ her classmates/ publish/ abook of letters/ Sadako/ write/tell/her wish/peace
9/ as/ story/ Sadako/ spread/ paper cranes/ become known/ symbol of peace
10/ The story/ speak/ young readers/ tragedy of Sadako’s death and make/ universal statement/ peace in the world.
help me!!!

1/ The book I have recently read is "Sadako and the thousand paper cranes". This book is based on the life of a real little girl who lived in Japan from 1943 to 1955
2/ On 6 August 1945, an atomic bomb exploded over Hiroshimạ, Japan
3/ One of the survivors was the two-year old girl named Sadako Sasaki
4/ 10 years later she fell ill with leukemia
5/ As she became sicker, she remembered an old legend
6/ If a sick person folds 10 000 paper cranes the God will make them well again
7/ She started to fold, but she died when she had not finished the work yet
8/ After that her classmates published a book of letters that Sadako wrote to tell her wish for peace
9/ As the story of Sadako spread,paper cranes became well known as a symbol of peace
10/ The story speaks to young readers of the tragedy of Sadako’s death and it makes a universal statement for peace in the world.

becon_ak
05-03-2009, 08:10 PM
wayyyyyyyyyyy may anh chi quan tri vien ui
sao e hok thay post li thuyết ǵ hít vậy

peden
06-03-2009, 05:57 PM
wayyyyyyyyyyy may anh chi quan tri vien ui
sao e hok thay post li thuyết ǵ hít vậy

Phần lí thuyết từ đầu năm 12 đến unit 11 chủ yếu là ôn lại kiến thức chứ ko có ǵ mới, hầu hết đă dc post ở các lớp dưới nên ḿnh ko hứng thú post lại chúng...

Nhưng nếu mem có nhu cầu th́ PD cũng ko ngại điểm sơ lược lại cho các bạn tiện theo dơi

C̣n từ unit 12 trở đi th́ phần LF có thêm một số điểm mới (nói mới chứ cũng ko mới mẻ ǵ cho lắm, vẫn thường gặp hàng ngày nhưng chỉ là ko tập trung học nó như 1 điểm ngữ pháp chính của bài ) như transitive và intransive verb, hay là phrase verb,...Những uint này chắc chắn phần ngữ pháp sẽ được chú trọng...

Chúc bạn học tốt ! :)