PDA

View Full Version : Viết lại cu (hơi bị kh) , gip em với mấy anhnguyenthanhvu94
01-02-2009, 11:14 AM
1/You can use it as long as you like , and it won't wear out
---->No matter ______________________________________
2/I must thank Jane and Alice for their presents
---->I must send______________________________________
3/I only recognized him when he came into the room
---->It was__________________________________________
4/She found her diary by chance yesterday
----> She came ____________________________________
5/"Go ahead and use my computer" , said he
----> He gave________________________________________
6/It's almost 2 years since I started playing tennis
---->I took________________________________________
7/All my friends disagreed with me ( shared )
----> None______________________________________________ _
8/Why were you so impolite to my guests? (acted)
---->You shouldn't _________________________________________
9/He can't express his ideas in English (himself)
----> He can't make ______________________________________
10/ The area is so polluted that it is hard to live there ( pollution )
---->People find________________________________________
Nếu c thể giải thch tại sao lại viết lại như vậy nữa th tốt qu.

ha_a4_cva
01-02-2009, 11:46 AM
ủa, m cu n trog vĩnh b m!^^! kưg ui, mở quyển vĩnh b fần viết lại cu , c ht m cu n đo, chủ yếu l cấu trc thui kưg , dm đp n i tra từ điển tha l ra!^^!cố ln, trog quyển đấy co nhu k hay ho lm!^^! nếu kh hỉu w th hỏi lại oki???

shi_chan
01-02-2009, 12:08 PM
1/You can use it as long as you like , and it won't wear out
---->No matter you use it ,it won't wear out
2/I must thank Jane and Alice for their presents
---->I must send thanks to Jane and Alice for their presents(ko chắc:|)
3/I only recognized him when he came into the room
---->It was only when he came into the room that i recognized him
4/She found her diary by chance yesterday
----> She came across her diary yesterday
5/"Go ahead and use my computer" , said he
----> He gave her permission to use his computer
6/It's almost 2 years since I started playing tennis
---->I took
7/All my friends disagreed with me ( shared )
----> None of my friends shared agreement with me
8/Why were you so impolite to my guests? (acted)
---->You shouldn't have acted like that to my guests
9/He can't express his ideas in English (himself)
----> He can't make
10/ The area is so polluted that it is hard to live there ( pollution )
---->People find
hix...
lm dc chừng n...


@ss h: ss ui..
sch đ c ebook hay g đ trn mạng ko ss..?
hay ss cho em biết tựa đề của n vz ss ui??
:01:

ILOVEUS
01-02-2009, 12:22 PM
Mnh c một quyển sch của Vĩnh B bạn ạ, để mnh đọc tn cho bạn tham khảo nh!:
"Hưỡng dẫn n tập v lm bi thi mn Tiếng Anh"
-Dng cho học sinh n thi t ti thi vo đại học v cao đẳng
-Đầy đủ cc dạng bi tập trọng điểm
-Giới thiệu cc đề thi thuyển sinh năm học 1997-1998
Nh xuất bản đại học quốc gia H Nội"

Bạn đi theo link ny c quyển mu trắng l quyển mnh đang c đấy !!^^
http://www.vinabook.com/huong-dan-on-tap-va-lam-bai-thi-mon-tieng-anh-m11i7143.html
Hy vọng gip ch được cho bạn!

ha_a4_cva
01-02-2009, 02:44 PM
quyển mu trắg l quyển cũ i!>.<! quyển mới ba mu hồg tn l " hướg dẫn n tập v lm bi thi Tiếng Anh" của nh xuất bản đại hoc quốc gia H Nội, n cũg j 35k nhưg mua ở trn ss ca 24k thui kưg ạ!^^

shi_chan
01-02-2009, 04:30 PM
@ss h v ILOVEUS: hehe...
cảm ơn ss v bạn ILOVEUS nhu nh
^^
chak em phải đi km để mua về học
^^
cảm ơn hai ng` lần nữa nh
^^

ha_a4_cva
01-02-2009, 06:02 PM
k c chi kưg ạ, cn quyển ngn hg đề thi nữa, mua k ss bn cho, h h, lo thầy ss sưu tập nhu thứ hay i đg chug thnh 1 quyển tha hồ m ph t!^^! mượn hem mượn hem!^^

crazydoll
01-02-2009, 06:14 PM
ci tn tiu đề l jp em zới mấy anh, jậy m ss H zới b shi v ILOVEUS ( chưa r sex ) z jải đp jm jậy :65:

ILOVEUS
01-02-2009, 07:18 PM
Thank bạn H nha, để mnh tm mua quyển hồng :D, v quyển trắng l do chị mnh học để lại he he

junior2612
01-02-2009, 09:01 PM
quyển mu trắg l quyển cũ i!>.<! quyển mới ba mu hồg tn l " hướg dẫn n tập v lm bi thi Tiếng Anh" của nh xuất bản đại hoc quốc gia H Nội, n cũg j 35k nhưg mua ở trn ss ca 24k thui kưg ạ!^^
Mua ở chỗ ng Tiến cổng ĐHSP chớ j?jảm j 40 % m :83:

shi_chan
01-02-2009, 09:26 PM
k c chi kưg ạ, cn quyển ngn hg đề thi nữa, mua k ss bn cho, h h, lo thầy ss sưu tập nhu thứ hay i đg chug thnh 1 quyển tha hồ m ph t!^^! mượn hem mượn hem!^^
hehe!!
thnkz ss nhở...
chứ em m ss tha ni sao mh mượn..
=.=''
chak em fải đi mua gấp qu h...
>.<

junior2612
01-02-2009, 09:29 PM
hehe!!
thnkz ss nhở...
chứ em m ss tha ni sao mh mượn..
=.=''
chak em fải đi mua gấp qu h...
>.<
Em đi mua l đng đấy, đợi H cho em mượn th........:34_002:

hbae787
06-02-2009, 03:56 AM
1/You can use it as long as you like , and it won't wear out
---->No matter how long you use it, it won't wear out

2/I must thank Jane and Alice for their presents
---->I must send my thanks to Jane and Alice for their presents

3/I only recognized him when he came into the room
---->It was only when he came into the room that I recognized him
--- It was him that I recognized only when he came into the room.

6/It's almost 2 years since I started playing tennis
---->I took up tennis almost 2 years ago.

7/All my friends disagreed with me ( shared )
----> None of my friends shared my thinkings
----> None of my ideas are shared by my friends

8/Why were you so impolite to my guests? (acted)
---->You shouldn't have acted so impolite to my guests.

9/He can't express his ideas in English (himself)
----> He can't make himself understood in English

10/ The area is so polluted that it is hard to live there ( pollution )
---->People find the severe pollution in that area makes it hard to live there
---->People find that area hard to live in because of heavy pollution
---->People find it hard to live in this area because of serious pollution problem
---->People find this area's pollution to be so bad that it's hard to live there.

kid_in_love
21-02-2009, 02:50 PM
6/It's almost 2 years since I started playing tennis
---->I took up tennis almost 2 years ago.
---->I took almost 2 years playing tennis.

7/All my friends disagreed with me ( shared )
----> None of my friends shared my thinkings
----> None of my ideas are shared by my friends
----> None of my friends shared the same opinions with me.

10/ The area is so polluted that it is hard to live there ( pollution )
---->People find the severe pollution in that area makes it hard to live there
---->People find that area hard to live in because of heavy pollution
---->People find it hard to live in this area because of serious pollution problem
---->People find this area's pollution to be so bad that it's hard to live there.
---->People find this area hard to live in with its serious pollution.

mileycyrus201
25-02-2009, 09:48 PM
[/php]
1/You can use it as long as you like , and it won't wear out
---->No matter how long you use it, it won't wear out._:38_002:ci ni mnh nhớ khng r lắm, chỉ nhớ l dng đảo ngữ
2/I must thank Jane and Alice for their presents
---->I must send thanks to Jane and Alice to their presents______________________________________
3/I only recognized him when he came into the room
---->It was only when he came into the room that i recognized him_________________________________
4/She found her diary by chance yesterday
----> She came across her diary yesterday____________________________________
5/"Go ahead and use my computer" , said he
----> He gave her permission_to use his my computer_______________________________________
6/It's almost 2 years since I started playing tennis
---->I took up playing tennis 2 years ago. cu ni l chắc chắn n
take up = start doing st:thumbs-up-nomi: _______mấy cu dưi mnh giống mấy bi khc ri_________________________________
7/All my friends disagreed with me ( shared )
----> None of my friends shared idea with me_________________________________________
8/Why were you so impolite to my guests? (acted)
---->You shouldn't have acted impolitely to my guest _________________________________________
9/He can't express his ideas in English (himself)
----> He can't make ______________________________________
10/ The area is so polluted that it is hard to live there ( pollution )
---->People find________________________________________
Nếu c thể giải thch tại sao lại viết lại như vậy nữa th tốt qu.
co giai thich o tren roi dọ 1 so thi chac con 1 so thi k

imjustakid297
04-04-2009, 03:26 PM
trời! mấy ng b ny ton tn dc thi ah, chẳng sửa ci bi cho tử tế l sao nhỉ:06::06: hơ hơ

cyberman219
06-04-2009, 01:40 PM
1/You can use it as long as you like , and it won't wear out
9/He can't express his ideas in English (himself)
----> He can't make himself understood in English
.

Theo mnh nghĩ phải l
9/He can't express his ideas in English (himself)
----> He can't make his ideas be understood in English himself

ha_a4_cva
06-04-2009, 01:50 PM
Mua ở chỗ ng Tiến cổng ĐHSP chớ j?jảm j 40 % m :83:
xin lỗi a, mua ở Phượng Dư :32_002:, lo ln bn cũng rẻ bo, hnh như rẻ hơn ci gi đấy :smilie_w00t:, e đang k biết nhn mặt lo kiểu g đy, nhụt w :61:

ha_a4_cva
06-04-2009, 01:58 PM
1/You can use it as long as you like , and it won't wear out
---->No matter how long you use it, it won't wear out

2/I must thank Jane and Alice for their presents
---->I must send my thanks to Jane and Alice for their presents

3/I only recognized him when he came into the room
---->It was only when he came into the room that I recognized him
--- It was him that I recognized only when he came into the room.:83:
cu ny ấy dng cấu trc g đấy??? sao khng dng not until nhở :01:

6/It's almost 2 years since I started playing tennis
---->I took up tennis almost 2 years ago.

7/All my friends disagreed with me ( shared )
----> None of my friends shared my thinkings
----> None of my ideas are shared by my friends
ci ny phải dng was chứ ấy

8/Why were you so impolite to my guests? (acted)
---->You shouldn't have acted so impolitely to my guests.

9/He can't express his ideas in English (himself)
----> He can't make himself understood in English
đu c in đu

10/ The area is so polluted that it is hard to live there ( pollution )
---->People find that the severe pollution in that area makes it hard to live there

---->People find that area hard to live in because of heavy pollution
---->People find it hard to live in this area because of serious pollution problem
---->People find this area's pollution to be so bad that it's hard to live there.
sửa sửa vậy thi, khng nhớ chnh xc lắm :01: