PDA

View Full Version : C ai ko gip mnh vớidepzaiday_tt
19-01-2009, 06:30 PM
Mnh cần tm nhwng cụm từ trong giao tiếp hng ngy ai c h send cho mnh hoạc gửi đường link.THanks xin hậu tạ:07:

wellfrog
19-01-2009, 11:54 PM
Mnh cần tm nhwng cụm từ trong giao tiếp hng ngy ai c h send cho mnh hoạc gửi đường link.THanks xin hậu tạ:07:
VO ĐY (http://www.englishtime.us/forum/default.aspx?g=posts&t=4521) xem thử nh

depzaiday_tt
20-01-2009, 08:44 AM
VO ĐY (http://www.englishtime.us/forum/default.aspx?g=posts&t=4521) xem thử nh
Thanks khi no c thời gian bạn LL với mnh để hậu tạ bạn nh:47_002: