PDA

View Full Version : giup em voidungvh82
11-11-2006, 12:48 AM
bac nao gioi tieng anh dich ho em voi
Mister Ford also said he would not accept any pay from the company, except in stocks.0Mister Ford says that great success may have led the company to underestimate the growing strength of competitors.


Car companies began to make limited special offers to get shoppers interested in buying new cars. These offers included interest-free loans to buy cars.
The offers did increase car sales. Yet, experts say the increase may have been too great. They say that some people who planned to buy new cars in Two-Thousand-Two bought them early in order to get the special offer. That means car companies lost the business of people who would have paid a higher price.

catbuitriam
11-11-2006, 08:32 AM
He he mình thì chưa giỏi tiếng anh, nhưng cũng dịch thử cho quen, ai thấy sai thì sửa dùm nhé :)

Ngài Fofd đã nói rằng ông ấy không thể chấp nhận bất cứ một khoản thanh toán nào từ phía công ty ngoại trừ bằng cổ phiếu

Ngài Ford nói rằng thành công lớn có thể làm công ty đánh giá sai tiềm lực phát triển của các đối thủ

Các công ty xe hơi bắt đầu những lời chào hàng đặc biệt kiểu hạn chế để thu hút các khách hàng tìm hiểu trong việc mua xe. Những lời chào hàng này bao gồm vốn vay không tính lợi tức để mua xe.

Sự chào hàng đã làm tăng một cách đáng kể doanh thu. Các chuyên gia nói rằng việc tăng doanh thu đã đạt mức rất lớn đến lúc này. Họ nói rằng một số người có dự định mua xe trong năm 2000 đã mua xe của họ sớm hơn để được hưởng sự ưu tiên. Điều đó có nghĩa là các công ty xe hơi đã thất bại trong việc bán cho những người có thể đã trả giá cao hơn

Check it , I'm not sure

catbuitriam
11-11-2006, 08:34 AM
He he ḿnh th́ chưa giỏi tiếng anh, nhưng cũng dịch thử cho quen, ai thấy sai th́ sửa dùm nhé :)

Ngài Fofd đă nói rằng ông ấy không thể chấp nhận bất cứ một khoản thanh toán nào từ phía công ty ngoại trừ bằng cổ phiếu

Ngài Ford nói rằng thành công lớn có thể làm công ty đánh giá sai tiềm lực phát triển của các đối thủ

Các công ty xe hơi bắt đầu những lời chào hàng đặc biệt kiểu hạn chế để thu hút các khách hàng t́m hiểu việc mua xe. Những lời chào hàng này bao gồm vốn vay để mua xe không tính lợi tức .

Sự chào hàng đă làm tăng một cách đáng kể doanh thu. Các chuyên gia nói rằng việc tăng doanh thu đă đạt mức rất lớn đến lúc này. Họ cũng nói rằng một số người có dự định mua xe trong năm 2000 đă mua xe của họ sớm hơn để được hưởng sự ưu tiên. Điều đó có nghĩa là các công ty xe hơi đă thất bại trong việc bán cho những người có thể đă trả giá cao hơn

Check it , I'm not sure

pt3
29-01-2007, 08:01 PM
Mình có ý kiến thế này:
Các công ty xe hơi bắt đầu đưa ra những chương trình khuyến mãi có giới hạn để thu hút những khách hàng quan tâm đến việc mua xe.

special product: hàng khuyến mãi ,nên tớ nghĩ special offers: chương trình khuyến mãi