PDA

View Full Version : mọi người gip em với!!!!ngocnguyen12121212
01-01-2009, 03:29 PM
em cực kỳ yếu về dạng bi m họ cho 1 từ ở trong ngoặc, ci xong họ bảo mnh l điền dạng đng của từ ấy vo cu...Mọi người gip em tm ci trang web no...hay l chỗ no c nhiều dạng như thế!...Gup em với!
thnx mọi người rất nhiều:byebye:

wellfrog
01-01-2009, 05:34 PM
em cực kỳ yếu về dạng bi m họ cho 1 từ ở trong ngoặc, ci xong họ bảo mnh l điền dạng đng của từ ấy vo cu...Mọi người gip em tm ci trang web no...hay l chỗ no c nhiều dạng như thế!...Gup em với!
thnx mọi người rất nhiều:byebye:
Khng c trang no lm sẵn đủ để bạn học thuộc lng đu, chỉ c cch biết cch dng loại từ v học thuộc loại từ m thi, c thể tham khảo TẠI ĐY (http://www.tienganh.com.vn/showpost.php?p=151645&postcount=13)

Fusilier De Francais
01-01-2009, 09:52 PM
Steps to be taken:

1/ Determine the type of word required in the blank.

Keys: Front-Pos: Adv/N/Gerund
Mid-Pos:
- Right after Pron/N: Verb (V1,V2,V3,PP)
- Right after V: Adj+N/N+N/Adv
- Right after Prep. Phrase: Adv.
- Before a Prep+N: N/Adv
E.g. It's ... of vitality (need)
--> It's necessarily of vitalitỵ
--> It's necessity of vitality.
- Before a N: Adj.
- Before an Adj: Adv
End-Pos: Adv/N/Adj+N/Adv+Adj+N/Prep. Phrase

2/ Pick the right form:

Noun: -ment, -ation, -ion,-ence, -ance, -ness, -ity, -ism... (There's exception)
Verb: -ify, -fy, -en, en-, -ate, -ize, -ise. (There's exception)
Adj: Must learn by heart.
Adv: -ly. (Mainly no exceptions)

Regards.