PDA

View Full Version : Word from ....pelkchk94
21-12-2008, 12:47 PM
C ai zp tớ hok !! Tớ cần word from tổng wt từ lp 6 -> 9 !! H..........E..........L........P
:64:


thanks trc' :14_002:

beheo_number1
31-12-2008, 12:25 PM
trời đất pạn ui word form l adj, verb, noun, adv.. của một từ nhất định...trong tiếng Anh bik bao nhiu từ seo ca choa pạn đc >"< [coa' chăng pạn mn hỏi về vấn đề khc???]
pạn nin ca một cuốn từ điển Oxford để tra từ hng :)

..::Scorpior::..
31-12-2008, 06:26 PM
Giúp lớp 9 thi, học anh tụi tớ thực hành là chính chứ n bài chỉ n từ vựng, ko n ću trúc
1- passive voice
be+ PP(V ở c̣t 3 bảng đ̣ng từ b́t qui tắc hay thm -ed thì tùy)

2-Relative clauses
.... (nhu dạng mệnh đề trước lắm) WH- word/that + S+ V+ O

3- Gerund
V-ing hoặc V-ed( cng dụng khi thay vo lm adj khc nhau hẳn nh :
-ed dng với nghĩa bị động
-ing dng với nghĩa chủ động)

4- Modal verb
Can/could/should/....+ V(bare inf- động từ ng mấu ko to)

5- Reported speech
S+ ask/tell/advise/....+ O+ to do sth ( to V)

6- so .... that(qu đến nỗi)
S+ V+ so+ adj that+ S+ V...


Thế thi, đơn giản như đang giỡn^^

lucky_star_1213
31-12-2008, 10:29 PM
Lm g c tổng qut hở bạn, chỉ c cch tra từ điển m học thuộc thi, m dng nhiều cũng nhớ thi m:D