PDA

View Full Version : Cấu trúc với –Ving và To- infinitive của cùng 1 từdung06n2bkpro
08-12-2008, 05:52 PM
Cấu trúc với –Ving và To infinitive của cùng 1 từ
Thấy cái này cũng hay nhầm lẫn nên ḿnh viết bài này share cho các bạn

1.Remember

Remember + doing sth: việc đă làm rồi và bây giờ nhớ lại
Ex:I remember closing the door
I remember posting the letter this morning
(Tôi nhớ lại chuyện đă gửi lá thư sáng nay)
Remember + to do sth :nhớ phải làm việc ǵ
Ex: I remember to close the door after class
Please remember to post this letter thís morning
(Nhớ gửi lá thư này sang nay nhé)
Lưu ư :’’forget ‘’cũng tương tự như vậy
2.Stop(2):

Stop+ doing sth: dừng hẳn việc đang làm
Ex:I stopped smoking 2 month a go
Nam stopped talking to me
(Nam thôi không nói chuyện với tôi nữa)

Stop + to do sth : Dừng việc ǵ lại để làm ǵ
Ex:I’m working to the garden and I stop to smoke
Nam stopped to talk to me
(Nam đang đi( th́ dừng )lại nói chuyện với tôi )

3.Regret:
Reget + doing sth:Việc đă làm và bây giờ thấy hối hận
Ex:I regretted being late last week

Reget +to do sth:lấy làm tiếc phải nói, phải làm việc ǵ
Ex:I regret to be late tomorrow
4.Go on
Go on +doing sth:tiếp tục làm cùng 1 việc ǵ
Ex: : The new teacher told the class to be quiet ,but they just went on talking
Go on +to do sth:tiếp tục 1 việc ǵ khác(chuyển sang làm công việc khác)
Ex: The new teacher introduced himself and went on to explain about the course

5.Mean:
Mean + doing sth: mang ư nghĩa (thể hiện 1 kết quả)
Ex: I have to be at the airport at 6 .It mean getting up early
Mean +to do sth: dự định về cái ǵ,cố t́nh làm việc ǵ
Ex:She meant to srep on my foot

6.See,wath,hear:
See,wath,hear +sb+do sth:đă làm và chứng kiến toàn bộ sự việc
Ex:I saw her go out
See,watch,hear + sb +doing sth:đang ở giữa chừng sự việc
Ex: I saw her waitting for him
7.Love ,hate,can’t bear ,like:
Love ,hate,can’t bear ,like +doing :chỉ sở thích

Ex:I’m loving this kind of music[=ẹnoying]
Love ,hate,can’t bear ,like +to do sth:cho là cho rằng đó là 1 việc tốt cần làm
Ex:I like to get up early
8.Try:
Try +doing sth: thử làm 1 việc ǵ đó xem có giải quyết được vấn đề hay ko
Ex:Why don’t you try pouring some petrol on it?
Try +to do sth:cố gắng làm việc ǵ
Ex:Try to light the the fire
Các bạn ai có thêm cấu trúc kiểu như trên th́ Add Zdao nhé :clover::41_002:


:

dung06n2bkpro
08-12-2008, 06:36 PM
À ḿnh lưu ư thêm một số vấn đề sau liên quan bài trên nữa
1.Sau một số động từ như see,Watch...khi nào dùng động từ nguyên thể có to khi nào dung V-ing?

Khi ở dạng chủ động các động từ này cho phép động từ đi sau nó hoặc ở dạng V-ing hoặc Bare infinitive
Ex:See sb do/doing sth
Watch sb do/doing sth
Có một số động từ khác không phải động từ tri giác th́ cho phép động từ đi sau nó ở dạng V-ing(cái này th́ quá quen thuộc với các bạn rồi)
Start doing/to do sth
Continue doing.to do sth
Cũng có những động từ cho phép đi sau nó là Bare infinitive
Ex:make sb do sth
Tuy nhiên trong các câu bị động tất cả đều trở về công thức cố định:be done to do
Ex: Dung06n2bkpro was seen to play the Guitar.
They are may to work harder:27_003::dancing-banana:

wellfrog
08-12-2008, 11:11 PM
Các công thức này đă được tŕnh bày rất chi tiết TẠI ĐÂY (http://www.tienganh.com.vn/showpost.php?p=73612&postcount=4) rồi

HanParis
15-12-2008, 08:41 AM
Đúng là trong Grammar Tiếng Anh cái khó là biết khi nào phải dùng Ing Form và Infinitive with to, một giáo viên người Anh từng bảo với ḿnh dù có vài công thức nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, tốt nhất là ta nên học thuộc ḷng thui D ạ! :) Thế mới biết Ngữ Pháp VN ḿnh đon giản thật đấy, mún in th́ dùng printer, mún tu th́ vào chùa hay tu tại gia thui :D 2 động từ đi kế nhau cứ vô tư tới lun chả có ing form hay tu tiếc ǵ cả! Ngay cả các thời (tenses) đều có thể hiểu ngầm, chả có đă, đang và sẽ ǵ cả! Và cách nói trỏng th́ tiếng Việt dùng rất nhiều Thế nhưng cái khó trong tiếng Việt là từ You and Me có thể dịch ra khối từ trong khi tiếng Pháp Anh và Hoa th́ chỉ biết mày tao, vous, tu, moi, you, me và nị ngọ thui đúng hi? i.e. : You = ông Anh hay anh nhai mía của Thúy! :) Ấy ơi, đằng ấy, đằng ư ơi, thật t́nh Hàn chả biết dịch sao cho xác nghĩa đấy!