PDA

View Full Version : Kiểm tra từ vựng bằng bảng chữ cifunnyseason
02-12-2008, 10:22 PM
Đy l một tr chơi đơn giản, dễ thực hiện, p dụng cho mấy b c lượng từ vựng đủ để chỉ chỏ "Ci ny l table, ci kia l clock, ci nọ l door."
Giờ hy ni với b "Hy tưởng tượng mnh sắp chuyển nh, b sẽ mang theo ci g bắt đầu bằng những chữ ci trong bảng alphabet theo đng thứ tự?"
V dụ:
[/URL][URL="http://www.fileupyours.com/files/215150/a-p.jpg"]http://www.fileupyours.com/files/215150/a-p.jpg (http://www.fileupyours.com/files/215150/a-p.jpg)
Mời tất cả cc bạn cng tham gia ngay tại đy!

lnam
17-12-2008, 07:33 PM
C= = => Car
D= = =>door

Kvan_2711
17-12-2008, 07:41 PM
e->envelope
f->fridge

lehoangdat
25-12-2008, 03:58 PM
I Go To School I Play Videogame

Im[HongTử]
26-12-2008, 01:45 PM
G ---> gold
H ---> Hand fone
I ---> I-phone

shi_chan
26-12-2008, 01:52 PM
J:jam^^
K:kimono
L:laziness >"<
M:mask

lovely_pumpkin0377
26-12-2008, 02:43 PM
O : oven
P : pencil
, chữ q ko bt, nhường lại đ

lucky_star_1213
26-12-2008, 03:19 PM
Q: queen
R: river
S: shrine
T: thread

funnyseason
26-12-2008, 07:03 PM
Cng nhận mất bạn dời nh m đem theo ton đồ độc đo, ko biết lấy g để đựng!

kettkrAzzy
26-12-2008, 08:37 PM
em mới z, koa r xai sin chỉ pảo hn!!!
U: umbrella
V: vodka
W: window

LINHBOO
26-12-2008, 10:16 PM
Z: zinzin
no mjnh` cng zin zịn:D:))

funnyseason
28-12-2008, 04:03 PM
No, giờ ta bắt đầu lại từ chữ a! Xin vui lng khng lặp lại những chữ đ c!

lucky_star_1213
29-12-2008, 02:27 PM
a: apple
b: boy
c: cat
d: dog
Đng lời bi ht lun:D

P_Rabbit
29-12-2008, 03:46 PM
E: egg
F: fridge
G: gas
H: headphone

cunlazy88
04-01-2009, 01:36 PM
B : Bowl
K : Key
P : Pencil- box

pha l tuyết
01-02-2009, 10:48 AM
I : ice-cream
G ghost
K key

Nguyễn thị Ngọc Dung
11-02-2009, 03:14 PM
L- ladder
M- motorcycle
N- Necktie
O- Orchid
P- Parrot
Q- Quilt
R- Rope
S- Socks
T- Towel
U- Unicycle
V- Vase
W- Wire
X- Xylophone
Y- Yam
Z- Zebu

Tiểu thư Kitty
16-03-2009, 09:44 PM
Ui.Hết rồi.Bắt đầu lại bằng chữ A nha
A-album
B-baseball
C-cassette
D-dog
E-ear-ring
F-fan
G-grayon
H-handbag
I-ink-pot
K-key
L-lock
M-match-box
N-net

YummyXynh
20-04-2009, 09:14 PM
a=animal, an
o=open, on
l=lose, lost
w=win, will
r=reply, road
........

YummyXynh
20-04-2009, 09:44 PM
cn nhj lm:d

YummyXynh
20-04-2009, 09:50 PM
b=buy, bear, ben
t=text, tun
i=I, in
..................

Vjcky
22-05-2009, 09:56 PM
B- book
C- computer^-^
M- motorbike
W- washing machine
C-cook
F- fan
S- shoe

nguyenteach
27-05-2009, 05:48 PM
X- xray
Y- yahoo
Z- zebra

hong_hoa
27-05-2009, 06:20 PM
a : an eraser
b : blanket
c : curtain

hoangtu_nice
13-06-2009, 07:00 PM
b:buy
r: radio
d: dog
m: motobike
minh ko bit tieng anh co viet sai mmong anh chị chỉ dm nha :55_003::86::83::51_002::33_002::62::32_002::48_00 2::11_002::47_002::44_002:

Thao My
14-06-2009, 07:44 AM
b:buy
r: radio
d: dog
m: motobike

motobike---> motorbike bạn h

teppi1985
22-07-2009, 02:12 PM
e: engineer, England, Extock, equal, equipment..
f: frog, fan, fix, feel,...
g: garden, gate, go, gone, give,
h: hold, hanger, hand, hour, house, honey,
i: index, in, island,

dadaki
04-08-2009, 04:31 PM
b=board
c=calculator
n=note book
d=door

nhokxjnh_2000
18-10-2009, 02:47 PM
p: pen
n : notebook
b: box

nhokxjnh_2000
09-01-2010, 01:39 PM
m: mose, morther, mice,me, mum
f: father, flower, fish
n: nice, nine, name, not, no
b: book, bat, bag, big, by
g; gray, green
p: pencil,pen, puzzle, paddle

Tran Pham Lam Truong
19-01-2010, 08:33 PM
c:cat,car
d:dog,doll
g:game,go

blue_cloud_969
24-04-2010, 12:44 AM
Phải cng nhận mấy bạn n dời nh vui gh. Tui cũng muốn tham gia 1 cht ^_^
A: Apple
B: board, bathtub, bicycle, boots
C: cat, car, cooker, calendar, chair
D: dog, duck, desk, diamond
E: eraser, egg
F: fan, food, fridge
G: gun, gold
H: hat, hen
I: ink
J: jug, jar
K: key
L: lemon, lamp
M: mirror, milk
N: nut
O: orange
P: pen, pencil, pool
Q:
R: ring
S: silver, sofa, shelf
T: tea, table
U: umbrella
V: vase
W: water, window
X:
Y: yo-yo
Z: zebra
(B hết 2 chữ ci Q v X ri, hehe...)

gorilla
06-05-2010, 11:23 AM
a : apple
b: buffalo
c: cat
d: dog
e: egg
f: fish
g: ghost
h: hat
i : ink
j: Japan
k: kite
l : lamp
m: meat
n: nut

pikatchulucky
11-06-2011, 10:01 PM
X: xylophone
Y: yaourt
Z: zoo

pikatchulucky
11-06-2011, 10:12 PM
A: alligator
B: ball
C: can, cat
D: Dinosaur
E: elephant
F: fan