PDA

View Full Version : Cần bài tập về phần nhấn trọng âm có đáp án nhaheroe2007
24-11-2008, 10:11 PM
ai có bài tập về phần nhấn trọng âm chia sẽ cho ḿnh với càng nhiều càng tốt và nhớ là có đáp án nha đang có ư định train it !!

cozymin
14-12-2008, 11:06 AM
Sr nha! Post 1 ít lên thử xem thế nào! Ấy thử xem, nếu thấy đc th́ ḿnh post típ nha!
1, A.company B.official C.Australia D.encounter
2, A.catalogue B.solidify C.marvelous D.militant
3, A.decision B.reference C. refusal D.important
4, A.favorable B. talkative C.successful D.beautiful
5, A. although B.bracket C.knowledge D. neighbor

doan_minh94
19-12-2008, 08:42 PM
1.a 2.a 3.b 4.c 5.a

duc quy
20-12-2008, 09:23 PM
1, A.company B.official C.Australia D.encounter
2, A.catalogue B.solidify C.marvelous D.militant
3, A.decision B.reference C. refusal D.important
4, A.favorable B. talkative C.successful D.beautiful
5, A. although B.bracket C.knowledge D. neighbor
:52_002: