PDA

View Full Version : Giúp ḿnh với!!!yennhi7
21-11-2008, 07:12 PM
Hôm trươc, ḿnh có 1 bài essay về "face to face communication",ḿnh làm 1 cái mở bài th́ giáo viên nói rất khó để làm thân bài, ḿnh hok hiểu v́ sao lại thế.... bà con góp ư cho ḿnh với... thanks trước nè^^
ḿnh viết như thế này :
" There is a saying:"think twice before you open your mouth" so face to face communication isn't easy to talk. On the other hand, when we choose face to face communication, we can manifest our thinking honestly and exclude misapprehension. In addition, we can know the interlocutor's reaction and solve problem immediately. thus, I think face to face communication is better"....

Peculiar
22-11-2008, 11:28 AM
Hôm trươc, ḿnh có 1 bài essay về "face to face communication",ḿnh làm 1 cái mở bài th́ giáo viên nói rất khó để làm thân bài, ḿnh hok hiểu v́ sao lại thế.... bà con góp ư cho ḿnh với... thanks trước nè^^
ḿnh viết như thế này :
" There is a saying:"think twice before you open your mouth" so face to face communication isn't easy to talk. On the other hand, when we choose face to face communication, we can manifest our thinking honestly and exclude misapprehension. In addition, we can know the interlocutor's reaction and solve problem immediately. thus, I think face to face communication is better"....

Bạn có thể cho ḿnh xem qua outline (dàn ư) của bài này? Theo như bài viết này th́ face-to-face communication có cả ưu lẫn nhược điểm, vậy bạn dựa trên cơ sở nào để kết luận nh́n chung "face-to-face communication is better"?
Đó là 1 cái khó. ^^ C̣n th́ bạn cứ làm thử outline cho thân bài, coi có vấn đề ǵ nữa không.
Thân.