PDA

View Full Version : English Pronunciation in Useminhtan-english
21-11-2008, 10:36 AM
đây là chwơng tŕnh luyện phát âm cục hay. Nhưnng c̣n có tư vấn đệ
sau đây là link:http://www.languagesbooks.com/2008/08/english-pronunciation-in-use.html
bạn nào có cái Crack th́ post cho anh em với

haha33
21-11-2008, 11:59 AM
ko open dc