PDA

View Full Version : persuade & convincesuccinic
15-11-2008, 05:45 AM
Ai c thể gip tớ phn biệt 2 từ convince v persuade dc ko?
cả a lot of v much/ many nữa;)

peden
15-11-2008, 09:36 PM
Ai c thể gip tớ phn biệt 2 từ convince v persuade dc ko?
cả a lot of v much/ many nữa;)
convince : Lm cho ai đ tin cai g đ, việc g đ l đng, c thật
persuade : Thuyết phục ai đ lm việc g đ bằng cch đưa ra những dẫn chứng thuyết phục

pinkgirl183
15-11-2008, 09:39 PM
Ai c thể gip tớ phn biệt 2 từ convince v persuade dc ko?
cả a lot of v much/ many nữa;)
cn a lot of th c thể thay thế cho much v many :32_002: