PDA

View Full Version : Lớp 11_$5: Illiteracy...Help me !! Please.....halovesuju
11-11-2008, 08:47 PM
CHo ḿnh hỏi vấn đề này trong sgk TA 11 cái........................ḿnh chịu thật rùi
Đây là unit 5: Illiteracy :79:
Think of three or problems your class is experiencing. Talk about them and offer solutions. You may use the cues below:

Large class size (over 50 students in the class )
Shortage of desks (3 students per desk )
Hot in summer (no electric fans )
Cold and dark in winter( broken windows, no light )

Trong bài này, ḿnh định chọn chủ đề số 3 nhưng ḿnh chưa bik nên vít cái ǵ cả.............1 chủ đề này sẽ có 1 nhóm cùng tham gia speak...............tầm 4 ng`............v́ vậy ḿnh muốn chuẩn bị chu đáo 1 chut................

Nhưng thật sự ḿnh hok nghĩ ra nên vít j` nưa..................mong mọi ng` giúp ḿnh vơi...............
Ḿnh cần gấp lắm rôi..........thứ 6 phải có bài...........................thế nhé
Many thank !:32_002:

blast
12-11-2008, 03:18 PM
A: what do you think about our class problem?
B: what problem? :59:
C: don't you know? class are dark and very hot in summer afternoons..
D: one more thing is our friends always can't see in the broad
B: that's right. our teacher of English often talk about it. I think the local authorities should buil more a big rooms..
A: It's easy. We can have he lights and fans fixed :byebye:
C: OK. these problems should be brought in the next Paren - Teacher meeting
B: It's worth that:smilie_goodjob:


:48_002::48_002::48_002:
đề bài yêu cầu nghĩ về 3 đến 4 vấn đề mà lớp bạn đang trải qua nên ạn có thế viết nhiều vấn đề chú không chỉ giới hạn một vấn đề

valentino7
27-02-2009, 09:49 PM
"...can't see in the broad" nghĩa là ǵ zậy????:56:

maybaygiay
27-10-2009, 09:59 AM
Có lẽ là ko thể nh́n thấy ǵ trên bảng