PDA

View Full Version : Mnh đang cần một số video dạy T.Aanhnhoem16
02-11-2008, 07:30 AM
Mnh đang cần một số video dạy T.A từ unit 5-16, ai c post cho mnh nhen! Thank nhiều.

nhuthao
14-11-2008, 02:05 PM
bạn vo abcdonline.com(hay vn g đấy :P) đăng k ti khoản rồi tm xem thử nh! :)

peden
17-11-2008, 04:24 PM
Mnh đang cần một số video dạy T.A từ unit 5-16, ai c post cho mnh nhen! Thank nhiều.
v www.abcdonline.vn
đăng k ci ti khoản ri nạp tiền zd l coi thoải mi, tnh tiền theo block 1' :snicker: