PDA

View Full Version : Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từthlpro
25-10-2008, 02:11 PM
Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ

Thông thường, khi một động từ không có dạng thức tính từ tương ứng với nó th́ phân từ 1 (V-ing) hoặc phân từ 2 (P2) của động từ đó được sử dụng làm tính từ. Đôi khi người học tiếng Anh không biết nên dùng tính từ ở dạng thức nào: V-ing hay Verb-ed hay Verb-en.
Tính từ dạng V-ing thường được dùng khi danh từ mà nó bổ nghĩa thực hiện hoặc chịu trách nhiệm về hành động. Động từ thường là nội động từ (không có tân ngữ) và thời của động từ là thời tiếp diễn:
The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying)
The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming)
The purring kitten snuggled close to the fireplace. (The kitten was purring)
Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ mà nó bổ nghĩa là đối tượng nhận sự tác động của hành động. Câu có tính từ ở dạng P2 thường có nguồn gốc từ những câu bị động.
The sorted mail was delivered to the offices before noon. (The mail had been sorted).
Frozen food is often easier to prepare than fresh food. (The food had been frozen)
The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)
Lưu ư: Một số các động từ như to interest, to bore, to excite, to frighten khi sử dụng làm tính từ thường khó xác định nên dùng loại nào (phân từ 1 hay phân từ 2). Nguyên tắc áp dụng cũng giống như đă nêu trên: Nếu chủ ngữ gây ra hành động th́ dùng P1, nếu chủ ngữ nhận tác động của hành động th́ dùng P2. Xét thêm các ví dụ sau:
The boring professor put the students to sleep.
The boring lecture put the students to sleep.
The bored students went to sleep during the boring lecture.
The child saw a frightening movie.
The frightened child began to cry.

tmy
27-10-2008, 10:21 PM
hix, chả hiểu thế nào mà hồi xưa cô giáo cấp 2 bảo phân biệt adj dạng ing vs ed là :
Dùng adj-ing khi chủ ngữ là vật
Dùng adj-ed khi chủ ngữ là người
DÙng kiểu này, tuy là có hơi hiểu sai bản chất đấy, nhưng mà ḿnh dùng nhiều rồi chưa thấy lần nào bị sai cả :(

thongbachoc
27-10-2008, 10:36 PM
dung roi cam on ban nhe

chienhk
22-09-2009, 11:15 PM
Đọc thật là khó hiểu có cách nào khác dễ hiểu hơn ko? help me!!!!!!!

vannguyen195
04-10-2009, 10:09 PM
khó hỉu thật, xem có ai có cách giải thích rơ ràng hơn ko nhị Help me..!!!!!!11

whitezenhell
04-10-2009, 10:36 PM
Thứ nhất cứ dùng theo lối cơ bản: "Ing" cho vật và " ed " cho ngượi Cái này cho người mới bắt đầu học v́ rất dễ nhợ

Hiểu kĩ hơn là: dùng " ing" khi đối tượng được bổ nghĩa chính là tác nhân gây ra điều đó . C̣n " ed khi đối tượng chịu sự tác động của điều đó( mang ư nghĩa bị động ).

For example: (1 )My teacher ís very boring
( 2) My teacher is very bored
Cả hai câu trên đều đúng nhưng khác nhau vể nghĩa
Câu 1: bản thân giáo viên của tôi là người rất chán..ông ấy ít nói, ít cươi...

Câu 2: Giáo viên của tôi cảm thấy chan..có thể do lương ông ấy thâp..nên ông thấy rằng : bao giờ mới giàu được

Như vậy cách nói : Ing cho vật là không đúng nếu bạn thực sự nghiên cứu tiếng ạnh
Ok!!!!!!!!!!!!

Trong nhan
09-10-2009, 09:26 AM
Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ

Thông thường, khi một động từ không có dạng thức tính từ tương ứng với nó th́ phân từ 1 (V-ing) hoặc phân từ 2 (P2) của động từ đó được sử dụng làm tính từ. Đôi khi người học tiếng Anh không biết nên dùng tính từ ở dạng thức nào: V-ing hay Verb-ed hay Verb-en.
Tính từ dạng V-ing thường được dùng khi danh từ mà nó bổ nghĩa thực hiện hoặc chịu trách nhiệm về hành động. Động từ thường là nội động từ (không có tân ngữ) và thời của động từ là thời tiếp diễn:
The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying)
The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming)
The purring kitten snuggled close to the fireplace. (The kitten was purring)
Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ mà nó bổ nghĩa là đối tượng nhận sự tác động của hành động. Câu có tính từ ở dạng P2 thường có nguồn gốc từ những câu bị động.
The sorted mail was delivered to the offices before noon. (The mail had been sorted).
Frozen food is often easier to prepare than fresh food. (The food had been frozen)
The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)
Lưu ư: Một số các động từ như to interest, to bore, to excite, to frighten khi sử dụng làm tính từ thường khó xác định nên dùng loại nào (phân từ 1 hay phân từ 2). Nguyên tắc áp dụng cũng giống như đă nêu trên: Nếu chủ ngữ gây ra hành động th́ dùng P1, nếu chủ ngữ nhận tác động của hành động th́ dùng P2. Xét thêm các ví dụ sau:
The boring professor put the students to sleep.
The boring lecture put the students to sleep.
The bored students went to sleep during the boring lecture.
The child saw a frightening movie.
The frightened child began to cry.
đúng là thế đấy.
Nhưng nói dễ hiểu hơn là...
V-ing là mang ư chủ động và V-ed mang ư bị động
ex: This novel is boring.{cuốn tiểu thuyết này chán lắm}
He is bored.{anh ấy có vẻ buồn nhỉ}
nhưng một số trường hợp V-ing lại mang nghĩa bản chất của con người.
ex: He is amusing.{ông vui vẻ lắm [ nói chuyện với bất cứ ai, vui vẻ,hay cười,...]}đó là bản chất của ông ta