PDA

View Full Version : tṛ chơi với prefix : vui để họclovely_pumpkin0377
22-10-2008, 08:44 PM
sao mà thread ct nâng cao vắng vẻ quá vậy ???:56:
ḿnh bày tṛ này vừa học vừa chơi luôn há . Luật là vầy : mỗi bạn sẽ đưa ra một từ với các prefix đă học trong bài 5 ( có bên ngoài cũng dc ) , mà từ đó có nội dung liên quan ít nhiều đến các sự vật, hiện tượng mà thuộc chủ đề TECHNOLOGY. rồi cho thêm 1 câu ví dụ, ai t́m nhiều nhất sau khi hết đợt th́ thắng(phần thưởng thương lượng với các mod vậy :01:) Các bạn thấy sao
ḿnh bắt đầu trước nha
cho từ trong sách luôn : multifunctional
ex : I wish I had a multifunctional robot to help me with my housework.