PDA

View Full Version : jp em! viết về "next holiday"l3.xinhgjai
12-10-2008, 09:32 AM
cc bc jp em viết bi ny ci em sắp thi ri

l3.xinhgjai
12-10-2008, 09:37 AM
viết cho em bi ny nữa nh thanks ! "problem that big city faces"

cun con ngoc nghec
12-10-2008, 09:41 AM
bạn l viết về những hoạt động sẽ lm vo ngy nghỉ sắp tới ?

l3.xinhgjai
12-10-2008, 09:50 AM
h! Viết về những dự định, những việc sẽ lm vo k nghỉ tới! m minh khng biết viết về k nghỉ no? jp mnh nh!!!

cun con ngoc nghec
12-10-2008, 04:37 PM
k nghỉ ny chỉ chung chung thi như ngy tết đ , hay k nghỉ h... Bạn cứ viết thử đi v nu ln tưởng của mnh để mọi người xem xt