PDA

View Full Version : Unit 5Minh Hoa
08-10-2008, 06:35 PM
Thông báo nè thông báo nè:
Vào thời gian gần đây th́ MH sẽ post bài học của Unit 5 về Food and Drink. Các bạn nhớ t́m một số từ mới để đóng góp cho bài học nhé. Ai càng t́m được nhiều th́ càng hay . :hungry:
Good luck!!!!:21_002:

Minh Hoa
20-11-2008, 05:31 PM
Unit 5: Food and Drink
I/ New words:
- fruit:hoa quả
- vegetable:rau củ
- food:thức ăn
- drink:đồ uống
- breakfast:bữa sáng
- lunch:bữa trưa
- dinner:bữa tối
- supper:bữa ăn nhẹ
- like:thích
-don’t like:không thích
-want:muốn
II/Form:
Nói về thích một món ăn nào đó:
Chủ ngữ + like(likes) + món ăn, đồ uống.
Nói về không thích một món ăn nào đó:
Chủ ngữ + don’t(doesn’t) like + món ăn, đồ uống.
Hỏi người đó thích ǵ?
Do(Does) + chủ ngữ + like + món ăn, đồ uống.
What + do(does)+ chủ ngữ.
Tiếp theo tớ post bài tập nghe!!!
Cả nhà đọc để bổ sung từ mới và làm BT nghe

dua hau
22-11-2008, 12:09 PM
Cám ơm MH về bài học bổ ích nhé !:58_002:

Minh Hoa
01-12-2008, 09:42 PM
Unit 5. Food and Drink


Practice:
E.x1: Viết câu:
1.you/like/chicken
Ex:
What do you like?
I like chicken.
2.they/like/rice,burger
3.she/like(s)/spaghetti
4.he/want(s)/salad
E.x2:Viết về bữa ăn trưa hoặc bữa ăn tối
Gợi ư:
1.Giới thiệu về bữa ăn ḿnh muốn giới thiệu
2.Nó gồm những ǵ?
3.Trong đó bạn thích cái ǵ nhất?
4.Bạn có thích hay không thích bữa ăn đó?
(Bài viết có chất lượng là trên 3 ḍng.)
E.x 3. Sắp xếp lại từ
o/f/d/o
e/t/a/b/v/e/l/g/e
r/i/u/f/t
g/p/e/r/a
t/’/o/d/n k/i/e/l
p/s/e/t/i/t/a/g

Satu Watari
14-12-2008, 09:23 PM
M.H ui, Satu co thể đăng một số bài tập trên mục này đc ki nhỉ

Sory v́ đă spam

Minh Hoa
15-12-2008, 08:53 AM
M.H ui, Satu co thể đăng một số bài tập trên mục này đc ki nhỉ

Sory v́ đă spamSatu đăng cũng được nhưng chỉ là một số bài tập để củng cố cho mọi người để biết thêm về vấn đề đang học là Food and Drink. Và Satu làm bài MH giao đi chứ:55_003:

hoangsun2000
30-06-2012, 03:22 PM
Practice:

E.x1: Viết câu:

1.you/like/chicken
Ex:
What do you like?
I like chicken.
2.What do they like ?
They like rice and burger.

3.What does she like ?
She likes spaghetti.

4.What does he want ?
He wants salad.

E.x2:Viết về bữa ăn trưa hoặc bữa ăn tối

Gợi ư:
1.Giới thiệu về bữa ăn ḿnh muốn giới thiệu
2.Nó gồm những ǵ?
3.Trong đó bạn thích cái ǵ nhất?
4.Bạn có thích hay không thích bữa ăn đó?
(Bài viết có chất lượng là trên 3 ḍng.)
E.x 3. Sắp xếp lại từ

o/f/d/o - food
e/t/a/b/v/e/l/g/e - vegetable.
r/i/u/f/t - fruit.
g/p/e/r/a - grape
t/’/o/d/n k/i/e/l
p/s/e/t/i/t/a/g - spaghetti

longtran2205
02-11-2012, 09:28 AM
Unit 5. Food and Drink


Practice:
E.x1: Viết câu:
1.you/like/chicken
Ex:
What do you like?
I like chicken.
2.they/like/rice,burger
What do they like ?
They like rice and burger.
3.she/like(s)/spaghetti
What does she like?
She likes spaghetti.
4.he/want(s)/salad
What does he want?
He wants salad.


E.x2:Viết về bữa ăn trưa hoặc bữa ăn tối
Gợi ư:
1.Giới thiệu về bữa ăn ḿnh muốn giới thiệu
2.Nó gồm những ǵ?
3.Trong đó bạn thích cái ǵ nhất?
4.Bạn có thích hay không thích bữa ăn đó?
(Bài viết có chất lượng là trên 3 ḍng.)


Today, I had cooked a delicious lunch. My meal includes: rice,soup,meat and a little fish. I like fish because it’s tasty and good for health. I like my homemade meals.


E.x 3. Sắp xếp lại từ
o/f/d/o -> food
e/t/a/b/v/e/l/g/e -> vegetable
r/i/u/f/t -> fruit
g/p/e/r/a -> grape
t/’/o/d/n k/i/e/l -> don’t like
p/s/e/t/i/t/a/g -> spaghetti