PDA

View Full Version : Trang bài tập: "Common Mistakes in English"wingstar
08-10-2008, 03:04 PM
Xin nhắc lại các bạn chỉ nên post bài làm tại đây. Những thảo luận, thắc mắc xin vào đây http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=197360#post197360
A- Noun
I – Confusion of number (lầm lẫn về số)
Exercise 1: Give the correct number, is or are, in the following:

The news I have received ____________ good.
Where _________ the money?
His trousers ___________ worn out.
Mathemetics __________ my poorest subject.
Riches _________ sought after by all.
Our furniture ___________ getting old.
This pair of scissors ___________ not sharp.
Fish _________ not cheap today.
The number of newspapers __________ increasing.
The sheep__________ grazing in the field.
Các bạn hoàn thành trước ngày 12/10 nha

friends_Forever64
08-10-2008, 04:04 PM
The news I have received __is__________ good.
Where ____is_____ the money?
His trousers ____are_______ worn out.
Mathemetics ______is____ my poorest subject.
Riches ____is_____ sought after by all.
Our furniture ____is_______ getting old.
This pair of scissors ___is________ not sharp.
Fish ____is____ not cheap today.
The number of newspapers ____is______ increasing.
The sheep___is_____ grazing in the field.
:21_002:

keo_kute
11-10-2008, 01:51 PM
Xin nhắc lại các bạn chỉ nên post bài làm tại đây. Những thảo luận, thắc mắc xin vào đây http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=197360#post197360
A- Noun
I – Confusion of number (lầm lẫn về số)


Exercise 1: Give the correct number, is or are, in the following:

The news I have received ______is______ good.
Where ____is_____ the money?
His trousers _____are______ worn out.
Mathemetics ______is____ my poorest subject.
Riches _____are____ sought after by all.
Our furniture _____is______ getting old.
This pair of scissors _____are______ not sharp.
Fish _____is____ not cheap today.
The number of newspapers _____is_____ increasing.
The sheep_____is_____ grazing in the field.
Các bạn hoàn thành trước ngày 12/10 nha
:33_002::still_dreaming::D

Nhox Sữa Chua =)
11-10-2008, 04:07 PM
A- Noun
I – Confusion of number (lầm lẫn về số)
Exercise 1: Give the correct number, is or are, in the following:

The news I have received _____are_______ good.
Where ____is_____ the money?
His trousers _____are______ worn out.
Mathemetics _is_________ my poorest subject.
Riches _____is____ sought after by all.
Our furniture _______is____ getting old.
This pair of scissors _____is______ not sharp.
Fish _____is____ not cheap today.
The number of newspapers _____is_____ increasing.
The sheep_____is_____ grazing in the field.

lucky_star_1213
11-10-2008, 04:13 PM
Exercise 1: Give the correct number, is or are, in the following:

The news I have received ___ís_____ good.
Where ___is___ the money?
His trousers _____are______ worn out.
Mathemetics _____is_____ my poorest subject.
Riches ____are_____ sought after by all.
Our furniture ______is_____ getting old.
This pair of scissors _____are______ not sharp.
Fish _____is____ not cheap today.
The number of newspapers ___are______ increasing.
The sheep_____is_____ grazing in the field

junior2612
11-10-2008, 04:28 PM
Xin nhắc lại các bạn chỉ nên post bài làm tại đây. Những thảo luận, thắc mắc xin vào đây http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=197360#post197360
A- Noun
I – Confusion of number (lầm lẫn về số)Exercise 1: Give the correct number, is or are, in the following:

The news I have received _______is_____ good.
Where ___is______ the money?
His trousers ______are_____ worn out.
Mathemetics _____is_____ my poorest subject.
Riches _____are____ sought after by all.
Our furniture _______are____ getting old.
This pair of scissors ______are_____ not sharp.
Fish _____is____ not cheap today.
The number of newspapers _____is_____ increasing.
The sheep______is____ grazing in the field.

:hell_boy:_________

Nhox Sữa Chua =)
11-10-2008, 04:33 PM
góp í: tớ nghĩ bạn nên đưa lỗi sai ra để mọi ng` t́m và sửa
tất nhiên là vẫn theo topic của bạn là về số
thanks.
SC♥

duc quy
11-10-2008, 11:13 PM
The news I have received __is__________ good.
Where ____is_____ the money?
His trousers ____is____ worn out.
Mathemetics _____is_____ my poorest subject.
Riches ____are_____ sought after by all.
Our furniture ____is_______ getting old.
This pair of scissors ___is________ not sharp.
Fish ____is____ not cheap today.
The number of newspapers ____is______ increasing.
The sheep___is_____ grazing in the field.
:43_002:

Mướp
12-10-2008, 01:12 AM
Xin nhắc lại các bạn chỉ nên post bài làm tại đây. Những thảo luận, thắc mắc xin vào đây http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=197360#post197360
A- Noun
I – Confusion of number (lầm lẫn về số)

Exercise 1: Give the correct number, is or are, in the following:

The news I have received ____________ good. are
Where _________ the money? is
His trousers ___________ worn out. are
Mathemetics __________ my poorest subject. is
Riches _________ sought after by all. is
Our furniture ___________ getting old. are
This pair of scissors ___________ not sharp. is
Fish _________ not cheap today. is
The number of newspapers __________ increasing. is
The sheep__________ grazing in the field. is
Các bạn hoàn thành trước ngày 12/10 nha

The news I have received ____________ good. are
Where _________ the money? is
His trousers ___________ worn out. are
Mathemetics __________ my poorest subject. is
Riches _________ sought after by all. is
Our furniture ___________ getting old. are
This pair of scissors ___________ not sharp. is
Fish _________ not cheap today. is
The number of newspapers __________ increasing. is
The sheep__________ grazing in the field. is

wingstar
12-10-2008, 10:50 AM
góp í: tớ nghĩ bạn nên đưa lỗi sai ra để mọi ng` t́m và sửa
tất nhiên là vẫn theo topic của bạn là về số
thanks.
SC♥
Ḿnh sẽ tiếp thu ư kiến của bạn. Lần bài tập tới ḿnh sẽ dành đất cho phần bài tập như bạn nói. Cảm ơn bạn đă góp ư.

shi_chan
12-10-2008, 11:05 AM
Xin nhắc lại các bạn chỉ nên post bài làm tại đây. Những thảo luận, thắc mắc xin vào đây http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=197360#post197360
A- Noun
I – Confusion of number (lầm lẫn về số)

Exercise 1: Give the correct number, is or are, in the following:

The news I have received ______is______ good.
Where __is_______ the money?
His trousers ____are_______ worn out.
Mathemetics ____is______ my poorest subject.
Riches ____are_____ sought after by all.
Our furniture ____is_______ getting old.
This pair of scissors ___is________ not sharp.
Fish ____are_____ not cheap today.
The number of newspapers ___is_______ increasing.
The sheep___are_______ grazing in the field.
Các bạn hoàn thành trước ngày 12/10 nha
những bài tập này khá hay,mong bạn tiếp tục post cho mọi ng` cùng tham khảo

wingstar
15-10-2008, 02:21 PM
1. is
2. is
3. are
4. is
5.are
6. is
7. is
8. is
9. is
10. are

wingstar
15-10-2008, 02:41 PM
Ḿnh sẽ bắt chước thầy giáo cho điểm từng người thử xem nha :04:
friends_Forever64 (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=101995) sai 2 câu 5 và 10 = 8 điểm
keo_kute (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=140150) sai câu 7 và 10 = 8 điểm
Nhox Sữa Chua =) (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=133016) sai câu 1, 5 và 10 = 7 điểm
lucky_star_1213 (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=89873) sai câu 7, 9, 10 = 7 điểm
junior2612 (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=127599)
sai câu 6, 7 và 10 = 7 điểm

duc quy (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=116409) sai câu 3, 10= 8 điểm
Mướp (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=138999) sai câu 1, 5, 6 và 10 = 6 điểm
shi_chan (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=142251) sai câu 8 = 9 điểm


Xin chúc mừng shi_chan (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=142251) là người giỏi nhất trong những người làm bài tập này. Các bạn khác cũng cố gắng hơn nhé. Mọi thắc mắc về đáp án, cũng như các yêu cầu khác xin các bạn post tại đây
http://www.tienganh.com.vn/showthrea...360#post197360 (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=197360#post197360)

wingstar
15-10-2008, 02:50 PM
Exercise 2: Correct the following sentences, giving reasons for your corrections
1. His advices were very wise
2. You was the first to do it
3. The class was not able to agree.
4. I have many works to do this morning.
5. The thunders and lightnings frightened the little girl.
6. I have more than two dozens of books at home.
7. The poors say that riches does not make the man happy.
8. He sent a man to bring his luggages.
9. You should go and have your hairs cut; they are too long.
10. I am waiting fir more informations about this matter.

Trả bài trước ngày 19 tháng 10 nha các bạn.

junior2612
15-10-2008, 03:54 PM
Exercise 2: Correct the following sentences, giving reasons for your corrections
1. His advices were very wise ->are em nghĩ câu này ở hiện tại thui :D
2. You was the first to do it->were v́ ko có you was
3. The class was not able to agree.-> class thui v́ câu này đoán ṃ:p
4. I have many works to do this morning.->more v́ many dùng trong câu (-) và (?)
5. The thunders and lightnings frightened the little girl.-> mới đề cập có lẽ là a little girl :D
6. I have more than two dozens of books at home.-> two dozen books ko có dạng kia
7. The poors say that riches does not make the man happy-> chỉ có the poor chứ ko có the poors
8. He sent a man to bring his luggages->sent for a man.( send for sb : sai ng` nào)
9. You should go and have your hairs cut; they are too long.-> have had yours hairs cut ( cấu trúc have sth done câu này fải bị động )
10. I am waiting for more informations about(on) this matter.(...information on sth : là tin tức về 1 điều j́,c̣ncả cụm to get information about sth : hỏi thăm về điều j́ )

.
Làm bừa thui :01:

wingstar
16-10-2008, 10:17 PM
Bài số 2 đă nhận được bài của

Junior1612
kenzhin88
heavenlyboy
hippoma
duc quy
Mr.hand

Các bạn trả bài trước ngày 22 tháng 10 nha

kenzhin88
17-10-2008, 06:37 PM
1. His advices were very wise
2. You is the first to do it
3. The class were not able to agree.
4. I have many work to do this morning.
5. The thunder and lightning frightened the little girl.
6. I have more than two dozen of books at home.
7. The poor say that rich do not make the man happy.
8. He sent a man to bring his luggage.
9. You should go and have your hair cut; it is too long.
10. I am waiting for more information about this matter.

kenzhin88
17-10-2008, 06:37 PM
trả bài trước ngày 19/10 đi bạn, 22/10 th́ lâu quá :(

heavenlyboy
17-10-2008, 11:00 PM
1. His advice was very wise
2. You were the first to do it
3. The class were not able to agree.
4. I have many work to do this morning.
5. The thunder and lightning frightened the little girl.
6. I have more than two dozen of books at home.
7. The poors say that riches do not make the man happy.
8. He sent a man to bring his luggage.
9. You should go and have your hair cut; they are too long.
10. I am waiting fir more information about this matter.

hippoha
17-10-2008, 11:15 PM
1. His advices were very wise-> lời khuyên ko đếm được ạ=> advice was
2. You was the first to do it.-> You phải đi với động từ số nh́u => were
3. The class was not able to agree.-> câu này đúng mà:tire:, class là số ít dùng was là đúng, em nghĩ thế!!
4. I have many works to do this morning-> work là N ko đếm được, có s và dùng với many là sai=> much work
5. The thunders and lightnings frightened the little girl-> sấm với chớp đềuko đếm được => thunder and lightníng
6. I have more than two dozens of books at home.-> cái này em nhớ là s chỉ nằm sau book thôi, ham quá thêm s sau cả dozen là phạm pháp => dozen
7. The poors say that riches does not make the man happy-> riches là N số nh́u dùng does là ko được => do
8. He sent a man to bring his luggages.->luggages là N ko đếm đựoc, cấm ai thêm s=> luggage
9. You should go and have your hairs cut; they are too long.-> tóc cũng ko đếm được ạ => hair
10. I am waiting for more informations about this matter.-> mỏi tay quá, thôg tin ko mang máy ra tính được => information
Chấm bài cho em với nha ông anh:17_002:

duc quy
18-10-2008, 03:43 PM
Exercise 2: Correct the following sentences, giving reasons for your corrections
1. His advices were very wise advice was
lời khuyên là danh từ không đếm được
2. You was the first to do it were
3. The class was not able to agree.were
4. I have many works to do this morning.much work work là danh từ không đếm được phải đi với much
5. The thunders and lightnings frightened the little girl.bỏ s
6. I have more than two dozens of books at home.bỏ s
7. The poors say that riches does not make the man happy.bỏ es
8. He sent a man to bring his luggages.bỏ s
9. You should go and have your hairs cut; they are too long.bỏ s,it is
10. I am waiting for more informations about this matter.bỏ s
information là danh từ không đếm được:sleeping:

wingstar
19-10-2008, 09:48 PM
trả bài trước ngày 19/10 đi bạn, 22/10 th́ lâu quá :(

Bạn làm th́ nhanh rùi. Nhưng phải để thời gian cho những bạn không thường xuyên lên làm với chứ. C̣n nữa fải để thời gian ḿnh sửa bài và lo các chuyên mục khác nữa.
Nếu muốn th́ từ ḱ tới ḿnh sẽ tăng số lượng bài tập 1 lần lên gấp đôi... Giải quyết như thế hợp lư chưa??? :dancing-banana:

mr.hand
20-10-2008, 04:59 PM
Exercise 2: Correct the following sentences, giving reasons for your corrections
1. His advices were very wise => advice was
2. You was the first to do it=> were
3. The class was not able to agree.=>were
4. I have many works to do this morning.=> work
5. The thunders and lightnings frightened the little girl. => the lightnings
6. I have more than two dozens of books at home. =>book
7. The poors say that riches does not make the man happy. => richness
8. He sent a man to bring his luggages. => made
9. You should go and have your hairs cut; they are too long. => hair
10. I am waiting for more informations about this matter. => information

Trả bài trước ngày 19 tháng 10 nha các bạn.

:33_002:khó khó khó quá trùi luôn !!!:still_dreaming:
:80:CHẤM BÀI THẦY ƠI !!!!:shuriken::whistling1:

mr.hand
20-10-2008, 05:00 PM
thầy nhớ sau khi post xong, làm ơn thông báo cho con biết với ( lí do: ít khi online lém !!!) =>nhớ nha thầy, thanks trước :)

lovely_pumpkin0377
24-10-2008, 08:24 PM
c̣n bài nữa hok anh wingstar, em nhảy vô trễ ngày mất rồi, post lẹ lẹ nha anh

heavenlyboy
25-10-2008, 11:09 PM
sao không thấy đáp án bạn nhỉ?

hippoha
30-10-2008, 04:18 PM
hôm nay là ngày bao nhiu rùi anh wing nhỉ >:P??

wingstar
01-11-2008, 10:08 PM
Sr v́ dạo này ḿnh khá bận nên ko thể post bài đúng thời hạn đc. Bắt đầu từ hôm nay ḿnh sẽ mở lại topic này.
Sau đây là phần đáp án cho bài vừa rùi

1. His advice was very wise
=>Advice ko được sử dụng ở số nhiều và luôn phải đi kèm với một động từ số ít .
2. You were the first to do it
=> Chúng ta luôn dùng “were” với “you” ngay cả khi nó mang nghĩa số ít
3. The class were not able to agree.
=> “Class” là một danh từ tập hợp số nhiều . Nó chỉ những thành viên cá thể của một nhóm . V́ thế nó dùng với một động từ ở số nhiều .
4. I have a lot of work to do this morning.
=> Dạng số nhiều “works” có nghĩa là một nhà máy , hay những bài viết của một tác giả, “work” ở đây là một danh từ số ít v́ vậy ta ko thể dùng “many” đi theo nó được.
5. Thunder and lightning frightened the girl.
=> “Thunder and lightning” ko đc dùng ở số nhiều
6. I have more than teo dozen books at home.
=> “Dozen” ở đây ko thể đc dùng ở số nhiều và không dùng với “of”
7. The poor say that riches do not make a man happy.
=> “Poor” là một tính từ đc dùng như một danh từ. Nó có dạng số ít, nhưng nghĩa số nhiều. “the poor” ở đây có nghĩa là “The poor people” những người nghèo, “riches” là danh từ số nhiều và luôn luôn dùng với một động từ ở số nhiều.
8. He sent a man to bring his luggage.
=> “Luggage” là một danh từ số ít . Nó không thể được dùng ở số nhiều.
9. You should go and have your have cut.
=> “Hair” là một danh từ số ít. Nó không thể dùng ở số nhiều .
10. I am writing for more information about this matter.
=> Information là danh từ số ít

wingstar
01-11-2008, 10:27 PM
1. His advices were very wise-> lời khuyên ko đếm được ạ=> advice was
2. You was the first to do it.-> You phải đi với động từ số nh́u => were
3. The class was not able to agree.-> câu này đúng mà:tire:, class là số ít dùng was là đúng, em nghĩ thế!! (nếu em nghĩ thế th́ vẫn đc chấp nhận. Có thể xem đáp án để có 1 cách nghĩ khác nha)
4. I have many works to do this morning-> work là N ko đếm được, có s và dùng với many là sai=> much work
5. The thunders and lightnings frightened the little girl-> sấm với chớp đềuko đếm được => thunder and lightníng
6. I have more than two dozens of books at home.-> cái này em nhớ là s chỉ nằm sau book thôi, ham quá thêm s sau cả dozen là phạm pháp => dozen
7. The poors say that riches does not make the man happy-> riches là N số nh́u dùng does là ko được => do
8. He sent a man to bring his luggages.->luggages là N ko đếm đựoc, cấm ai thêm s=> luggage
9. You should go and have your hairs cut; they are too long.-> tóc cũng ko đếm được ạ => hair
10. I am waiting for more informations about this matter.-> mỏi tay quá, thôg tin ko mang máy ra tính được => information
Chấm bài cho em với nha ông anh:17_002:

chú ư chút vậy thôi

wingstar
01-11-2008, 10:36 PM
C̣n đây là phần chấm điểm cho các bạn :thumbs-up-nomi:

hippoha (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=127715) sai câu 6,7 = 9 điểm (v́ sai 3 câu, trong đó có mỗi câu sai 1 ít)
junior2612 (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=127599) sai câu 1,3,4,5,7,8,9 và 10 = 2 điểm (để ư lần sau nha em)

duc quy (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=116409) sai câu 6, 7= 9 điểm
heavenlyboy (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=90237) sai câu 4 và 6= 8 điểm
mr.hand (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=114711) sai 4,5,6,7, và 8 = 5 điểm

kenzhin88 (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=118643) sai câu 1,2,4,6 và 7 = 5 điểm


Xin chúc mừng hippoha (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=127715) và duc quy (http://www.tienganh.com.vn/member.php?u=116409) là hai người giỏi nhất trong những người làm bài tập này. Các bạn khác cũng cố gắng hơn nhé. Mọi thắc mắc về đáp án, cũng như các yêu cầu khác xin các bạn post tại đây
http://www.tienganh.com.vn/showthrea...360#post197360 (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=197360#post197360)

wingstar
01-11-2008, 10:39 PM
V́ nhiều bạn onl thường xuyên có ư muốn giảm thời gian post bài. Tuy nhiên nếu làm như vậy sẽ gây khó khăn cho nhiều bạn ít onl. V́ thế bắt đầu từ ḱ này ḿnh sẽ tăng lượng bài tập mỗi ḱ, lên 2 bài/ 1 ḱ. Đồng thời ḿnh vẫn giữ nguyên thời hạn làm bài là 1 tuần. Các bạn nhớ làm bài đúng thời gian nha.


Exercise 3:
1. The newspaper and the dictionary (be) on the desk
2. Here (be) bread and butter for breakfast.
3. A number of new books (be) displayed at the book show
4. The number of new books in our library (be) ever growing.
5. “Five little pigs” (be) written by Christie
6. Five pounds (be) a small number
7. Two pounds of coffee (cost) eght shillings.
8. Two-thirds of the members (be) present.
9. Three-fourth of the roof (be) painted

Exercise 4:

1. Ethics (deal/deals) with morals.
2. What (was/were) his politics then?
3. The semantics of your thinking (is/are) all wrong.
4. Most of these children have had measles. Those that have not are sure to get (it/them) later
5. The police is/are questioning two men.
6. $55 (seem/seems) a lot of money for a shirt.
7. Five hundred miles (is/are) a long way

Các bạn hoàn thành trước ngày 08/11 nha

wingstar
02-11-2008, 01:16 PM
Bài số 3 đă nhận được bài của


keo_kute
ocsungmaot_5
lucky_star_1213
thienanh
lovely_pumpkin0377
kim_nuong
duc_quy
Tina_trang_anh
pocoyo_silly_piggy


Các bạn trả bài trước ngày 8 tháng 11 nha

Pocoyo-silly piggy
05-11-2008, 03:16 PM
anh oi. Em moi lam bai nay, nen em khong hieu la sau khi lam rui nop bai cho ai ha anh?

wingstar
06-11-2008, 10:35 PM
anh oi. Em moi lam bai nay, nen em khong hieu la sau khi lam rui nop bai cho ai ha anh?

post trực tiếp đáp án lên đây lun đi em. Nhiều người nộp rùi. Nhưng anh sợ ảnh hưởng người làm sau nên cho ẩn bài đi rùi. Em nộp rùi xem danh sách ở trên thấy có tên ḿnh là ok.

mr.hand
17-11-2008, 07:19 AM
Exercise 3:
1.are
2.is
3. are
4. is
5. was
6. is
7. costs
8. are
9. is

Exercise 4:

1. deals
2. was
3. is
4. it
5. are
6. seems
7.is


:07:em nộp bài hơi trễ nhoa thầy !

lucky_star_1213
17-11-2008, 01:35 PM
Sao lâu có key zậy bác wingstar. (spam tí:D)

HEOC
17-11-2008, 05:27 PM
Đây là bài của ḿnh.
Exercise 3:
1. The newspaper and the dictionary (be)are on the desk
2. Here (be)are bread and butter for breakfast.
3. A number of new books (be)is displayed at the book show
4. The number of new books in our library (be)is ever growing.
5. “Five little pigs” (be) is written by Christie
6. Five pounds (be)are a small number
7. Two pounds of coffee (cost) cost eght shillings.
8. Two-thirds of the members (be) is present.
9. Three-fourth of the roof (be) is painted
Câu 8 bạn sai rồi, phải bỏ S đi do đây là danh từ ghép, các danh từ không bị phụ thuộc vào nhau.
Exercise 4:
1. Ethics (deal/deals) with morals.
2. What (was/were) his politics then?
3. The semantics of your thinking (is/are) all wrong.
4. Most of these children have had measles. Those that have not are sure to get (it/them) later
5. The police is/are questioning two men.
6. $55 (seem/seems) a lot of money for a shirt.
7. Five hundred miles (is/are) a long way

davebui
07-02-2009, 12:02 PM
The news I have received ______is______ good.
Where ____is_____ the money?
His trousers _____is______ worn out.
Mathemetics ______is____ my poorest subject.
Riches _____is____ sought after by all.
Our furniture _____is______ getting old.
This pair of scissors _____is______ not sharp.
Fish _____is____ not cheap today.
The number of newspapers _____is_____ increasing.
The sheep_____is_____ grazing in the field.

F_B_I
04-04-2009, 08:54 PM
V́ nhiều bạn onl thường xuyên có ư muốn giảm thời gian post bài. Tuy nhiên nếu làm như vậy sẽ gây khó khăn cho nhiều bạn ít onl. V́ thế bắt đầu từ ḱ này ḿnh sẽ tăng lượng bài tập mỗi ḱ, lên 2 bài/ 1 ḱ. Đồng thời ḿnh vẫn giữ nguyên thời hạn làm bài là 1 tuần. Các bạn nhớ làm bài đúng thời gian nha.


Exercise 3:
1. The newspaper and the dictionary (be) is on the desk
2. Here (be)is bread and butter for breakfast.
3. A number of new books (be)are displayed at the book show
4. The number of new books in our library (be)is ever growing.
5. “Five little pigs” (be)was written by Christie
6. Five pounds (be)is a small number
7. Two pounds of coffee (cost)costs eght shillings.
8. Two-thirds of the members (be)are present.
9. Three-fourth of the roof (be)is painted

Exercise 4:

1. Ethics (deal/deals) with morals.
2. What (was/were) his politics then?
3. The semantics of your thinking (is/are) all wrong.
4. Most of these children have had measles. Those that have not are sure to get (it/them) later
5. The police is/are questioning two men.
6. $55 (seem/seems)is a lot of money for a shirt.
7. Five hundred miles (is/are)is a long way

Các bạn hoàn thành trước ngày 08/11 nha
Em nộp bài sang năm mới rồi,nhưng giờ mới tháng 4,đến 08/11 c̣n lâu.Thế là em nộp trước thời hạn rùi anh Wing nhá .:13_002:Anh nhớ post key và xem bài e coá đúng ko.Thanks...Thanks...

emerald_000
11-04-2009, 09:55 PM
V́ nhiều bạn onl thường xuyên có ư muốn giảm thời gian post bài. Tuy nhiên nếu làm như vậy sẽ gây khó khăn cho nhiều bạn ít onl. V́ thế bắt đầu từ ḱ này ḿnh sẽ tăng lượng bài tập mỗi ḱ, lên 2 bài/ 1 ḱ. Đồng thời ḿnh vẫn giữ nguyên thời hạn làm bài là 1 tuần. Các bạn nhớ làm bài đúng thời gian nha.


Exercise 3:
1. The newspaper and the dictionary (be) on the deks are
2. Here (be) bread and butter for breakfast. is
3. A number of new books (be) displayed at the book show are
4. The number of new books in our library (be) ever growing. has been
5. “Five little pigs” (be) written by Christie was
6. Five pounds (be) a small number is
7. Two pounds of coffee (cost) eght shillings. costs
8. Two-thirds of the members (be) present. are
9. Three-fourth of the roof (be) painted is:smilie_goodjob:

Exercise 4:

1. Ethics (deal) with morals.
2. What (was) his politics then?
3. The semantics of your thinking (is)all wrong.
4. Most of these children have had measles. Those that have not are sure to get (it) later
5. The police are questioning two men.
6. $55 (seems) a lot of money for a shirt.
7. Five hundred miles (is) a long way

Các bạn hoàn thành trước ngày 08/11 nha
chao cac ban minh la emerald

meocon_xinh_dangyeu
12-05-2009, 08:24 PM
Xin nhắc lại các bạn chỉ nên post bài làm tại đây. Những thảo luận, thắc mắc xin vào đây http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=197360#post197360
A- Noun
I – Confusion of number (lầm lẫn về số)

Exercise 1: Give the correct number, is or are, in the following:

The news I have received ______is______ good.
Where _____is____ the money?
His trousers ____are_______ worn out.
Mathemetics __is________ my poorest subject.
Riches _____are____ sought after by all.
Our furniture ____is_______ getting old.
This pair of scissors ___are________ not sharp.
Fish _____is____ not cheap today.
The number of newspapers ___is_______ increasing.
The sheep_____is_____ grazing in the field.
Các bạn hoàn thành trước ngày 12/10 nha
sua giup minh nha Thanks

toanbk
01-07-2009, 04:16 PM
sao topic buồn vậy, bạn xem bài của ḿnh nha :

1.The newspaper and the dictionary are on the desk.
2.Here is bread and butter for breakfast.
3.A number of new books is displayed at the book show.
4.The number of new book in our library are ever growing.
5.“Five little pigs” is written by Christie.
6.Five pounds are a smalla number.
7.Two pounds of coffee costs eight shillings.
8.Two-thirds of the members are present.
9.Three-fourth of the roof is painted

II.
1. Ethics (deal/deals) with morals.
2. What (was/were) his politics then?
3. The semantics of your thinking (is/are) all wrong.
4. Most of these children have had measles. Those that have not are sure to get (it/them) later
5. The police is/are questioning two men.
6. $55 (seem/seems) a lot of money for a shirt.
7. Five hundred miles (is/are) a long way

*_trefoil_*
01-07-2009, 04:40 PM
sao topic buồn vậy, bạn xem bài của ḿnh nha :

1.The newspaper and the dictionary are on the desk.
2.Here is bread and butter for breakfast.=> are
3.A number of new books is displayed at the book show.=> were
4.The number of new book in our library are ever growing.=>is
5.“Five little pigs” is written by Christie.
6.Five pounds are a smalla number.=> is
7.Two pounds of coffee costs eight shillings.
8.Two-thirds of the members are present.
9.Three-fourth of the roof is painted

II.
1. Ethics (deal/deals) with morals.
2. What (was/were) his politics then?
3. The semantics of your thinking (is/are) all wrong.
4. Most of these children have had measles. Those that have not are sure to get (it/them) later
5. The police is/are questioning two men.
6. $55 (seem/seems) a lot of money for a shirt.=>seems
7. Five hundred miles (is/are) a long way=> is
:39_002:abcdefghijklmn

toanbk
01-07-2009, 08:09 PM
Cám ơn bạn rất nhiều, nhưng ḿnh chưa hiểu câu 3,4 bài 1 ; câu 6,7 bài 2. Mong được bạn giải thích kĩ hơn

*_trefoil_*
02-07-2009, 01:10 AM
The number of N : chia ngoi 3 so it
A number of N: chia so nhieu
time , distance , money , measure : chia so it

toanbk
02-07-2009, 05:56 PM
cám ơn bạn rất nhiều, nhiều khi ḿnh cũng không để ư !

crazydoll
02-07-2009, 06:38 PM
Xin nhắc lại các bạn chỉ nên post bài làm tại đây. Những thảo luận, thắc mắc xin vào đây http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=197360#post197360
A- Noun
I – Confusion of number (lầm lẫn về số)

Exercise 1: Give the correct number, is or are, in the following:

The news I have received ____is________ good.
Where ____is_____ the money?
His trousers ___are________ worn out.
Mathemetics ____is______ my poorest subject.
Riches ___is______ sought after by all.(câu này làm đại chứ cũng k hỉu nghĩa ^^ )
Our furniture ____is_______ getting old.
This pair of scissors ___are________ not sharp.
Fish ____is_____ not cheap today.
The number of newspapers _is_________ increasing.
The sheep___are_______ grazing in the field.
Các bạn hoàn thành trước ngày 12/10 nha
mới đọc xong lí thuyết of cái này, may mà có BT ứng dụng :21_002:. Sửa júp ḿnh nhá , thanks

crazydoll
02-07-2009, 06:40 PM
The number of N : chia ngoi 3 so it
A number of N: chia so nhieu
time , distance , money , measure : chia so it
Thảo luận, thắc mắc k đc post ở đây mà

toanbk
05-07-2009, 05:40 PM
sao không thấy key, topic chả thấy hoạt động nữa, buồn quá !

Thuythongthai
04-08-2009, 11:42 AM
Bạn chủ topic đâu rồi:(
Cho chúng ḿnh xin key đi !!!

Torres9
04-08-2009, 07:49 PM
Xin nhắc lại các bạn chỉ nên post bài làm tại đây. Những thảo luận, thắc mắc xin vào đây http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=197360#post197360
A- Noun
I – Confusion of number (lầm lẫn về số)
Exercise 1: Give the correct number, is or are, in the following:

The news I have received ______is______ good.
Where ____is_____ the money?
His trousers _____are______ worn out.
Mathemetics ___is_______ my poorest subject.
Riches ___are______ sought after by all.
Our furniture ___are________ getting old.
This pair of scissors __are________ not sharp.
Fish __is______ not cheap today.
The number of newspapers __are________ increasing.
The sheep____are______ grazing in the field.

Các bạn hoàn thành trước ngày 12/10 nha
làm bừa thôi sai th́ bác nào sửa giùm em nhé :04:

spica2711
11-10-2009, 08:01 AM
The news I have received ____is________ good.
Where ____is_____ the money?
His trousers ____are_______ worn out.
Mathemetics _____is_____ my poorest subject.
Riches ____is_____ sought after by all.
Our furniture _____is______ getting old.
This pair of scissors ___is________ not sharp.
Fish ____are_____ not cheap today.
The number of newspapers ____is______ increasing.
The sheep____are______ grazing in the field.

heosua174
18-11-2009, 03:52 PM
ối, chủ topic đâu rồi nhỉ, ḿnh thấy cho đáp án ra là được rồi đó, đă có khá nhiều trả lời rồi, để có ǵ mọi người c̣n tiếp tục bàn luận, đặt câu hỏi, không th́ topic sẽ bị lăng quên mất

spinanh
24-11-2009, 02:11 PM
[quote=wingstar;197363]Xin nhắc lại các bạn chỉ nên post bài làm tại đây. Những thảo luận, thắc mắc xin vào đây http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=197360#post197360
A- Noun
I – Confusion of number (lầm lẫn về số)
Exercise 1: Give the correct number, is or are, in the following:

The news I have received ____is_____ good.
Where _is_______ the money?
His trousers _are_______ worn out.
Mathemetics __is________ my poorest subject.
Riches ____is_____ sought after by all.
Our furniture ___is________ getting old.
This pair of scissors ___are________ not sharp.
Fish ______is___ not cheap today.
The number of newspapers __is________ increasing.
The sheep__is________ grazing in the field.

bebi number1
02-12-2009, 06:18 PM
Where is the money?
His trousers are worn out.
Mathemetics is my poorest subject.
Riches are sought after by all.
Our furniture is getting old.
This pair of scissors are not sharp.
Fish are not cheap today.
The number of newspapers is increasing.
The sheep are grazing in the field.

thuhuong174
02-12-2009, 10:03 PM
Sao sau ngày 12-10 rồi vẫn thấy các bạn làm tiếp, mà cũng chẳng thấy ai chữa nhỉ!

cuteboy_9x
15-05-2010, 09:36 AM
The news I have received ___are_______
Where ____is_____ the money?
His trousers ___are________ worn out.
Mathemetics ___are_______ my poorest subject.
Riches ______are___ sought after by all.
Our furniture _____is______ getting old.
This pair of scissors ____is_______ not sharp.
Fish ____is_____ not cheap today.
The number of newspapers _______is___ increasing.
The sheep_____is_____ grazing in the field.

nguyengianh
15-05-2010, 02:30 PM
1/ news : danh từ không đếm được ----.> động từ số ít
2/ money : danh từ không đếm được----> số ít
3/ trousers : pants : v́ quần có 2 ống và trước nó không có từ chỉ đơn vị------> số nhiều.
4/mathematics : dù h́nh thức số nhiều nhưng là môn học nên được xem như số ít------> số ít.
5/Riches : của cải, tài sản (danh từ số mhiều)----------> số nhiều
6/funiture: danh từ không đếm được-------> số ít
7/ scissors :cái kéo cũng có 2 lưỡi kéo nhưng v́ có từ chỉ đơn vị số ít ( pair , this )------> số ít
8/ físh trong câu này được dùng với nghĩa tổng quát như thịt ḅ(beef), thịt heo( pơrk)-------> số ít
9/ The number of + danh từ ------> số ít , c̣n A number of +danh từ--------> số nhiều.
10/ sheep: h́nh thức số nhiều cũng giống như số ít. Ở câu này động từ nên dùng số nhiều th́ đúng hơn v́ ư nói có nhiều con cừu đang gặm cỏ ngoài đồng

chisainezumi
01-06-2010, 07:58 PM
The news I have received ______is______ good.
Where ____is_____ the money?
His trousers _____are______ worn out.
Mathemetics ______is____ my poorest subject.
Riches _____are____ sought after by all.
Our furniture _____is______ getting old.
This pair of scissors _____are______ not sharp.
Fish _____is____ not cheap today.
The number of newspapers _____is_____ increasing.
The sheep_____is_____ grazing in the field.

Tiểu Du
09-08-2010, 11:17 AM
Where is the money?
His trousers are worn out.
Mathemetics is my poorest subject.
Riches are sought after by all.
Our furniture is getting old.
This pair of scissors are not sharp.
Fish are not cheap today.
The number of newspapers is increasing.
The sheep are grazing in the field.

Nếu c̣n có ngày mai
01-09-2010, 12:01 AM
The news I have received is good.
Where is the money?
His trousers are worn out.
Mathemetics is my poorest subject.
Riches are sought after by all.
Our furniture is getting old.
This pair of scissors is not sharp.
Fish is not cheap today.
The number of newspapers is increasing.
The sheep are grazing in the field.

hoanglâmbtcoc
05-10-2010, 05:09 PM
The news I have received ___is_________ good.
Where _____is____ the money?
His trousers __are_________ worn out.
Mathemetics ____is______ my poorest subject.
Riches ____are_____ sought after by all.
Our furniture _is__________ getting old.
This pair of scissors ________is___ not sharp.
Fish _____is____ not cheap today.
The number of newspapers ______is____ increasing.
The sheep__is________ grazing in the field.

kyquanyeudoi
03-05-2011, 01:45 PM
chài,có 1 bài dễ mà 7 trang

chaobannn
11-11-2011, 05:51 PM
Exercise 3:
1. The newspaper and the dictionary (are) on the desk
2. Here (are) bread and butter for breakfast.
3. A number of new books (is) displayed at the book show
4. The number of new books in our library (are) ever growing.
5. “Five little pigs” (is) written by Christie
6. Five pounds (is) a small number
7. Two pounds of coffee (costs) eght shillings.
8. Two-thirds of the members (are) present.
9. Three-fourth of the roof (is) painted

Exercise 4:

1. Ethics (deal) with morals.
2. What (were) his politics then?
3. The semantics of your thinking (is/) all wrong.
4. Most of these children have had measles. Those that have not are sure to get (/them) later
5. The police are questioning two men.
6. $55 (seems) a lot of money for a shirt.
7. Five hundred miles (is) a long way

vuongtien123
14-08-2012, 09:49 AM
mấy bài này khó quá không biết tŕnh độ ǵ có thể làm được

chungspring
19-08-2012, 08:37 AM
The news I have received ___is_________ good.
Where ___is______ the money?
His trousers _____are______ worn out.
Mathemetics ____is______ my poorest subject.
Riches _______are__ sought after by all.
Our furniture ____is_______ getting old.
This pair of scissors ______is_____ not sharp.
Fish ____is_____ not cheap today.
The number of newspapers _is_________ increasing.
The sheep_________is_ grazing in the field.

matf9999
04-11-2012, 05:46 PM
The sheep_is_ grazing in the field.


the sheep ở đey là đàn cừu đúng không nhỉ?

anhminh37
29-12-2012, 10:10 AM
The news I have received ________is____ good.
Where ____is_____ the money?
His trousers ______are_____ worn out.
Mathemetics _____is_____ my poorest subject.
Riches ____are_____ sought after by all.
Our furniture ______is_____ getting old.
This pair of scissors ______are_____ not sharp.
Fish _____is____ not cheap today.
The number of newspapers ___is_______ increasing.
The sheep____is______ grazing in the field.

tham_son
19-01-2013, 09:58 AM
anything's new?

Doremonh
30-05-2013, 02:38 PM
Mọi người thử làm bài này xem nào.:44_002:

My friend Bob Jones (have)________ a motorcycle accident on Highway 41 yesterday. Fortunately, a passing police officer (see)___________ him (lie) _______on the side of the road and (call) _________an ambulance. He (take) _______ to the nearest hospital. He (be) ________ fine now even though he (have)_______ a broken leg and bruises all over. His doctor (expect)__________ to release him in two or three days. Bob (tell)_______ me that he (not speed)_______ . He (think)________the accident (cause )________ by the bad condition of the road.

choobi
30-05-2013, 03:38 PM
Mọi người thử làm bài này xem nào.:44_002:

My friend Bob Jones (have)___ _ had_ ___ a motorcycle accident on Highway 41 yesterday. Fortunately, a passing police officer (see)____ saw_ ______ him (lie) __ _lying_ ___on t he side of the road and (call) ____ called _____an ambulance. He (take) _was taken______ to the nearest hospital. He (be) ___ is_____ fine now even though he (have)____ _has__ a broken leg and bruises all over. His doctor (expect)____expects______ to release him in two or three days. Bob (tell)__told_____ me that he (not speed)____ hadn't speeded ___ . He (th ink)__thought______th e accident (cause )___was caused _____ by the bad condition o f the road.[/QUOTE]

minh_hanghga
11-06-2013, 02:12 PM
Tại sao câu 1 la are vậy?

choobi
11-06-2013, 02:39 PM
Tại sao câu 1 la are vậy?

Là câu này hử? "The news I have received are good. "
Nếu là are th́ sai đấy.

thuhuong61
28-03-2014, 03:05 PM
Xin nhắc lại các bạn chỉ nên post bài làm tại đây. Những thảo luận, thắc mắc xin vào đây http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=197360#post197360
A- Noun
I – Confusion of number (lầm lẫn về số)
Exercise 1: Give the correct number, is or are, in the following:

The news I have received ____________ good.
Where _________ the money?
His trousers ___________ worn out.
Mathemetics __________ my poorest subject.
Riches _________ sought after by all.
Our furniture ___________ getting old.
This pair of scissors ___________ not sharp.
Fish _________ not cheap today.
The number of newspapers __________ increasing.
The sheep__________ grazing in the field.

Các bạn hoàn thành trước ngày 12/10 nha

Exercise 1: Give the correct number, is or are, in the following:

The news I have received ___is_________ good.
Where ____is_____ the money?
His trousers _____are_____ worn out.
Mathemetics _____is_____ my poorest subject.
Riches ____are_____ sought after by all.
Our furniture ______is_____ getting old.
This pair of scissors _____is______ not sharp.
Fish ____is_____ not cheap today.
The number of newspapers ____is______ increasing.
The sheep_____is_____ grazing in the field.

Bành Quang Long
25-07-2014, 01:27 PM
V́ nhiều bạn onl thường xuyên có ư muốn giảm thời gian post bài. Tuy nhiên nếu làm như vậy sẽ gây khó khăn cho nhiều bạn ít onl. V́ thế bắt đầu từ ḱ này ḿnh sẽ tăng lượng bài tập mỗi ḱ, lên 2 bài/ 1 ḱ. Đồng thời ḿnh vẫn giữ nguyên thời hạn làm bài là 1 tuần. Các bạn nhớ làm bài đúng thời gian nha.


Exercise 3:
1. The newspaper and the dictionary (be)are on the desk
2. Here (be)are bread and butter for breakfast.
3. A number of new books (be)is displayed at the book show
4. The number of new books in our library (be)are ever growing.
5. “Five little pigs” (be)is written by Christie
6. Five pounds (be)are a small number
7. Two pounds of coffee (cost)costs eght shillings.
8. Two-thirds of the members (be) present.
9. Three-fourth of the roof (be)are painted

Exercise 4:

1. Ethics (deal/deals) with morals.
2. What (was/were) his politics then?
3. The semantics of your thinking (is/are) all wrong.
4. Most of these children have had measles. Those that have not are sure to get (it/them) later
5. The police is/are questioning two men.
6. $55 (seem/seems) a lot of money for a shirt.
7. Five hundred miles (is/are) a long way

Các bạn hoàn thành trước ngày 08/11 nha
Xong rồi nha. Qua năm mới rồi, mới tháng 7 à, trước thời hạn nghen

nguyet_10h
19-08-2014, 08:52 PM
A- Noun
I – Confusion of number (lầm lẫn về số)
Exercise 1: Give the correct number, is or are, in the following:

The news I have received ____is________ good.
Where __is_______ the money?
His trousers ____are_______ worn out.
Mathemetics ____is______ my poorest subject.
Riches ___are______ sought after by all.
Our furniture _____is______ getting old.
This pair of scissors _____is______ not sharp.
Fish ___is______ not cheap today.
The number of newspapers ____is______ increasing.
The sheep____is______ grazing in the field.

Các bạn hoàn thành trước ngày 12/10 nha[/QUOTE]

lolemvungbien
20-04-2016, 10:30 AM
Mọi người cũng có thể làm thêm ở đây, dành cho điện thoại android, giáo viên tiếng anh trung tâm ngoại ngữ giới thiệu, hơn 10.000 bài tập ngữ pháp https://play.google.com/store/apps/details?id=voon.truongvan.english_for_all_level

longn1422
12-07-2016, 04:15 PM
The news I have received is good.
Where is the money?
His trousers are worn out.
Mathemetics is my poorest subject.
Riches are sought after by all.
Our furniture is getting old.
This pair of scissors is not sharp.
Fish is not cheap today.
The number of newspapers is increasing.
The sheep are grazing in the field.