PDA

View Full Version : mod ơi! chỉ ngữ pháp bài 3 đibabyzuk0n
27-09-2008, 06:22 PM
ḿnh đă học đến language focus ̣i
ḿnh hông bik khi nào th́ dùng quá khứ hoàn thành
làm ơn chỉ ḿnh với

lovely_pumpkin0377
27-09-2008, 06:45 PM
bạn ơi ḿnh hok phải mod dzậy ḿnh giúp bạn có dc hok?
* Past perfect tense :[/B]
Form : S + had + PP
Use : it is used to express an action happening before another action or a point of time in the past. => diễn tả 1 hành động xảy ra trước một hành động hoạt một thời điểm trong quá khứ.
Usually used with : before, after, by the time, only, just ...the ...
ex : By the time we arrived at Lan's house, she had already gone. => trước khi chúng tôi đến nhà Lan th́ cô ấy đă đi rồi.

wellfrog
27-09-2008, 08:56 PM
ḿnh đă học đến language focus ̣i
ḿnh hông bik khi nào th́ dùng quá khứ hoàn thành
làm ơn chỉ ḿnh với
Có rồi đó VÔ ĐÂY XEM (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?p=193561#post193561) đi bạn