PDA

View Full Version : viết hộ em bi với chủ đề:Writing a personal letter about a past experiencesasaki
26-09-2008, 09:03 PM
gợi : write a letter to your pen friend telling him/her about one of your most memorable past experiences. Your letter should include the following main points:
*When it happen?
*Where it happened?
*how it happened?
*who was involved?
*how the experience affected you?
:04:

wellfrog
26-09-2008, 10:01 PM
gợi : write a letter to your pen friend telling him/her about one of your most memorable past experiences. Your letter should include the following main points:
*When it happen?
*Where it happened?
*how it happened?
*who was involved?
*how the experience affected you?
:04:
bạn nn tự viết trước rồi mọi người gp cho, chứ nhờ người khc viết lm sao bạn tiến bộ được

trinhvanthu
26-09-2008, 10:23 PM
gợi : write a letter to your pen friend telling him/her about one of your most memorable past experiences. Your letter should include the following main points:
*When it happen?
*Where it happened?
*how it happened?
*who was involved?
*how the experience affected you?
:04:
đừng ỷ lại thế, hy tự mnh viết trước, bi tập l của bạn cơ m, d bạn viết cn non tay, nhưng bi bạn tự viết sẽ được đnh gi cao hơn, v thng qua đ m mới học được