PDA

View Full Version : Writing a letter of complaintlovely_pumpkin0377
25-09-2008, 05:34 PM
The Outline of the letter and some useful expressions
1.Greetings : Dear Mr/ Mrs/Ms …., ( of course you learn this part by heart, don’t you ? ^^ ) . Purpose of the letter : I’ m writing to complain about … or I’m writing with reference to … I’d like to point outWe’d like to point out
3. suggestions : You’d better + Vo ShouldI hope that
4. Closing : Yours sincerely/faithfully/truly…
5. Signature

lovely_pumpkin0377
25-09-2008, 05:39 PM
chời ơi ci diễn đn hok biết bị g m mnh xuống hng hok dc :23_002:, bạn no chỉ gip với:04:

lovely_pumpkin0377
26-09-2008, 04:03 PM
uh nhưng m mnh hok hiểu sao mnh đnh enter n lại hok xuống hng nữa, chả biết l tại my hay l tại diễn đn nữa T_T

ha_a4_cva
26-09-2008, 09:04 PM
Đại của p l, vt ci bức thư fn nn, đại thể cc fần l dư thế!^^
Ủa, tui co thấy pi 3 co bi vt thư fn nn đu nhở

lovely_pumpkin0377
26-09-2008, 09:14 PM
ủa c đ m, coi bi 3 phần writing đ người ta để ci tiu đề bự chảng đ mạ m sẵn tiện bạn coi gim sao m tui xuống hng hoi hok dc( d đ bấm enter v edit nhiều lần rồi đ )

pha l tuyết
26-09-2008, 09:29 PM
H mnh hơi nhiều chuyện xuống dng dm bạn rồi đ

lovely_pumpkin0377
27-09-2008, 12:20 PM
cảm ơn bạn nhiều nha, sẵn tiện bạn coi gim sau m mnh xuống hng hok dc, cả ci thanh cng cụ hỗ trợ bi viết cũng hok xi dc lun, gip mnh nha !^^

lovely_pumpkin0377
28-09-2008, 02:14 PM
ah, hm nay mới đổi trnh duyệt, lại xuống hng dc rồi,

Mnh post một l thư phn nn cho cc bạn nha :
Dear Mrs. Tran,
I am writing to complain about the bad attitude of one of your staff to me yesterday. As I was late for my conference yesterday, unfortunately, I did not know exactly where it was held at your hotel. I asked a receptionist, but she just answered unfriendly : " Go straight ahead !" and then took me to the meeting room angrily.
I have tried to contact you by phone, but could not get any reply. I am very disappointed about your receptionist's bad behaviour. I need a reasonable explanation from you and I hope this will never come to me again.
Sincerely yours,
Vy

Vậy đ, l thư ny chỉ c tnh chất tham khảo, mấy bạn coi rồi sửa gim mnh nha. ^^

ha_a4_cva
28-09-2008, 06:15 PM
khp w, ci l thư của p, tui m l ng jm đốc tui đ đt p lun !>.<! đ đi muộn lại cn fn nn, h h , ni tha chớ, lời lẽ cũng fải nuột 1 t, cũng fải xin lỗi vụ đi muộn đ chớ, chưa chi đ fn nn l tui thấy hem co ổn!^^

lovely_pumpkin0377
28-09-2008, 07:32 PM
h ko ci thư ny của cả nhm mnh, ban đầu thấy ci l do cũng hơi ngu nhưng m lỡ lm rồi th lm lun, giờ nhn lại thấy mnh cũng ngu thiệt( nhưng m ai biểu b tiếp tn thấy ght lm chi , ci ny tui gặp ngoi thiệt rồi, đưa v thơ cho bỏ ght^^)

maiko88
02-10-2008, 05:33 PM
oh my G_O_D !

mr.hand
03-10-2008, 06:04 PM
Hix, Shock qu