PDA

View Full Version : Grammarcun con ngoc nghec
24-09-2008, 01:37 PM
Sau khi đọc bi viết trong phần Writing tui đ tm được một số cấu trc từ như sau:
Be determined to do st : quyết tm lm việc g đ
earn money for...: kiếm tiền để lm g
force sb to do st : bắt ai đ lm việc g
found it difficult to do st : lm việc g đ kh khăn
managed to do st : cố gắng lm việc g đ
Đy chỉ l một số cụm từ để cc bạn tham khảo , cc bạn hy tm thm ở những phần khc nữa nh. Ti nghĩ việc đọc một bi vit rồi tm ra những cụm từ mới c thể p dụng cho mnh cũng hay đấy. Mong mọi người hưởng ứng.:69:

cun con ngoc nghec
24-09-2008, 02:00 PM
Ở phần Gramamr c phần ny v ti nghĩ chng ta nn n lại
1. Với cu c động từ TO BE
Question word+ be+ subject + complement
Eg : What are you doing?
When were you back?
Why was he silent?
2. Với cc cu c modal verbs( may , might , can , could , must , ought to...)
Question word+ modal verd+subject+ main verb
Eg : How can you behave like that?
Where can I find you?
Why must you go?
3. Đi với th tương lai với will v shall
Question word + will/ shall + subject + verb?
Eg : how will you get there?
When will you leave?
4. Đối với cu c đọng từ thường( ordinary verbs )
Question word+ do/ does/ did + subject+ verb
Eg : When did you get married?
How do you spell this word?
5. Đối với cc th hiện tại hon thnh hoặc qu khứ hon thnh
Question word + have/has/ had +subject + past participle
Eg : Who has he been in contact with?
How have they come here?

Chc cc bạn kiểm tra 45' đều đạt điểm cao.:grad:

mr.hand
27-09-2008, 07:04 PM
hix ! Bạn ghi g thế nhở, đy l chương trnh nng cao mừ!

cun con ngoc nghec
27-09-2008, 09:23 PM
g chứ chẳng phải unit 2 phần languaforcus c bi tập cần p dụng sao

lovely_pumpkin0377
27-09-2008, 09:51 PM
bạn cn ni phải, mr.hand học nhanh qu nn nhiều khi bạn ấy thấy ci ny cũng hơi hok cần thiết lắm, kệ bạn cn cứ post tiếp đi, mnh cũng định bổ sung vi chỗ nữa nhưng m my mnh bị trục trặc( hok enter xuống hng dc ) nn lm biếng post qu h T_T

mr.hand
01-10-2008, 09:25 PM
hai p ăn hiếp tui !!!
c seo ni vậy mừ

mr.hand
01-10-2008, 09:26 PM
:( cn lovely p ni post rồi seo m im re vậy

maiko88
02-10-2008, 06:29 PM
i ! hay qu ta!!!!

mr.hand
03-10-2008, 05:58 PM
đồng hai tay lun !

cun con ngoc nghec
06-10-2008, 10:53 PM
tại b ch tui nn tui sẽ đưa ra cc th v cấu trc sau đ cc b hy p dụng cc cấu hỏi c từ để hỏi vo cc cấu trc v cho vd nha. Ai đưa ra bi tập ứng dụng th cng tốt

cun con ngoc nghec
06-10-2008, 11:29 PM
1. Simple present
S+Tobe( am/is/are ) +O
S+V(s/es)
2. The present continuous
S+tobe (am/is/are)+Ving
3.Past simple tense (QKD)
S+ was/were +O
S+V(qk)
4.Past continuous tense (QKTD)
S+was/were+ving
5. Present perfect tense(HTHT)
S+have/has+PII
6.Present perfect countinucus(HTHTTD)
S+have/has+been+Ving
7.Past perfect tense (QKHT)
S+had+PII
8.Past perfect countinuous tense (QKHTTD)
S+had+been+Ving
9.Simple future tense(TLT)
S+will/shall+V
10.Near Future with intontion (TLG)
S+ tobe +going to +V
11.Future continuous tense(TLTD)
S+will/shall+be+Ving
12.Future ferfect tense (TLHT)
S+will/shall+have+PII

Tạm thế đ lần sau l những trường hợp khc để thử p dụng với cc cu hỏi c từ để hỏi , tiện thể n lại cc kiến thức lun .