PDA

View Full Version : mấy anh chị ơi dz 5 cu hard ndoan_minh94
20-09-2008, 10:45 PM
1) Stupidly, I left my umbrella at home.(which)
--> I left my umbrella at home,...........................................
2) I believed you were the murderer because of this clue.(led)
--> This clue .................................................. ..................
3) I waited for him until 6:30 and then gave up. (which)
I waited for him until 6:30,............................................. .....
4)The soldiers entered the castle while it was dark.( cover)
-->.................................................. .................................
5) The deaths of over 50 people were caused by the storm.( resulted)
--> The storm............................................. ....................................
thoy dzậy đủ die ry ha?

doan_minh94
21-09-2008, 09:36 PM
[quote=doan_minh94;190526]1) Stupidly, I left my umbrella at home.(which)
--> I left my umbrella at home,which was thing to do...........................................
2) I believed you were the murderer because of this clue.(led)
--> This clue .led me to believe that you were the murderer.......................................... ........................
3) I waited for him until 6:30 and then gave up. (which)
I waited for him until 6:30,at which point I gave up................................................ ..
4)The soldiers entered the castle while it was dark.( cover)
-->.Under cover of darkness, the soldiers entered the castle............................................ ......................................
5) The deaths of over 50 people were caused by the storm.( resulted)
--> The storm.resulted in 50 people being killed............................................ ....................................
thi để tui post đp n lun cho

beheo_number1
21-09-2008, 09:53 PM
tui del bi by giờ >"<..mới post bi hm qua m hm nay đ post đp n, phải để t nhất một tuần chứ

doan_minh94
21-09-2008, 09:56 PM
tui del bi by giờ >"<..mới post bi hm qua m hm nay đ post đp n, phải để t nhất một tuần chứ
sr tại tui cần gấp w m thầy tui đua đp n lun ry

Candy2903
29-09-2008, 12:11 AM
cu 1 cho em hỏi viết thnh
I left my umbrella at home, which was stupid th thế no ạ?

thanh_tham_88
29-09-2008, 12:50 AM
Ci ny người ta gọi l cu khch nha.

M thật ra mấy cu ny khng c g gọi l qu kh.... Chỉ l mệnh đề quan hệ đơn thuần thi m!!!

wellfrog
29-09-2008, 08:46 AM
cu 1 cho em hỏi viết thnh
I left my umbrella at home, which was stupid th thế no ạ?
Which l đại từ quan hệ thế cho cả cu : which = sự việc ti bỏ cy d ở nh
VO ĐY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=10751) xem thm

Candy2903
30-09-2008, 10:51 PM
Which l đại từ quan hệ thế cho cả cu : which = sự việc ti bỏ cy d ở nh
VO ĐY (http://www.tienganh.com.vn/showthread.php?t=10751) xem thm
em l nếu cu 1 viết lại theo kiểu cu đ th hợp l hơn :clover:

wellfrog
30-09-2008, 11:18 PM
em l nếu cu 1 viết lại theo kiểu cu đ th hợp l hơn :clover:
Vậy hả ! vậy th đng hơn , cu đp n của bc kia kỳ qu