PDA

View Full Version : Dịch gip mnh vớianhttv
10-09-2008, 05:42 PM
Hai cu ny dịch như thế nao?
1. Bạn nghĩ v sao anh ta đang ở đ
2. V sao bạn nghĩ anh ta đang ở đ

wellfrog
10-09-2008, 05:52 PM
Hai cu ny dịch như thế nao?
1. Bạn nghĩ v sao anh ta đang ở đ
(you think) why is he there ?
2. V sao bạn nghĩ anh ta đang ở đ
Why do you think he is there ?