PDA

View Full Version : Writing page 19, 20fullmoon2005
07-09-2008, 11:09 PM
Ai chỉ dùm tớ ih =.= Phần "Wrting a narrative", câu b:
"Write a story about your school activities"
Hok bik làm sao trog khi mai là nộp ̣i >"<

ha_a4_cva
08-09-2008, 02:22 PM
COá ǵ đâu mà k làm được hả ấy???
Cụ tỉ là bạn chỉ cần kể 1 cái activity trog đoá coá những ai tham ja nài, coá vụ ǵ hay ho xảy ra nài, ai gặp rắc rối và v́ sao nài, vụ đóa được jải quyết ra sao nài!><