PDA

View Full Version : dạng bị động của động từ khuyếtdiem hang
03-09-2008, 10:30 AM
The passive form : modal + be + past participle
(Dạng bị động :động từ khuyết + be +phn từ qu khứ )
The past-passive form : modal + have been + past participle
(Dạng bị động qu khứ : động từ khuyết + have been + phn từ qu khứ )

BIDENGLISH
03-09-2008, 12:52 PM
Đy đu phải l Passive của động tử khuyết thiếu. M đy l dạng bị động của của main verb chứ.:47_002:

diem hang
03-09-2008, 10:18 PM
day la dang passive cua dong tu khuyet do
tui moi dc thay day ma:question::question:

beheo_number1
04-09-2008, 10:06 PM
Đy đng l dạng bị động của động từ khiếm khuyết đ bạn :)

Avean
13-09-2008, 06:22 PM
dạng paasive của đtkk đng ri đ bạn thanks 4 sharing

ngocdq
17-09-2008, 05:04 PM
cho vi th dụ đi bạn, hic hịc

diem hang
19-09-2008, 08:09 AM
THE PASSIVE FORM
Ex : Tom will be invited to the pinic.
The window can't be opened.
May I be excused from class.
THE PAST-PASSIVE FORM
Ex : The letter should have been sent last week.
This house must have been built over 200 years ago.
Jack ought to have been invited to the party.

anh nang xuan
22-09-2008, 08:28 PM
cảm ơn bạn nhiều nha !

cobetocngan
02-10-2008, 09:04 PM
THE PASSIVE FORM
Ex : Tom will be invited to the pinic.
The window can't be opened.
May I be excused from class.
THE PAST-PASSIVE FORM
Ex : The letter should have been sent last week.
This house must have been built over 200 years ago.
Jack ought to have been invited to the party.
cảm ơn. tui đang rất cần tư liệu của bạn đưa !!!

diem hang
08-10-2008, 08:36 AM
cảm ơn. tui đang rất cần tư liệu của bạn đưa !!!
hj`. thanks v lời khen :14_002:

cobetocngan
08-10-2008, 08:10 PM
hj`. thanks v lời khen :14_002:
:48_002:khen g đu ! đy l lời cảm ơn chn thnh của tui m !