PDA

View Full Version : Trước khi vào SaiGonTechnen học tiếng anh ở đâu ?DatTai
23-08-2008, 03:08 AM
Ḿnh chuẩn bị vào trường quốc tế SaiGon Tech học v́ vậy đang đắn đo suy nghĩ giữa việc học tiếng anh trong trường hay bên ngoài cái nào mang về nhiều lợi nhất?nên học ở đau ( nếu học bên ngoài ) ?
Ai biết xin được chỉ giáo.
Thanks