PDA

View Full Version : [Game] Đặt cu tiếng anhvic zhou
03-08-2008, 04:28 PM
Tr chơi mới cho box 11 si động nh !
Mọi người cũng nn đng gp tr chơi cho zui !Luật chơi : Người đứng trước đưa ra một cu tiếng anh th người rep bi sau sẽ phải đặt cu với từ cuối của cu m người thứ nhất đặt.
VD : tớ vik : I'm student Người sau sẽ phải đặt cu c chứa từ student
Bắt đầu đy no ! I'm student:10_002:

khicon_vuive478
03-08-2008, 04:39 PM
Pc tem cho bạn n :
Student is a person who always goes to shool. :47_002:

giacmonhonhoi12
03-08-2008, 05:34 PM
schools have many teachers.
cu ko hay lm nhưng cũng dc h :D

nguyen_vuhoi
03-08-2008, 07:10 PM
Teachers merelY are not good in students' mind.

windy_me0122
10-08-2008, 02:30 PM
In my mind, reading books is the best for your knowledge ^^

khicon_vuive478
10-08-2008, 07:40 PM
My knowledge is very limited.(ko bit c sai ngữ php ko >"<)