PDA

View Full Version : T́m trung tâm Tiếng Anh - làm ơn giúp vớiiiiiiiii.......bqhieu
21-07-2008, 09:41 PM
Ḿnh đang tính đi học 1 khoá Anh Văn tŕnh độ A mà t́m măi chẳng được trung tâm nào. Ở Hà Nội có trung tâm Tiếng Anh nào dạy buổi sáng và học phí chỉ từ 800k đổ lại không nhỉ? Bạn nào biết làm ơn chỉ ḿnh với!! Cảm ơn các bạn nh́u!!!!!