PDA

View Full Version : Tổng hợp về động từThanh Sang
29-06-2008, 08:16 AM
Kiến thức cơ bản về động từ:
Các cách chuyển đổi động từ thông thường, thêm trợ động từ vào trong câu tôi tin rằng các bạn đă nắm rơ , tôi chỉ đi sâu vào những vấn đề dễ sai lầm và chú thích ư nghĩa củ các loại động từ::question:
. Trợ động từ khiếm khuyết::
như các bạn đă biết trong Tiếng Anh có các trợ động từ bao gồm: can, could, may, might, will, shall, must, ought to, should, would - chúng thông thường mô tả thái độ người nói hoặc cách nói và chúng có hơn một nghĩa hay một cách dùng
EX: Can you give me your pen?
I must do my homework before 8 o clock
MayI help you?:smilie_w00t:
you ought to clean your bedroom
Shall we going to the movie theather?:
Quá khứ của động từ:
Nói về quá khứ của động từ ta chia làm 2 loại: 1 là CÓ quy tắc......2 là Bất quy tắc ở đây tôi xin tập trung về động từ có quy tắc.Nhiều bạn cho rằng học động từ có quy tắc rất dễ nhưng tôi th́ không cho là vậy trong đó có một số đều cần lưu ư:
Xin nhắc lại : Trong th́ quá khứ đơn thể khẳng định của ĐTCQT được thêm-ed cho tất cả các ngôi, tuy nhiên các từ có sẵn e thi chỉ thêm d
Ex: type - typed
arrive - arrived
:ibf_confused:Chú ư: Các động từ tận cùng là - y đứng trước là phụ âm phải đổi thành - i trước khi thêm - ed
Ex: study - studied
copy - copied
Nhưng ngoại lệ : played, stayed, enjoyed, obeyed
Các động từ có một nguyên âm duy nhất phải gấp đôi phụ âm trước khi thêm -ed
Ex: stopped, planned, stepped
Danh động từ
Danh động từ hay c̣n gọi là V- ing rất quen thuộc với chúng ta nhưng đôi khi cũng là một vấn đề nan giải
Cách nhận biết danh động từ::smilie_w00t:
Danh động từ thường đứng sau những động từ sau:
finish, prevent, avoid, delay, enjoy, deny, tru, like, dislike, hate, love
Và dứng sau những giới từ sau:
look forward to, insist on, surprised at, interested in, busy with......


CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG TRONG LỈNH VỰC ENGLISH NÀY:thumbs-up-nomi::thumbs-up-nomi::thumbs-up-nomi: